"rootPage" is not defined.

Bostäder och offentliga lokaler

Bostad för funktionsnedsatta

Det är viktigt att vara trygg i sin bostad. Beroende på vilka behov du har finns olika former av insatser för dig med fu...

Bostad för äldre

På ett vård- och omsorgsboende bor du i egen lägenhet och får stöd av personalen som jobbar där. Om du tillfälligt behöv...

Bostadsanpassning

Du kan söka bidrag för bostadsanpassning hos kommunen om du på grund av bestående eller långvarig funktionsnedsättning b...

Hyra eller köpa bostad

Hemmet är den plats där vi vill trivas och må bra. Är du på väg att flytta till Skellefteå eller har familjen blivit trå...

Problem i boendemiljön

Problem i boendemiljö kan ha olika orsaker och upplevas på olika sätt. I vissa fall kan kommunen hjälpa dig att få den s...

Tillgänglighet

På den här sidan har vi samlat information och länkar för dig som vill veta mer om tillgänglighet och delaktighet för pe...

Söker du bostad, tomt att bygga på eller kanske hjälp att anpassa ditt boende på grund av en funktionsnedsättning? Här har vi samlat allt om boende oavsett vart i livet du befinner dig.