Checklista vid ny- och ombyggnation av avfallsutrymmen

Följande dokument är till som hjälp i planerings- och projekteringsprocessen vid ny- och ombyggnation av avfallsutrymmen i Skellefteå kommun. Detta är en blandning av rekommendationer och skallkrav på hur avfallsutrymmet kan utformas för att avfallshanteringen och arbetsmiljön ska bli så bra som möjligt.

Skallkraven är markerade med fet stil. Vidare information går att hitta i Renhållningsordningens lokala föreskrifter

Tillgänglighet

 • Avfallsutrymmet är tillgängligt för rörelsehindrade
 • Avfallsutrymmet är placerat så nära bostäderna/verksamheten som möjligt
 • Alla olika fraktioner kan lämnas på samma ställe
 • Avfallsutrymmet är strategiskt placerat där de boende/verksamma naturligt passerar

Generella krav för avfallsutrymmen

 • Dörren till avfallsutrymmet kan öppnas från insidan
 • Avfallsutrymmet är placerat på markplan
 • Avfallsutrymmet har egen ingång
 • Avfallsutrymmet är lätt att komma åt från uppställningsplatsen för hämtningsfordonet
 • Det finns uppställningsanordning till dörren
 • Nyckel till avfallsutrymmet passar inte övriga dörrar
 • Det finns inga trösklar i avfallsutrymmet
 • Avfallsutrymmet är halkfritt
 • Dörren har släplist
 • Det finns möjlighet till enkel rengöring av utrymmet
 • Utrymmet har god belysning: minst 100 lux
 • Utrymmet har god ventilation: minst 5 l/s per m2

Avfallsutrymmen för flerfamiljshus och verksamheter

 • Följande minsta mått för utrymmet gäller:
  • Dörr, fri bredd: 1,1 m
  • Dörr, fri höjd: 2,0 m
  • Fri takhöjd: 2,1 m
  • Fri gång mellan kärl: 1,5 m
 • Minsta mått för lastplats utanför avfallsutrymmet gäller:
  • Bredd: 4,6 m
  • Längd: 18 m
  • Fri bredd på förarsidan av sopbil: 1,8 m
  • Fri höjd: 4,1 m

Dragvägar och gångvägar för avfallsbehållare

 • Dragvägens lutning understiger 1:10
 • Sluttande dragväg är inte längre än 7 m innan viloplan
 • Viloplanets längd är minst 1,5 m
 • Transportvägens bredd för kärl är minst 1,2 m eller 1,5 m om vägen ändrar riktning
 • Cykelställ, papperskorgar och annat är inte placerade så att de försvårar transport och dragning av kärl
 • Dragväg är asfalterad
 • Dragvägen för kärl understiger 20 m

Transportväg med hämtningsfordon

 • Vägen till avfallsutrymmet är minst 3,5 m bred
 • Fri höjd till träd och liknande är minst 4,5 m
 • Vägen har minst bärighetsklass 2 (BK2)
 • Vändradie (om fordonet måste vända) är minst 9 m
 • Hämtning kan ske utan att fordonet måste backa
 • Det finns plats för källsortering i flera fraktioner i
  avfallsutrymmet

Placering och utrymme för djupbehållare

 • Behållaren kan tömmas utan att flyttas över:
  • Byggnader
  • Parkeringar
  • Väg där oskyddade trafikanter ofta rör sig, t.ex. cykelbana eller trottoar
 • Behållare för matavfall är mindre än 2 m3
 • Behållare har dubbelkrok
 • Kroksystemet är annat än kinshofer
 • Låsning till behållare kan öppnas med krok eller rep
 • Vikten för behållare fylld med avfall understiger 2000 kg

Utrymme för och placering av container

 • Följande minsta mått för utrymmet gäller:
  • Invändig fri bredd: 3,6 m
  • Invändig fri längd: 5 m
  • Takhöjd: 2,4 m
  • Fri portbrädd: 2,4 m
  • Fri porthöjd: 2,1 m
  • Mått mellan container och vägg: 0,6 m
 • Minsta mått för lastplats utanför avfallsutrymmet gäller:
  • Bredd: 4,6 m eller minst 2,1 m mätt från portens centrum
  • Längd: 18 m
  • Fri höjd: 4,1 m
  • Fri höjd vid lastning av container: 6,1 m
 • Containern är placerad på markplan
 • Uppställningsplatsen är hårdgjord
 • Avståndet mellan hus och täckt container är 4 m
 • Avståndet mellan hus och öppen container är 6 m

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad: