Husutsättning

När ett hus ska byggas ska det placeras på rätt plats på tomten. En husutsättning, eller utstakning som det ibland kallas, innebär att området där byggnadens fasad kommer att hamna markeras. Det är bygglovsavdelningen som bestämmer om en husutsättning behövs eller ej. Använd gärna vår e-tjänst om du vill anlita kommunens lantmäteri för en husutsättning.

Vid en husutsättning markerar man den plats på tomten där den blivande byggnaden ska stå. Måtten finns beskrivna i det beviljade bygglovets situationsplan. Den som är ansvarig för husutsättningen ser till att byggnaden hamnar rätt både i plan- och höjdläge. En husutsättning görs normalt i två steg: först gör man en grovutsättning och sedan en finutsättning.

Grovutsättning

En grovutsättning genomförs normalt innan schaktning av marken har gjorts. Den blivande byggnadens fasadhörn sätts ut med träläkt och sockelhöjden kan markeras. En grovutsättning utförs för att schaktningen ska göras på rätt plats och i rätt höjd.

Finutsättning

En finutsättning görs oftast när schaktningen är klar. Då markeras det blivande fasadlivet och sockelhöjden med hjälp av profiltråd.

För att göra detta placerar man ut profilställningar vid byggnadens blivande hörn. Observera att det vid en finutsättning är byggnadens yttermått, alltså färdiga fasadmått, som vi märker ut - inte grunden.

Vad behöver du som beställare göra i samband med en husutsättning?
Det finns vissa saker som du som beställare behöver göra om du beställer en husutsättning av oss på lantmäteriavdelningen. Det är bra att vara ute i god tid. Vi behöver din beställning två veckor innan husutsättningen ska ske. Observera att en förutsättning för att vi ska kunna genomföra en husutsättning är att det finns ett beviljat bygglov och att byggavdelningen har lämnat startbesked.

Finutsättning

Bild från en finutsättning

Beställ husutsättning (Länk till annan webbplats)

Beställarens ansvar vid en grovutsättning
Inför en grovutsättning rekommenderar vi att det är gjort en markavtäckning på tomten där byggnaden kommer att stå. Vid en markavtäckning tar man bort eventuell mossa, rötter, stubbar och träd. I övrigt behöver du som beställare inte göra några särskilda förberedelser inför en grovutsättning, men det kan vara bra om du närvarar vid
utsättningen.

Beställarens ansvar vid en finutsättning
Innan en finutsättning kan genomföras måste profilstolpar placeras ut cirka 1 meter utanför byggnadens hörn. Du som beställare är ansvarig för att tillhandahålla profilvirket som består av profilbrädor och profilstolpar. För att underlätta för oss ser vi gärna att du har slagit ner profilstolparna i marken innan husutsättningen ska ske. Det är viktigt att de profiler som används har en god stabilitet. Vi tar själva med oss profiltråd och spik till markeringsarbetet

Observera att vi gör husutsättningen på den plats som står beskriven i ditt beviljade bygglovs situationsplan. Vi får inte göra ändringar på plats. Vill du ändra eller justera platsen för din utsättning måste du först tala med den ansvariga bygglovshandläggaren.

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad:
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se