Kart-, ritnings- och mättjänster

Behöver du hjälp med underlag för att framställa kartor, hitta äldre ritningar, kalibrera GPS eller avancerade mättjänster - då har du hittat rätt.

Ortofoto - digitala flygbilder

Ett ortofoto är en flygbild som är fotograferad rakt uppifrån och som korrigerats till en skalriktig fotografisk avbildning av terrängen. Bilderna kan användas som de är eller kombinerad med olika typer av geografiska data.

Ortofoton är ett utmärkt hjälpmedel och används som bakgrundsinformation vid bland annat kartframställning, samhällsplanering, projektering, inventering och framtagning av orienterings- och presentationsmaterial.

  • Ortofoto med upplösning 50 cm finns för hela Skellefteå kommun
  • Ortofoto med upplösning 25 cm finns över hela Skellefteå kommun plus stora delar av angränsande kommuner.
  • Ortofoto med 6 cm upplösning finns över de tätbebyggda områdena i Skellefteå kommun.
  • Ortofotona är från sommaren 2010. Alla bilder finns i färg och infrarött.

Beställa ortofoton

Om du vill beställa ortofoton kan du kontakta kundtjänst. Länk till annan webbplats.

Kalibrera din GPS

Har du en handhållen GPS-mottagare och är en lite mer erfaren användare? Då kan vår kontrollpunkt hjälpa dig att kalibrera din GPS och välja vad som ska visas i displayen.

Kontrollpunkt med en koordinatlista (pdf) , 267.5 kB.

Visa kontrollpunktens läge i Google maps Länk till annan webbplats.

I PDF-filen visas positionen för en ståldubb som är belägen på en låg berghäll strax norr om travbanan i Skellefteå. En av finesserna med kontrollpunkten är att du själv kan ändra i din egen GPS så den passar det kartmaterial du har. Äldre kartor kan exempelvis ha RT 90 som referenssystem medan nya har SWEREF 99 TM eller SWEREF 99 20 15.

En GPS använder ett referenssystem för navigation som heter WGS 84 och som gäller över hela jordklotet. Du kan ställa om displayen på din egen GPS så att den visar det referenssystem som tillfället passar dig bäst. Det gör du genom att justera formatet på positionen i din GPS, ofta under ”Inställningsmeny/Navigation/Positionsformat”. Du kan alltså få din GPS att visa olika värden medan grundsystemet hela tiden är detsamma.

Om du vill mäta höjder så behöver din GPS vara utrustad med en höjdmätare (barometer). Du kan välja mellan tre olika höjdsystem i koordinatlistan. Du måste befinna dig precis på punkten när du kalibrerar. Höjdvärdet kommer sedan att förändras beroende på lufttrycket när du förflyttar dig i höjdled. Ska du använda den här funktionen måste du kalibrera alldeles innan du vill utföra höjdmätningen för att inte få så stora avvikelser.

Övriga mätningsuppdrag

Om du behöver hjälp med att utföra mätningar kan du vända dig till kommunens lantmäteri. De kombinerar den senaste tekniken med mångårig erfarenhet av traditionella mätmetoder. Resultatet blir effektiva mätningar av högsta kvalitet. Du kontaktar lantmäteriet via kommunens kundtjänst.

Byggplatsnät

Inför större byggnationer och mera omfattande markarbeten kan det vara en god idé att lägga ut ett så kallat byggplatsnät. Det förenklar för den som ska utföra utsättningen och gör att utsättningen kan genomföras snabbare.

Med hjälp av ett byggplatsnät uppfylls höga noggrannhetskrav och nätet lämpar sig väl för fri stationsetablering. När vi lägger ut ett byggplatsnät ser vi till att det kopplas till Sveriges nationella referenssystem SWEREF 99 och RH 2000.

Koordinattransformationer

På Skellefteå kommun använder vi oss av referenssystemen SWEREF 99 i plan och RH 2000 i höjd. Vill du använda dig av något annat system kan vi hjälpa till med transformationer och omräkningar. Vi har kompetens att utföra transformationer mellan de flesta koordinatsystem.

Referenssystem

Stomnät

Om du är i behov av nya referenspunkter kan vi markera dem och mäta in dem i plan och höjd med hjälp av modern mätutrustning.

Övriga mätuppdrag

Övriga mätuppdrag debiteras efter nedlagd tid

Pris

En person med minst fem års mätningsteknisk färdighet
enligt HMK (Handbok i mät- och kartfrågor)

1 277 kr/timme

Mätlag (två personer)

1 987 kr/timmeTaxa för bygg- och miljönämndens verksamhet. Gäller fr.o.m. 2020-01-01.

Ritningar från byggarkivet

Bygg- och miljönämnden har ett byggarkiv där mängder av ritningar finns. Om ritningen du behöver finns i arkivet kan vi hjälpa dig att ta fram en kopia. För den här servicen tar vi ut en avgift. Avgiften baseras på ritningens storlek och den tid det tar att leta fram den.

Framtagningsavgift: De första 15 minuterna är kostnadsfria därefter debiteras 100 kronor per påbörjade 15 minuter.

Kopieringsavgifter

Storlek

Pris per styck

A4 (210x297 mm), sida 0-9

0 kronor per styck

A4 (210x297 mm), sida 10-

13 kronor per styck

A3 (297x420 mm)

26 kronor per styck

A2 (420x594 mm)

106 kronor per styck

A1 (594x481 mm)

106 kronor per styck


Exempel:
Ett A4 som det tog 50 minuter att hitta kostar 325 kronor
Ett A4 som det tog 20 minuter att hitta kostar 125 kronor


Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad:
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se