Lagfartsservice och andra fastighetsrättsliga uppdrag

Lantmäterimyndigheten kan som uppdrag utföra vissa tjänster inom det fastighetsrättsliga området.

Lagfartsservice

I lagfartsservice ingår flera olika uppdrag.

Värdeintyg

När du köpt en fastighet som saknar eget taxeringsvärde kan vi hjälpa till med att upprätta ett värdeintyg. Värdeintyget behövs för att inskrivningsmyndigheten skall kunna avgöra vilket värde en fastighet har från stämpelskattesynpunkt.

Överlåtelsehandling

I samband med t.ex. avstyckning kan vi hjälpa till med att upprätta överlåtelsehandlingen. Vi gör det endast om det har koppling till ett aktuellt fastighetsbildningsärende.

Ansökan om lagfart

Om vi upprättat överlåtelsehandling och/eller värdeintyg kan vi också ta på oss att ansöka om lagfart.

Priser lagfartsservice

Lagfartsservice

Pris (inkl. moms)

Enkel överlåtelsehandling
Exempelvis upprättande av köpeavtal. I priset ingår de originalhandlingar som behövs för ansökan om lagfart.

3 547,50 kr

Värdeintyg

1 560,90 kr

Ansökan om lagfart

Denna tjänst utförs normalt bara i kombination med någon av de båda andra.
För omfattande och komplicerade ärenden tillämpas timtaxa.

1 560,90 kr

Obs! Kostnader för stämpelskatt tillkommer och betalas normalt av köparen.

Övriga fastighetsrättsliga uppdrag

Fastighetsförteckning

Vi upprättar fastighetsförteckningar/markägarförteckningar efter beställning.

Priser övriga fastighetsrättsliga uppdrag (debiteras per timme)

Ärende

Pris (inkl moms)

Normaltaxa

1 277,10 kr

Vid komplicerade ärenden

1 702,80 kr

Biträde

709,50 kr

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad: