Nybyggnadskarta

Nybyggnadskartan visar din fastighets gränser, markhöjder, befintliga byggnader och anslutningspunkter för vatten och avlopp m.m. En nybyggnadskarta används som underlag till den situationsplan som du ska bifoga med din bygglovsansökan.

I de riktlinjer för nybyggnadskarta som bygg- och miljönämnden har antagit står det att nybyggnadskarta krävs vid nybyggnad av huvudbyggnad, med två undantag:

Om huvudbyggnaden är mindre än 50 kvm, så godkänns en situationsplan med lokal höjdsättning.
Om det gäller en ersättningsbyggnad med likvärdig storlek som ska placeras på samma plats som den tidigare huvudbyggnaden, godkänns en situationsplan med lokal höjdsättning.

En situationsplan med lokal höjdsättning innebär att det räcker med enbart höjder på kartan. Detta kan utföras av vem som helst men med fördel av någon med mätteknisk kompetens.

Observera att om annan aktör än lantmäteriet utför höjdsättningen så kan inte lantmäteriet utföra husutsättningen i nästa steg.

Vem får göra nybyggnadskartor?

Nybyggnadskartor görs av kommunens lantmäteriverksamhet. Kraven som ställs på den som utför mätningarna är att han eller hon har kunskap inom det fastighetsrättsliga området samt har grundläggande mätningsteknisk färdighet enligt Handbok i mät- och kartfrågor, HMK Länk till annan webbplats.

Nybyggnadskartan bra grund för situationsplanen

Med hjälp av din nybyggnadskarta kan du rita den situationsplan som du också ska skicka med bygglovsansökan.

För att göra det enklare för dig att göra situationsplanen kan vi, när vi ändå utför mätningar till nybyggnadskartan, mäta in den plats på tomten där du har tänkt placera din byggnad. Det du behöver göra inför detta är att markera platsen där byggnadens hörn kommer att hamna. Som markering kan du exempelvis använda käppar. De inmätta markeringarna kommer att synas på din nybyggnadskarta och fungerar som ett stöd när du gör situationsplanen. Glöm inte att meddela oss om du vill att vi ska mäta in dina markeringar.

Hur beställer jag en nybyggnadskarta?

En nybyggnadskarta beställer du enklast via vår e-tjänst. Du kan även få en blankett genom att kontakta kundtjänst. Hör med din bygglovshandläggare om du behöver en nybyggnadskarta innan du beställer.

Obs! En nybyggnadskarta får inte vara äldre än två år när du skickar in din ansökan om bygglov.

Beställ nybyggnadskarta (Länk till annan webbplats)

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad:
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se