Oklara gränser?

På lantmäterimyndigheten kan hjälpa dig att reda ut var fastigheters gränser går. Vi kan även hjälpa till att reda ut frågor kring rättigheter, till exempel servitut.

Med hjälp av en fastighetsbestämning är det möjligt att utreda och bestämma var oklara gränser mellan fastigheter går. Det är även möjligt att reda ut vad ett servitut omfattar och vilka fastigheter som berörs av det, eller om en fastighet har någon andel i en samfällighet.

Det som beslutas vid en fastighetsbestämning blir rättsligt bindande för framtiden.

Särskild gränsutmärkning

Över tid kan gränsmarkeringar (exempelvis gränsrösen och gränsrör) försvinna eller bli förstörda. Genom förrättningsåtgärden särskild gränsutmärkning är det möjligt att ersätta saknade gränsmarkeringar med nya. De nya markeringarna har samma juridiska status som de ursprungliga markeringarna.

För att det ska vara möjligt att genomföra en särskild gränsutmärkning får det inte råda några tveksamheter om var fastighetsgränsen går. Åtgärden är exempelvis lämplig när det finns moderna koordinater på de aktuella gränspunkterna. Om det är oklart var gränsen går måste man i stället göra en fastighetsbestämning för att kunna ersätta de förlorade gränsmarkeringarna.

Gränsutvisning

Om du vill ha hjälp att hitta igen gränserna på din fastighet kan du beställa en så kallad gränsutvisning. Med stöd av gamla förrättningskartor och de gränsmarkeringar som finns på marken (exempelvis gränsrösen och gränsrör) går det ofta att återfinna en gräns.

Observera att en gränsutvisning inte är en förrättningsåtgärd och därför är den inte rättsligt bindande. Vid en gränsutvisning slås inga nya gränsrör ner, men du kan få gränsen tillfälligt markerad med träläkt.

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad:
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se