Fastigheter och lantmäteri

Fastighetsregister

Om du vill ha uppgifter om en fastighet i Skellefteå vänder du dig till kundtjänst . Det finns ett aktuellt fastighets...

Förrättningar och avstyckningar

Lantmäteriförrättningar är ett samlingsnamn för de olika typer av ärenden som vi på den kommunala lantmäterimyndigheten ...

Husutsättning

När ett hus ska byggas ska det placeras på rätt plats på tomten. En husutsättning, eller utstakning som det ibland kalla...

Kart- och mättjänster

Behöver du hjälp med underlag för att framställa kartor, hitta äldre ritningar, kalibrera GPS eller avancerade mättjänst...

Lantmäteri

Vad är det för skillnad mellan det statliga Lantmäteriet och en kommunal lantmäterimyndighet? Och när ska man vända sig ...

Nybyggnadskarta

Nybyggnadskartan visar din fastighets gränser, markhöjder, befintliga byggnader och anslutningspunkter för vatten och av...

Oklara gränser

På lantmäterimyndigheten kan hjälpa dig att reda ut var fastigheters gränser går. Vi kan även hjälpa till att reda ut fr...

Skellefteå är en av cirka fyrtio kommuner i Sverige som har valt att ha en kommunal lantmäterimyndighet och vi har haft det sedan 1997. Vi har samma befogenheter som det statliga lantmäteriet när det gäller fastighetsindelningen, men vårt verksamhetsområde är begränsat till den egna kommunen.

0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se