"rootPage" is not defined.

Sjöar och vattendrag

Algblomning

När växtplankton förekommer i så stor mängd att vattnet grumlas kallar vi det för algblomning. De flesta algblomningar ä...

Badvatten

Inom kommunen finns mängder med sjöar och tio mil kust. Vi har många smultronställen med mindre eller större badplatser....

Djupkartor

I kartan hittar du 100 sjöar i kommunen. En djupkarta ger en mycket god information som kan användas i många sammanhang....

Kalkning

Förbränning av olja, kol och andra fossila bränslen ger svavelutsläpp som leder till försurning. Även om det sura nedfal...

Vassklippning

Igenväxande sjöar och vattendrag kan bli ett problem – det kan försvåra för båttrafiken eller de badande. Om du vill kli...