"rootPage" is not defined.

Sjöar och vattendrag

Vi vill behålla våra sjöar och vattendrag friska och levande. Därför kontrollerar kommunen regelbundet vattenkemi och artförekomst. Om det sker förändringar upptäcker vi dem i ett tidigt skede. Under senare år har vi också i större utsträckning börjat åtgärda påverkade vatten.

Övergödning av våra sjöar leder ibland till oönskade algblomningar. Det kan innebära att sjöarnas värde för rekreation som bad och fiske försämras. Normalt har vi dock en mycket bra badvattenkvalitet i våra vatten.

Läs mer om badvatten

Läs mer om algblomning

Vi har kartlagt många av våra sjöar och tagit fram djupkartor som kan vara värdefulla i många sammanhang, t ex vid fritidsfiske och olika typer av miljöundersökningar.

Läs mer om djupkartor

Livskraftiga fiskstammar utgör grunden för ett rikt sportfiske och fritidsfiske. Kommunen undersöker förekomst och påverkan på våra fiskbestånd. I olika projekt sker, i samarbete med fiskevårdsorganisationerna, också återställning av påverkade vatten.

Även om nedfallet av försurande ämnen minskar är försurningen av sjöar och vattendrag fortfarande ett problem. Kalkning sker därför årligen i prioriterade vatten. För att följa effekterna av kalkningen tas regelbundet prover på vattenkemi, bottenfauna och fiskbestånd.

Läs mer om kalkning

Läs om vassklippning

I sjöar undersöker vi fiskbestånden genom standardiserade nätfisken och i vattendrag provfiskas vissa sträckor med hjälp av elektricitet och varje år tar vi hundratals vattenprover.

Många provfisken utförs varje år för att kunna bedöma olika fisksamhällens och fiskarters status i sjöar och vattendrag.

Med kontinuerliga provfisken finns möjlighet att följa upp effekter av till exempel försurning, kalkning och fiskevård eller naturliga variationer i miljön. Provfiskena är också viktiga underlag till miljökonsekvensbeskrivningar som tas fram i vattenärenden.

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad:
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se