"rootPage" is not defined.

Vatten och avlopp

Ansluta kommunalt vatten och avlopp

Med privatbostad menas exempelvis en- och tvåbostadshus eller fritidshus. Klicka på någon av rubrikerna nedan för att få...

Avlopp

Avloppsvatten kan ses som ett samlingsnamn för dag- och spillvatten. Dagvatten är regn- och smältvatten som rinner ner i...

Dag- och dränvatten

Dagvatten är tillfälliga flöden av exempelvis regnvatten, smältvatten, spolvatten och framträngande grundvatten. Dränvat...

Dricksvatten

Dricksvattnet är vårt mest kontrollerade livsmedel. I Skellefteå kommun kommer det från 25 olika vattenverk.

Vattenmätare

Anledningen till att de flesta hushåll har en vattenmätare installerad är att mätning av vattnet ska ge underlag för en ...

Frågor och svar om vatten

Abonnemang, vattenavläsare, tryck i ledningarna. Här har vi samlat frågor och svar som handlar om vatten.

Avgifter vatten- och avloppstjänster

Här kan du läsa om den gemensamma fakturan för vatten, avlopp och avfall. Avgifterna för vatten och avlopp beslutas av ...

Skadeståndsanmälan och begäran om ersättning

Om du drabbats av en vattenskada, översvämning eller övrig skada i samband med arbete kring vatten och avlopp och misstä...

Lagar och regler för vatten och avlopp

Här finns information om några av de lagar och regler som gäller för kommunalt vatten och avlopp.

Ägarbyte, flytt och inflyttning

När du säljer eller överlåter din fastighet måste du komma ihåg att anmäla ägarbyte till oss för att vi ska kunna göra e...

Tips för en mer hållbar vattenanvändning

Av de många miljarder liter vatten som finns på jorden är det bara tre procent som är sötvatten som vi människor, djur o...

På sidorna om vatten och avlopp hittar du information om såväl kommunalt som eget vatten och avlopp.