Bureå avloppsreningsverk byggs ut

Det byggs ut för att vattnet ska kunna renas i ytterligare ett steg. Senast den 14 oktober 2023 har du som invånare möjlighet att komma med dina synpunkter.

Har du några synpunkter?

Ange "Bureå avloppsreningsverk" i mejlets ämnesrad eller via telefon.

Mejl: samhallsbyggnadsnamnden@skelleftea.se
Telefon: 0910-735000, tryck 3

Bilagor

Senast uppdaterad: