Ta hand om överblivna läkemedel på rätt sätt

Lämna in gamla eller överblivna läkemedel till ett apotek så påverkar de inte vår miljö eller vårt dricksvatten.

Överblivna läkemedel som spolas ner i toaletten eller kastas i soporna kan ställa till med stor skada. Eftersom reningsverk inte klarar att helt rena avloppsvattnet från läkemedel, kan de spridas till grundvattnet, sjöar och vårt dricksvatten. Det finns också en risk för oönskad spridning och läckage till miljön via hushållssoporna.

Det behövs inga stora mängder läkemedel i naturen för att det ska få följder. Man vet att hormoner från p-piller och hormonplåster gör vissa fiskarter tvåkönade. Antibiotika som kommer ut i naturen kan leda till att bakterier blir motståndskraftiga (resistenta) mot antibiotika. Detta är ett allvarligt problem eftersom det kan göra bakterierna svårare att bekämpa när vi blir sjuka. Man vet ännu inte exakt på vilka olika sätt läkemedel påverkar miljön. Att de påverkar är däremot helt säkert.

Lämna in gamla eller överblivna läkemedel på ett apotek

På apoteken kan du hämta en speciell påse för läkemedel som du vill lämna in. Har du inte möjlighet att hämta en sådan kan du förpacka det du ska lämna in i en genomskinlig påse. Det är för personalens säkerhet.

Du kan lämna in alla läkemedel på ett apotek. Det gäller både receptförskrivna och receptfria läkemedel för människor och djur, exempelvis tabletter, kapslar, stolpiller, salvor och flytande läkemedel.

Du är väl ingen fulspolare?

I toaletten ska du bara spola ner bajs, kiss, kräks och toalettpapper. Allt annat ska sorteras ut på rätt ställe. Med enkla handlingar i vardagen hjälper du till att bidra till friskt vatten, rena hav och sjöar.

Senast uppdaterad: