"rootPage" is not defined.

Dricksvatten

Dricksvattnet är vårt mest kontrollerade livsmedel. I Skellefteå kommun kommer det från 25 olika vattenverk.

Vi har tillgång till dricksvatten dygnet runt direkt i kranen. Det är gott, hälsosamt, lokalproducerat och kostar bara i ett genomsnitt 3 öre per liter. I priset ingår även skydd av vattentäkter, rening av avloppsvattnet och hantering av dagvatten.

Hur ofta reflekterar du över att vi har rent vatten direkt i kranen? Varje dag när det rinner som det ska? Eller tänker du bara på det vid de få tillfällen då vattnet är avstängt eller kanske när du har varit utomlands och fått köpa flaskvatten?

Anslut till kommunalt vatten och spillvatten (Länk till annan webbplats)

Mera vatten

Mera vatten

Vatten i ett evigt kretslopp

Det vatten som du använde i morse är samma vatten som vikingarna seglade och badade i. Samma vatten som dinosaurierna drack för flera miljoner år sedan. Vattnet är i ständig rörelse och ingår i ett evigt kretslopp.

Vi lånar vattnet från naturen

Vattnet tar inte slut och det bildas inget nytt vatten på jorden. Det är inte förnyelsebart. 97% av vattnet finns i havet och är salt. 2% är bundet i is i glaciärer eller finns som sötvatten i sjöar och vattendrag och 1% består av grundvatten. Vi lånar bara vatten från naturen så vi måste skydda det från föroreningar och rena det när vi har använt det. Om vi är rädda om vattnet och inte smutsar ner det, kommer vi att kunna använda vattnet i framtiden.

Rent vatten ger livskvalitet men tas för givet och uppmärksammas först då det är driftstörning och dricksvattnet inte kommer i kranen. Den kommunala vattentjänsten levererar välfärd för 3 öre per litern, och då ingår även hantering och rening av avloppsvattnet.

Dricksvattennätet i Skellefteå kommun levererar rent dricksvatten till 65 000 människor, via ett cirka 70 mil långt nät av vattenledningar. Vattnet är mjukt med några få undantag. Därför behöver du endast använda en liten mängd disk- och tvättmedel, vilket är bra för miljön.

"Den billigaste hälsodrycken finns i en kran nära dig", svårare än så är det inte. Dricksvatten från kranen håller en hög kvalitet i enlighet med Livsmedelsverkets föreskrifter. Det är miljövänligt, finns i stort sett alltid till hands och är en färsk, kalorisnål och nyttig törstsläckare.

Varje gång du väljer att dricka dricksvatten från kranen gör du en ekonomisk besparing. Kranvatten är uppemot tusen gånger billigare än förpackat vatten. Genomsnittspriset för en liter kranvatten i Sverige är cirka 2,5 öre – och då ingår förutom produktion och distribution av dricksvatten också skydd av våra vattentäkter, avledning och rening av avloppsvatten och hantering av dagvatten.

Priset på förpackat vatten inkluderar enbart produktion och distribution och en del är villiga att betala uppemot 30 kr för en halvliter. Här finns det pengar att spara.

Dricksvatten från kranen är en färskvara, du kan alltid vara säker på att vattnet är färskt. När det gäller förpackat vatten kan det både ha transporterats länge och stått på hyllan i affären en okänd tid innan du konsumerar det.

Varje gång du väljer dricksvatten från kran framför förpackat vatten gör du också miljön en stor tjänst. Förpackat vatten belastar nämligen miljön betydligt mer än kranvatten. Det beror på att kranvatten till skillnad från förpackat vatten distribueras i ledningar vilket är energisnålt (elenergi till pumpar). Förpackat vatten transporteras med båt, bil, flyg eller tåg. Transport av 1 liter förpackat vatten ger upphov till mer än 1000 gånger större koldioxidutsläpp jämfört med samma mängd kranvatten! Kranvatten kräver heller inga förpackningar.

Förpackat vatten är naturligt mineralvatten, källvatten och bordsvatten som säljs i vanliga livsmedelsbutiker i förpackningar av till exempel glas, plast, papper eller metall.

Hos Livsmedelsverkets kan du läsa mer om förpackat vatten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vattnets hårdhet bestäms av halterna kalcium och magnesium. Ju mer kalcium och/eller magnesium, desto hårdare vatten.

Hårt vatten innebär bland annat att större doser tvättmedel behövs och att ytfällningar kan orsaka problem med disk- och tvättmaskiner. Hårt vatten ökar även korrosionen på vattenledningar. För att minska vattnets hårdhet kan så kallade avhärdningsfilter användas.

Mjukt vatten löser upp betong och cement, och risken för korrosionsskador på metall ökar, t ex rostar varmvattenberedare sönder fortare och vattenledningar kan skadas.

Vattnets hårdhet i tyska grader (°dH)

  • 0-2 Mycket mjukt
  • 2-5 Mjukt
  • 5-10 Medelhårt
  • 10-20 Hårt

Vattnet inom Skellefteå kommun levereras från totalt 25 vattenverk. Du kan läsa mer om vattnet på din ort på sidan Vattenverk.

Kraven på dricksvattnets kvalitet bestäms av Statens Livsmedelsverk. För att säkerställa kvaliteten på vårt dricksvatten analyseras vattenprover kontinuerligt enligt Statens Livsmedelsverks föreskrifter. Med ytterst få undantag får dricksvattnet alltid högsta betyg enligt de krav som Statens Livsmedelsverk ställer. Dricksvatten klassas som livsmedel (bara kallvattnet då varmvatten inte är avsett att användas som dricksvatten). Du kan läsa mer om kemisk vattenanalys på sidan Vattenverk.

Normalt förbrukar en person ca 160 liter vatten per dygn.
Vattenförbrukningen i ett normalhushåll (liter per person och dygn):

  • 10 liter för dryck och mat
  • 30 liter för toalettspolning
  • 30 liter för disk
  • 20 liter för tvätt
  • 60 liter för personlig hygien
  • 10 liter för övrig användning
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se