Vattenverk

Dricksvattennätet transporterar dricksvatten från våra vattenverk till cirka 65 000 boende i vår kommun. På den här sidan kan du läsa var vattenverken finns.

Vattenverk i Skellefteå kommun

Det finns 25 vattenverk i kommunen. Från några av verken distribueras vattnet till flera olika platser. Här är en lista på vattenverken i kommunen:

 • Guldstadens vattenverk i Skellefteå, vattnet distribueras till stadskärnan norr om Skellefteå älv öster om Högströmsgatan, Sjungande Dalen, Norrböle, Morön, Morö Backe, Hedensbyn, södra Sunnanå, Sörböle, Anderstorp och österut söder om älven till och med Nyhamn, norra Bergsbyn, Klemensnäs, Ursviken, Skelleftehamn, Örviken, Boviken, Frostkåge, Kåge, Ersmark, Kusmark, Östanbäck och Ostvik (fick tidigare vattnet från Abborrverket) samt till Slind, Medle, Myckle och västra stadsdelen (fick tidigare vattnet från Slind).
 • Boliden, vattnet distribueras till Boliden, Strömfors och Bjurvattnet.
 • Bureå
 • Burträsk, vattnet distribueras till Burträsk, Södra Åbyn, Risnäs och Bodbysund.
 • Bygdeträsk
 • Bygdsiljum
 • Byske, vattnet distribueras till Byske inklusive campingen.
 • Falmark
 • Fällfors
 • Granbergsträsk
 • Innansjön
 • Jörn
 • Kalvträsk
 • Lövånger
 • Mjödvattnet, vattnet distribueras till Mjödvattnet, Lappvattnet, Tjärn, Vallen, Lappvattsheden och Bursiljum.
 • Myrheden
 • Ragvaldsträsk
 • Renström
 • Sandfors
 • Stavaträsk
 • Storbrännan
 • Svanfors
 • Talludden
 • Åbyn
 • Åsträsk

Vattnet från den nya anläggningen i Medle levereras till dem som tidigare har fått sitt dricksvatten från Abborrens vattenverk och Slinds vattenverk. Här är en kort beskrivning av vattenförsörjningssystemet.

Anläggningen i Medle

Vattenförsörjningen består i att vatten från marken pumpas upp från brunnar i Slind, Selsforsen, Medle och Klutmark. Eftersom vattnet i marken inte räcker till så infiltreras även älvsvatten i marken i Selsforsen för att renas och ansluta till det naturliga grundvattnet som finns där. Efter att vattnet har pumpats upp i de fyra uttagsområdena, leds det i ledningar till det nya vattenverket i Medle.

I vattenverket tas järn och mangan bort genom luftning och sandfiltrering. Därefter uv-ljusbehandlas och kloreras vattnet och leds sedan dels till Skellefteå centralort och vidare i befintligt ledningsnät till dem som tidigare fick sitt vatten från Abborrens vattenverk och dels till Slind och vidare i befintligt ledningsnät för dem som tidigare fick sitt vatten från Slinds vattenverk. Genom att nyttja det naturliga grundvattnet i åsen och ha fyra uttagsområden så finns reservvatten om något händer i älven eller i uttagsområdena (tex på grund av utsläpp av olja).

Illustration som visar vattenverket i Medle - Guldstadens vatenverk

Illustrationen är inte skalenlig eller exakt, utan visar endast på ett förenklat sätt hur det ser ut.

Mottagare

De som tidigare fått sitt dricksvatten från Abborren och Slind får nu sitt vatten från den nya anläggningen i Medle.

Vattenkvalitet

Vill du veta vad ditt dricksvatten har för hårdhet och gränsvärden? Här kan du ta del av analysresultat för några vanliga parametrar från vattenverken.

Gränsvärden

Enligt Livsmedelsverket (LIVSFS 2017:2) är gränsvärdet för utgående dricksvatten.

 • 15 mg/l Pt för färgtal (mäter om vattnet är färgat)
 • 0,5 FNU för turbiditet (grumlighet)
 • 0,1 mg/l för järn
 • 6,5-9,5 för pH
 • 0,05 för mangan
 • 100 mg/l för klorid

(För pH, mangan och klorid finns endast gränsvärde för dricksvatten hos användare)

Liten ordlista

 • Mjukt och hårt vatten: Vattnets hårdhetsgrad mäts i tyska hårdhetsgrader och skrivs °dH. Vattnet sägs vara hårt vid 10°dH eller över, medelhårt vid 5,0-9,9°dH, mjukt vid 2,2-4,9°dH och mycket mjukt om det är 0-2,1°dH.
 • Färgtal: Ett mått som talar om hur färgat vattnet är. Kan indikera på humusämne (t.ex jord, mylla) och järn.
 • Järn: Ett mått på vattnets innehåll av järn.
 • Turbiditet: Ett mått på vattnets grumlighet.
 • pH-värde: Ett mått på vattnets surhetsgrad. 7 på pH-skalan är neutralt. Skalan är logaritmisk, vilket innebär att pH 6 är 10 gånger surare än pH 7 och pH 5 är 100 gånger surare än pH 7.

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad:
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se