Vattenmätare

Anledningen till att de flesta hushåll har en vattenmätare installerad är att mätning av vattnet ska ge underlag för en rättvis debitering. Vi ansvarar för att sätta upp-, justera-, koppla till- och från mätaren samt att ta ned mätaren. Fastighetsägaren ansvarar för mätarkonsolen med ventiler och kopplingar före och efter vattenmätaren.

E-tjänster:

Läsa av vattenmätare (Länk till annan webbplats)

Instruktioner för vattenavläsning:

 1. Kontrollera ditt mätarnummer. Det består av 7 eller 8 siffor. Du hittar det på kanten av mätaren eller på en märkbricka.
 2. Läs av mätarställningen på din mätare. Skriv in de 5 siffrorna utan decimaltecken. (Det ser ut som om det ska vara ett kommatecken med det är inte det.)
 3. Rapportera mätarställningen till oss på det sätt som passar dig. Läs mer nedan om hur du kan rapportera in avläsningen.

 1. Via e-tjänsten
  Privatpersoner behöver kundnummer, personnummer (tolv siffror, utan streck). Företagare anger 00 (två nollor) + organisationsnummer i stället för personnummer.
 2. Självavläsningskort - posta en svarstalong
  Om du har fått ett självavläsningskort fyller du i det och skickar med post. Det är viktigt att de datum vi frågar efterföljs. Om du är sen, ring kundtjänst eller använd e-tjänsten.
 3. Via smartphone och appen "Mitt Skellefteå"
  Ladda ner appen "Mitt Skellefteå". När du rapporterar via appen behöver du kundnummer, mätarställning och vilket datum avläsningen gjordes.
 4. Via Kundtjänst
  Ring kundtjänst 0910-73 50 00 (tryck 3). Vi behöver ditt kundnummer eller adress samt datum för avläsningen och mätarställningen.

Avgifter vattenmätare

Om Skellefteå kommun har utfört någon åtgärd på din fastighet får du betala för den tjänsten. Om du som fastighetsägare försummar det du är skyldig att göra, får du betala för att uppkomna fel ska kunna åtgärdas.

Du som begärt att få din vattenmätare undersökt och den blir godkänd, betalar en avgift för att täcka undersökningskostnaderna. Avgiften för undersökning hittar du i tabellen nedan.

Priser för övriga tjänster

Typ av tjänst

Inklusive moms

Nedtagning av vattenmätare

878 kr

Uppsättning av vattenmätare

878 kr

Avstängning av vattentillförsel

528 kr

Påsläpp av vattentillförsel

528 kr

Undersökning av vattenmätare

878 kr

Länsning av vattenmätarbrunn

1755 kr

Förgäves besök, dvs. ej avbokat besök

878 kr

Ska du kallställa din fastighet?

Det finns en hel del att tänka på då elen stängs av, för att minska risken för att värmesystem, dricksvattenledningar och avloppsrör fryser sönder. Du kan ta del av vad som gäller i informationen här nedan.

Du som fastighetsägare har ansvar för att vattenmätaren inte fryser sönder. Vill du kallställa din fastighet och det finns en vattenmätare installerad i fastigheten måste den monteras bort för att den inte ska frysa sönder. Det görs av personal från kommunen. Ta kontakt med kundtjänst så kan vi hjälpa dig att ta ned vattenmätaren.
För nedtagning och uppsättning av vattenmätaren betalar du en serviceavgift enligt gällande taxa.

Tänk på att värmesystem, dricksvattenledningar och avloppsrör kan frysa då elen stängs av. Som fastighetsägare ansvarar du för din VA-installation, det vill säga vatten- och avloppsledningarna inom fastighetens gränser fram till förbindelsepunkten (oftast placerad ca 0,5 m utanför tomtgräns). För att minska risken för att ledningarna fryser sönder måste hela fastighetens vattensystem tömmas.

Töm samtliga system som innehåller vatten. De vanligaste systemen är vattenburna värmesystem (radiatorer, pannor, fjärrvärmeväxlare, vattenburna golvvärmeslingor med mera) samt vattenförsörjningssystem och avlopp.

För att tömma vattenledningen som går från förbindelsepunkten och in till fastigheten måste vattnet stängas av för att sedan kunna tappas på vatten. Detta kräver att det finns både avstängningsmöjlighet och ett tappställe för vattnet i närheten av förbindelsepunkten.

Kommunen har endast möjlighet att varaktigt stänga av vattnet via en kommunal serviskran om det kan göras utan att någon annan fastighet påverkas. Kommunen har dock ingen skyldighet att tillhandahålla avstängare till varje enskild fastighet. Det är därför inte säkert att den möjligheten finns för just din fastighet.

Om det inte finns någon kommunal avstängningsventil till din fastighet måste du själv låta installera en avstängningsventil i närheten av förbindelsepunkten. Avstängningsventilen ska vara anlagd på din tomtmark, på frostfritt djup. Det finns idag avstängningsventiler med självtömmande serviskranar, som underlättar arbetet med att tömma systemet. Kommunen kan vara behjälplig vid installationen genom att stänga av vattnet en kort stund under tiden du ordnar med avstängare inom din fastighet. Den tid som vi kan stänga av vattnet beror på hur många andra fastigheter som påverkas. Ju fler fastigheter som påverkas desto kortare tid kan vattnet stängas av.

Om kommunen åtar sig att stänga vattentillförseln, tillfälligt eller varaktigt, kan kommunen inte garantera att vatten inte kommer att tillföras via avstängningsventilen under tiden avstängningen pågår. Kommunen ansvarar inte för eventuella översvämningsskador som uppstår under tiden avstängningen pågår. Fastighetsägaren har därför eget tillsynsansvar för att fastigheten inte ska drabbas av översvämningsskada. Ta kontakt med en VVS-installatör för ytterligare information om åtgärder för att förhindra sönderfrysning.

För av och påsläpp av vattentillförsel betalar du en serviceavgift enligt gällande taxa.

För att du ska kunna kallställa din fastighet utan att riskera att mätaren fryser sönder och slippa kommunens kostnader för ned-och uppsättning av vattenmätaren kan du som fastighetsägare bekosta och installera en vattenmätarbrunn strax intill den angivna förbindelsepunkten. Kommunen ställer krav på viss typ av vattenmätarbrunn, läs mer i kravspecifikationen nedan. Kommunen tillhandahåller och installerar själva mätaren.

Kravspecifikation på typ av mätbrunn (pdf, öppnas i eget fönster). , 129.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Vi kan inte lova att vi kan vara behjälpliga med påsläpp och avstängning av vattentillförsel. För att säkerställa att du ska kunna stänga och öppna vattnet måste du själv ordna så att en självtömmande serviskran installeras på din tomtmark. Det är viktigt att den placeras på frostfritt djup, så nära mätarbrunnen som möjligt. Du som fastighetsägare kan då hantera på- och avstängning själv. På detta sätt behöver du inte betala kommunens avgifter för avstängning och påsläpp av vattentillförseln, eftersom kommunens kran aldrig behöver hanteras. Du som fastighetsägare ansvarar själv för att kontakta en VVS-firma för att ordna installationerna, då det alltid är fastighetsägaren som har ansvaret för all installation inom fastigheten.

Har du problem med vattenmätaren, avläsningen eller rapporteringen? Kolla in våra frågor och svar.

Senast uppdaterad: