Frågor och svar - vattenmätare, avläsning

Här har vi samlat vanliga frågor och svar som gäller vattenmätaren, fakturan och avläsning av förbrukning. Sidan är indelad med rubriker för att göra det enklare för dig att hitta frågorna som gäller just det du funderar över.

Om vattenavläsning

E-tjänst:

Läsa av vattenmätare (Länk till annan webbplats)

Mätaren behöver läsas av en gång per år för att vi ska veta hur mycket vatten som förbrukas i hushållet. Enligt allmänna bestämmelser för användande av Skellefteå kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning (ABVA) är du skyldig att lämna mätaravläsning till kommunen när vi efterfrågar det.

Om det blivit förändringar i antalet boende i ditt hushåll, påverkas också vattenförbrukningen. Då kan du behöva anmäla ändringen. Vi kan då justera din förväntade förbrukning så att du betalar rätt avgift.

Varje år frågar vi efter din mätarställning. Du behöver inte rapportera in om vi inte efterfrågat det.

Blir det förändringar i antalet boende i ditt hushåll under året, kan du anmäla det till kundtjänst för att få rätt beräknad förbrukning.

Har du tappat bort ditt avläsningskort går det bra att använda informationen som finns på din räkning (kundnummer, mätarnummer) för att rapportera mätarställningen via e-tjänsten

Läsa av vattenmätare (Länk till annan webbplats)

Systemet tillåter bara inregistreringar inom ett visst intervall som styrs av din förväntade årsförbrukning. Detta eftersom din inrapportering går direkt in i vårt system och påverkar din nästa faktura. Om det är så att din förbrukning förändrats avsevärt sedan senaste avläsningen behöver vi justera din beräknade årsförbrukning. Kontakta då vår kundtjänst som hjälper dig både med inregistreringen av mätarställningen och att justera din beräknade årsförbrukning. Men du har väl först kollat att du läste av rätt ?

Årsförbrukning innebär den mängd vatten som hushållet använder per år. Vilken årsförbrukning du förväntas ha beror på hushållets storlek. Vi justerar din förväntade årsförbrukning allt eftersom du rapporterar in mätarställningen år efter år, eller om du ringer in till vår kundtjänst och meddelar en förändring.

Läs mer om avgifter och fakturor

Uppgiften vi har om din anläggnings förväntade årsförbrukning kan du se på din räkning, varje gång den kommer.

Om antalet personer i hushållet förändras påverkas vattenförbrukningen. Då behöver vi justera din förväntade årsförbrukning så att du får rätt avgift. Du kan anmäla förändringen till kundtjänst när som helst under året.

Enligt allmänna bestämmelser för användande av Skellefteå kommuns allmänna vatten och avloppsanläggning (ABVA) är du skyldig att lämna mätaravläsning till kommunen när vi efterfrågar det.

Du behöver också rapportera in mätarställningen för att få rätt avgift. Den förväntade årsförbrukningen justeras när du rapporterar in mätarställningen.

Om vattenmätaren

Det är du som fastighetsägare som ansvarar och förbereder så att en vattenmätare kan installeras enligt standarden för placering av vattenmätare.
Då det är klart för dig att koppla in vatten, tar du kontakt med mätarverkstaden via kundtjänst och beställer installation av vattenmätaren. Innan mätaren installeras måste du först ha betalat anläggningsavgiften.

Du som fastighetsägaren ansvarar för all installation och vattenledning från förbindelsepunkten och in i fastigheten. Det innebär också ansvar för tillsyn av att mätaren exempelvis inte läcker, att den skyddas mot frost-, värme- och annan yttre påverkan. Avstängningskranarna som sitter före och efter vattenmätaren är din egendom. Kontrollera dem regelbundet, så att de går att stänga av vid behov.
Skulle läckage uppstå från mätaren kontaktar du snarast kundtjänst. Skulle läckage uppstå från det som tillhör din fastighets vatteninstallation kontaktar du en privat VVS-installatör. Golv och väggar där mätaren sitter bör tåla spill och läckage av vatten. Läs mer om vattenläckage.

Man brukar beräkna att varje person i hushållet förbrukar ungefär 50 m³ vatten per år. När vi fakturerar dig utgår vi från detta, tidigare års förbrukning eller enligt de uppgifter du lämnar till oss.

Om antalet personer i din familj förändras kommer vattenförbrukningen i ditt hushåll antingen att öka eller minska. För att slippa en bli överraskad på kostnaden vid årsavläsningen på grund av fel preliminär förbrukad mängd vatten, är det en bra idé att du kontakta oss via kundtjänst så att vi kan ändra den preliminära förbrukningen.

Företag

Ni får ange en ungefärlig förbrukning baserat på storleken på vattenmätaren. Mätarverkstaden kan hjälpa till med beräkningen. Ta kontakt med kundtjänst 0910 73 50 00 eller via mejl kundtjanst@skelleftea.se

Vi debiterar dig i förväg efter en beräknad årsförbrukning, baserad från den avläsning du gjorde senast. För att vi ska kunna ge dig en så korrekt årlig vattenavgift som möjligt, behöver du hjälpa oss genom att läsa mätaren minst en gång per år och skicka in uppgiften till oss. Den nya avläsningen påvisar om du har betalat för mycket eller för lite under året, vilket innebär högre eller lägre avgift på nästa räkning. Observera att alla siffror är heltal. Ingen av siffrorna är decimaler.

Läsa av vattenmätare (Länk till annan webbplats)

Swedac är sedan 2007 föreskrivande myndighet och ansvarar för det regelverk som styr över vattenmätare. Det är Swedac som upprättar regler för exempelvis när vattenmätaren ska tas in för kontroll för att se om den mäter rätt.

Hur länge varje mätare får vara i drift innan den måste tas in för kontroll regleras enligt föreskriften STAFS 2007:2, enligt 5 §.
Kallvattenmätare upp till storlek qn 5: 10 års utesittningstid
Kallvattenmätare upp till storlek qn 10: 5 års utesittningstid
Kallvattenmätare upp till storlek qn 20: 5 års utesittningstid

Vi kontaktar dig när det blir dags att byta din vattenmätare.

Det är naturligtvis viktigt att mätarna fortsätter att mäta rätt även efter att de har tagits i bruk. Därför ska de också genomgå återkommande kontroller. Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Swedac, granskar och godkänner företag som provar, kalibrerar, certifierar och kontrollerar. Det kallas ackreditering.

Skellefteå kommun skickar slumpmässigt utvalda mätare för test till ett ackrediterat företag. Kravet från Swedac är att vi ska skicka minst 20% av de mätare som byts för kontroll.

Skulle det visa sig att din mätare registrerat fel, kommer vi att utreda ärendet.

Mätarens nummer (identifikation) står på mässingsringen eller under locket på vattenmätaren och består av 7 eller 8 siffror. Det är det nummer som identifierar i vilken fastighet mätaren är installerad, fabrikationstyp och vilket flöde (storlek) mätaren kan ge.

Det svarta kugghjulet snurrar så fort vattnet används. Räkneverket i en mätare visar mätarens ställning i antalet kubikmeter. De små visarna, visar från vänster till höger antalet deciliter, liter, 10 liter, 100 liter. När man nyss bytt mätare kan det ligga kvar en luftbubbla under glaset, men den försvinner efter ett tag.

Om din vattenfaktura

Se dina vatten- och renhållningsfakturor (Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)

Din faktura kommer sex gånger per år; i början av februari, april, juni, augusti, oktober och december med förfallodag den sista i respektive månad.

Vi beräknar att varje person i hushållet förbrukar ungefär 50 kubikmeter vatten per år. När vi fakturerar dig utgår vi ifrån detta, tidigare årsförbrukning eller enligt de uppgifter du lämnar till oss. Om antalet personer i din familj ändras kommer vattenförbrukningen i ditt hushåll antingen att öka eller minska. För att slippa bli överraskad av kostnaden är det bra om du kontaktar kundtjänst 0910 73 50 00 så att vi kan ändra den preliminära förbrukningen.

Om du får en kreditfaktura och inte vill ha beloppet utbetalt via utbetalningskort kan du kontakta Kundtjänst via telefon 0910 73 50 00 eller via mejl kundtjanst@skelleftea.se för att meddela ditt kontonummer eller be oss dra av återbetalningen på kommande räkning. Detta måste du göra senast en vecka före förfallodatum. Har du autogiro betalas beloppet till ditt konto.

Den fasta avgiften täcker bland annat kostnader för administration och ledningsnät som krävs för att tillhandahålla tjänsterna samt underhåll av det. Du ser även den fasta avgiften för din vattenmätare. En vattenmätare är inget du kan välja bort, den ska finnas där för att vi ska kunna ta rätt betalt. Blir det ändringar i hushållet, till exempel fler eller färre personer så kan det vara anledning att du hör av dig så att vi kan justera din beräknade vattenförbrukning.

När du ska sälja eller överlåta en fastighet ska du tillsammans med den nya ägaren fylla i e-tjänsten för ägarbyte. Vattenmätaren ska läsas av på tillträdesdagen och uppgifterna ska registreras i e-tjänsten.

När ärendet är signerat av samtliga köpare kommer det in till oss. Vi flyttar då över abonnemanget och reglerar kostnaderna fram till tillträdesdagen i en flyttfaktura. De nya fakturorna kommer sedan fortsättningsvis att skickats till den nya ägaren.

För att kunna använda e-tjänsten behöver du som säljer och alla som står som köpare ha ett svenskt personnummer och e-legitimation (t.ex. BankID). Om ni inte kan använda e-tjänsten kan ni kontakta kommunens kundtjänst. Ring då 0910-73 50 00, knappval 3.

Anmäl ägarbyte för vatten, avlopp och avfall (Länk till annan webbplats)

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad:
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se