Coronavirus och sjukdomen Covid-19

Information om hur kommunen arbetar för att hantera spridning och konsekvenser av Coronaviruset och sjukdomen covid-19.

För invånare

2021-11-25. Pandemin är inte över. Alla har ett personligt ansvar att följa rekommendationerna och därigenom bidra till ...

För dig som medarbetare

De flesta av Folkhälsomyndighetens föreskrifter, råd och rekommendationer kring covid-19 upphörde 29 september 2021. Doc...

Kommundirektören informerar 25 augusti

Kommundirektören informerar 25 augusti

Frågor och svar om vaccinationen mot covid-19

Frågor och svar om vaccinationen mot covid-19

Region Västerbotten ansvarar för vaccineringen mot covid-19 i länet. Skellefteå kommun stöttar regionen i deras arbete genom att hjälpa till att utföra vaccinationer på vissa äldre samt en del personal som finns inom de prioriterade grupperna.

Region Västerbotten informerar fortlöpande om vilka grupper som är aktuella för vaccination.

Du kan inte få sjukresa till vaccination mot covid-19, men om du har beviljad färdtjänst kan du använda den för resan.
Läs mer på 1177 Länk till annan webbplats..

Alla i Sverige som är fyllda 12 år och äldre erbjuds att vaccinera sig mot covid-19. Även du som haft covid-19 rekommenderas att vaccinera dig.

Vaccinationen kan skydda dig från att få sjukdomen och minskar även risken för att du smittar andra. Om många vaccinerar sig kan smittspridningen på sikt bromsas.

Vaccinationen är frivillig och kostnadsfri. Skellefteå kommun ställer sig positiv till att så många som möjligt vaccinerar sig.

Vaccinationen av 12-15-åringar kommer framförallt att genomföras på skolorna. För att barnen ska få vaccineras behövs samtycke från vårdnadshavarna.

Till toppen
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se