Coronavirus och sjukdomen Covid-19

Information om hur kommunen arbetar för att hantera spridning och konsekvenser av Coronaviruset och sjukdomen covid-19.

För invånare

Skärpta rekommendationer gäller i Västerbotten fram till den 23 maj 2021.

För dig som medarbetare

Här kan du ta del av vad du som anställd bör tänka på. Du som jobbar som pedagog eller chef eller inom vård, omsorg och ...

För företag

När beslut fattas som rör näringslivet publiceras det på denna sida. Tillväxtverket (nytt fönster) Verksamt.se (nytt ...

Bekräftade fall i Skellefteå kommun

Bekräftade fall i Skellefteå kommun

Diagrammet visar nya bekräftade fall av covid-19 per vecka i relation till befolkningsmängden, i detta fall per 100 000 invånare. Diagrammet jämför smittspridningen i Skellefteå kommun och Region Västerbotten, exklusive Skellefteå kommun.

Diagrammet visar nya bekräftade fall av covid-19 per vecka i relation till befolkningsmängden, i detta fall per 100 000 invånare. Diagrammet jämför smittspridningen i Skellefteå kommun och Region Västerbotten, exklusive Skellefteå kommun.

Källa:

Statistik om antal smittade i Region Västerbotten & Skellefteå kommun: Region Västerbotten

Diagrammet illustrerar Skellefteå kommuns andel av de nya bekräftade fallen av covid-19 per vecka i Västerbotten. Diagrammet visar i procent hur stor del av Västerbottens smittspridning, sett till nya bekräftade fall, som registrerats i Skellefteå kommun varje enskild vecka.

Diagrammet illustrerar Skellefteå kommuns andel av de nya bekräftade fallen av covid-19 per vecka i Västerbotten. Diagrammet visar i procent hur stor del av Västerbottens smittspridning, sett till nya bekräftade fall, som registrerats i Skellefteå kommun varje enskild vecka.

Diagrammet visar antal nya fall av covid-19 en enskild vecka per 100 000 invånare i Sverige, Skellefteå kommun samt Region Västerbotten exklusive Skellefteå kommun.

Diagrammet visar antal nya fall av covid-19 en enskild vecka per 100 000 invånare i Sverige, Skellefteå kommun samt Region Västerbotten exklusive Skellefteå kommun.

Källa:

Statistik om smittade nationellt: Folkhälsomyndigheten

Statistik över befolkningsmängd (för att kunna beräkna fall per 100 000 inv) : Statistiska centralbyrån (SCB)

Kommundirektören informerar

Kommundirektören informerar

Frågor och svar om vaccinationen mot covid-19

Frågor och svar om vaccinationen mot covid-19

Region Västerbotten ansvarar för vaccineringen mot covid-19 i länet. Skellefteå kommun stöttar regionen i deras arbete genom att hjälpa till att utföra vaccinationer på vissa äldre samt en del personal som finns inom de prioriterade grupperna.

Region Västerbotten informerar fortlöpande om vilka grupper som är aktuella för vaccination.

Du kan inte få sjukresa till vaccination mot covid-19, men om du har beviljad färdtjänst kan du använda den för resan.
Läs mer på 1177länk till annan webbplats.

Alla i Sverige som är 18 år och äldre rekommenderas av Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats att vaccinera sig mot covid-19. Det gäller även dig som haft covid-19.

Vaccinationen kan skydda dig från att få sjukdomen och minskar även risken för att du smittar andra. Om många vaccinerar sig kan smittspridningen på sikt bromsas.

Vaccinationen är frivillig och kostnadsfri. Skellefteå kommun ställer sig positiv till att så många som möjligt vaccinerar sig.

Region Västerbotten och Skellefteå kommun följer den prioritetsordning som Folkhälsomyndigheten tagit fram. De olika faserna påbörjas i tur och ordning.

Läs mer om Folkhälsomyndighetens prioritetsordninglänk till annan webbplats.

den 5 september ska alla över 18 år i Sverige ha erbjudits minst en dos vaccin.

På 1177.se kan du se den preliminära tidplanen för Västerbotten.länk till annan webbplats Informationen finns under rubriken "När kan jag vaccinera mig?".

Till toppen
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se