Coronavirus och sjukdomen Covid-19

Information om hur kommunen arbetar för att hantera spridning och konsekvenser av Coronaviruset och sjukdomen covid-19.

För invånare

2022-02-09. De flesta nationella åtgärder mot covid-19 upphörde 9 februari. Fortfarande gäller dock två myndighetsrekomm...

För dig som medarbetare

2022-02-09. Från och med den 9 februari rekommenderar arbetsgivaren inte längre distansarbete på grund av pandemin. Det ...

Frågor och svar om vaccinationen mot covid-19

Frågor och svar om vaccinationen mot covid-19

Region Västerbotten ansvarar för vaccineringen mot covid-19 i länet. Skellefteå kommun stöttar regionen i deras arbete genom att hjälpa till att utföra vaccinationer på vissa äldre samt en del personal som finns inom de prioriterade grupperna.

Läs mer och boka vaccination på 1177.se Länk till annan webbplats.

Du kan inte få sjukresa till vaccination mot covid-19, men om du har beviljad färdtjänst kan du använda den för resan.
Läs mer på 1177 Länk till annan webbplats..

Vaccination är det effektivaste sättet att undvika att bli allvarligt sjuk eller dö i covid-19. Genom att risken för att bli sjuk minskar med vaccination, minskar även risken för att smitta andra. Om många vaccinerar sig kan smittspridningen på sikt bromsas.

För att behålla ett bra skydd behövs en tredje påfyllnadsdos.

Alla i Sverige som är fyllda 12 år och äldre erbjuds att vaccinera sig mot covid-19. Även du som haft covid-19 rekommenderas att vaccinera dig.

Vaccinationen är frivillig och kostnadsfri.

Läs mer på 1177.se Länk till annan webbplats.