För dig som medarbetare

Här kan du ta del av vad du som anställd bör tänka på. Du som jobbar som pedagog eller chef eller inom vård, omsorg och stöd hittar även riktad information och riktlinjer på egna sidor. Informationen uppdateras löpande eftersom situationen är föränderlig.

(För medarbetare inom vård, omsorg och stöd gäller andra rutiner.)

21-08-18. Skellefteå kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Medarbetare bör använda munskydd inomhus i situationer där det inte går att hålla avstånd.

I första hand ska vi, där det är möjligt, använda arbetssätt som gör att medarbetare kan hålla avstånd till andra. Använd åtgärdstrappan som stöd i beslut om åtgärder på arbetsplatsen.

Läs mer om munskydd här

Läkemedelsverket svarar på frågor som rör vaccin mot covid-19. Länk till annan webbplats.Här kan du t.ex. få svar på vad som gäller om du äter någon medicin, hur vaccinen testas och hur lång tid det tar innan vaccinet anses ge ett gott skydd.

Läs här för mer information för medarbetare inom vård, omsorg och stöd.

Ersättning vid vaccination mot covid -19, fas 1,2,3 och 4

2021-04-21. Stabsledningen har beslutat om vad som ska gälla för medarbetares vaccination. Informationen är uppdaterad 2021-04-21 med fas 3 och 4.

Ersättningsregler vid vaccination mot covid -19

Region Västerbotten ansvarar för provtagningen i länet. De uppmanar alla som får symtom som kan tyda på Covid-19 att testa sig genom egenprovtagning. Symtomen ska ha pågått i minst 24 timmar innan provtagningen.

Läs mer om provtagning här

Stanna hemma vid symtom som kan bero på covid-19.

Läs mer på 1177, "När ska jag stanna hemma?" Länk till annan webbplats.

Informationen gäller alla åldersgrupper.

Rutiner för sjukfrånvaro för medarbetare inom Skellefteå kommun varierar något beroende på verksamhet. De utgår från verksamhetens karaktär, rutiner och möjlighet att minimera smittspridning om medarbetare plötsligt insjuknar.

Rutiner för dig som arbetar inom verksamhet som omfattas av Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien:

För dig gäller Region Västerbottens rekommendationer, klicka här. [FÖRHINDRA SMITTA UNDER OMSORG] Länk till annan webbplats.

Rutiner för dig inom övrig kommunal verksamhet: Du ska stanna hemma om du känner dig sjuk med symptom som snuva, hosta eller feber. Detta gäller även om du bara känner dig lite sjuk.

Dessa rutiner har utformats av Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats..

Kriterier för smittfrihet vid Covid-19 (FHM) Länk till annan webbplats.

På grund av den speciella situation vi har behöver arbetsgivaren ha aktuell sjukfrånvarostatistik och personalplanera dagligen. Därför är det viktigt att du, förutom att höra av dig till din chef, registrerar din sjukfrånvaro direkt du blir sjuk i Personec Självservice, antingen via datorn eller mobilen. Saknar du behörighet att själv registrera din frånvaro i Personec Självservice kontaktar du lönecenter.

Personec självservice via datorn når du som vanligt via Insidan, t.ex. via knappen Personec Självservice.

Personec självservice via mobilen når du via knappen nedan.

Det går lika bra att använda din privata mobil eller din privata dator som en arbetsmobil eftersom du inte behöver vara uppkopplad mot Skenet.

Spara gärna länken i favoriter eller på hemskärmen.

Manual för att registrera frånvaro

Manual för att registrera frånvaro både via dator och via mobil (pdf) , 252.7 kB.

Om du har frågor kring detta - kontakta din lönekonsult eller lönecenter.

Med anledning av spridningen av covid-19 har regeringen beslutat att slopa karensavdraget. Medarbetare som blir sjuka har alltså rätt till sjuklön från första dagen.

Ersättningen för första sjukdagen får du söka i efterhand från Försäkringskassan.

Information om hur du ansöker om ersättningen finns på Försäkringskassans webbplats Länk till annan webbplats..

I ansökan ska Skellefteå kommuns organisationsnummer anges, 212000-2643.

När du reser in i Sverige från ett utomnordiskt land är det viktigt att du testar dig för covid-19, även om du är symtomfri. Informera din chef och delge chefen provsvaret när du fått det.

Du ska vid inresa i Sverige:

 • Testa dig för covid-19 direkt efter ankomsten till Sverige.
 • Testa dig igen på dag 5-7 efter ankomsten till Sverige.
 • I verksamheter som har tillgång till antigentestning
  rekommenderas ett sådant test dag 3 som ett komplement till PCR-testen.
 • Om du reser in från vissa länder, ska du även isolera dig och undvika nära kontakter i minst sju dagar efter ankomsten till Sverige.
  (Läs mer i rutin för vårdpersonal nedan.)

Observera att Försäkringskassan inte beviljar smittbärarpenning för de sju dagar man har hemkarantän efter en utlandsresa.

Rutin för vårdpersonal som reser in i Sverige från utlandet (210719) , 209.7 kB.

Läs mer om vad som gäller på Folkhälsomyndighetens sida Länk till annan webbplats.

Smittad eller kan vara smittad av covid-19, smittbärarpenning

Om du får förhållningsregler, av läkare eller av Vårdhygien, att inte arbeta på grund av att du är smittad, kan vara smittad eller ska vara i karantän för att minska spridningen av Covid-19, kan du ha rätt till smittbärarpenning från Försäkringskassan. Läkarkontakt behövs för intyg om smittbärarpenning.

Läs mer om Smittbärarpenning på Försäkringskassans webb Länk till annan webbplats.

Arbetsgivaren kan även i vissa fall stänga av medarbetare för att förhindra spridning av Covid-19.

Bor du i samma hushåll som någon med konstaterad covid-19, och om du fått förhållningsregler av läkare eller av Vårdhygien att hålla dig hemma en begränsad tid, kan du ansöka hos Försäkringskassan om smittbärarpenning.

Se även Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats.

Se även SKR:s Frågor och svar om ersättningar, sjukledighet och annan ledighet Länk till annan webbplats.

Varför behöver Skellefteå kommun göra personalomflyttningar?

Den ökade smittspridningen av Covid-19 har bland annat lett till att Skellefteå kommun har beslutat att stänga ner vissa verksamheter. De medarbetare som då blir tillgängliga är en personalresurs som vi använder för att bemanna, förstärka samhällsviktiga verksamheter.

Kan det bli aktuellt med mer omflyttning av personal?

Ja, det är troligt, beroende på hur situationen utvecklas.

Omflyttning av medarbetare i Skellefteå kommun , 126.8 kB.

Frågor och svar/samtalsstöd vid omflyttning av medarbetare , 96 kB.

Om medarbetarens anställningsvillkor och lön

Ändras något i min anställning?

Endast arbetsuppgiftens art. Du är fortfarande anställd på din ordinarie förvaltning, och med din ordinarie roll. Detta är en tillfällig omflyttning.

Om jag har frågor som rör min anställning, vem ska jag vända mig till i form av närmsta chef?

Beroende på vad frågan gäller kan du vända dig antingen till din ordinarie chef, eller din tillfälliga chef, eller annan utsedd.

Ändras min lön något?

Utgångspunkten är att den tillfälliga placeringen sker med bibehållen lön.

Får jag någon extra ersättning för att jag ställer upp i denna situation?

Nej, utgångspunkten är den tillfälliga placeringen sker med bibehållen lön, utan någon extra ersättning. Om du arbetar enligt schema (kvällar och helger) utgår ob-ersättning enligt AB. Länk till annan webbplats.

Allmänna bestämmelser gällande: Vårdförbundet, Akademiker Alliansen, Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund. , 96 kB.

Har jag rätt till ersättning för förskjuten arbetstid och hur rapporterar jag det?

Om du blivit tillfrågad att ändra din arbetstid dagen innan eller inom en tiodagarsperiod före förändringen har du rätt till ersättning för förskjuten arbetstid, enligt AB § 23.

Under rådande omständigheter ska du använda Blanketten ”Ändring av arbetstid under Covid19” för att rapportera förskjuten arbetstid. Du hittar blanketten här. , 140.3 kB.

Kan jag få färdtidsersättning om jag behöver åka till en annan arbetsplats?

Ja, om du uppfyller kriterierna från AB §24 (se länk i slutet av dokumentet). Vid ytterligare frågor kontakta Lönecenter.

Hur blir det med personalparkering om jag placeras på annan arbetsplats?

Arbetsgivaren står för kostnaden gällande personalparkering för den medarbetare som flyttas till annan arbetsplats p.g.a. Covid-19. Detta gäller anställda som blir tillfälligt omflyttade och inte har möjlighet att ta sig till och från arbetsplatsen genom att gå, cykla eller åka kollektivt. Parkeringsbiljett köps via SkePark-appen och parkeringsavgiften debiteras kostnadskonto enligt särskild anvisning.

Får jag resa på betald arbetstid om jag blir flyttad till en annan arbetsplats?

Ja, om du reser mellan olika arbetsplatser samma dag.

Kan jag ha rätt till kilometerersättning om jag blir flyttad till annan arbetsplats?

Ja, du kan ha rätt till ersättning för eventuella merkostnader. Du har då rätt till kilometerersättning från ordinarie arbetsplats till den nya, så länge det medför merkostnad.

Kan jag välja att få övertid i pengar eller i ledighet?

Övertid betalas ut i pengar under perioden för Covid-19.

Jag flexstämplar dagligen. Hur ska jag göra om jag blir placerad på annan arbetsplats där medarbetarna inte flexstämplar?

Om din nya arbetsplats går under avtal med flexstämpling så fortsätter du stämpla som vanligt. Om den nya arbetsplatsen inte flexstämplar så ska du inte flexstämpla.

Vad händer om jag arbetsvägrar (inte accepterar den beslutade omflyttningen)?

Vi eftersträvar att medarbetare frivilligt accepterar dessa tillfälliga arbetsuppgifter. Giltiga skäl att neka, kan tex vara att du ej har körkort, hälsoproblem som gör att man inte klarar jobbet, eller att det ej går ordna barnomsorg (arbetsgivaren gör allt för att ordna barnomsorg utifrån behov.)
Enligt AB §6 kan arbetsgivaren i en sådan här situation beordra medarbetaren till den tillfälliga placeringen. Läs mer här [LÄNK OM TILL CHEFSSIDAN] Länk till annan webbplats.

Om medarbetarens nya roll

Jag har ingen vårdutbildning, hur ska jag kunna genomföra ett sådant här typ av arbete?

Innan du påbörjar din nya roll kommer du att få en introduktion till verksamheten. Du kommer att jobba med enklare arbetsuppgifter i verksamheten, tillsammans med kollegor som hjälper till och vägleder dig.

Kommer jag att behöva jobba på obekväm arbetstid, kvällar och helger?

Ja, det kan hända att du behöver arbeta på obekväm arbetstid.

Kommer jag att flyttas mellan olika verksamheter?

Nej, du kommer troligtvis att få arbeta på samma verksamhet under denna tid.

Kan jag få arbeta inom förskola/skola istället?

Behovet kommer att vara störst inom Socialförvaltningen, och därför är det dit våra personalomflyttningar sker i första hand.

När får jag gå tillbaka till mitt ordinarie arbete?

Vi kan inte svara på det i dagsläget. Allt är beroende på hur situationen med Covid-19 utvecklar sig.

Uppdaterad 2021-06-01.

I dagsläget är det olämpligt att fysiskt samla människor från olika verksamheter över huvud taget. Digitala möten ska vara förstahandsval.

Skellefteå kommun tillämpar funktionsstädning, där val av städmetod görs utifrån verksamhet, lokaltyp och graden av nedsmutsning. Städverksamheten följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer för städning.

Oavsett städmetod och -frekvens så är alltid den personliga hygienen hos dem som vistas i lokalen avgörande för att dämpa smittspridning. Därför är det viktigt att du tänker på din egen hygien i kommunala lokaler där många människor rör sig. Se nedan.

För att hindra smittspridning av luftvägsinfektioner i allmänhet:

 • Undvik att röra vid ansiktet eller ögon och undvik nära kontakt med andra
 • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.
 • Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.
 • Stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta människor på bussen, ditt arbete eller där du är nära andra.

Klicka på bilden för att göra den större

Bildstöd om hur man förhindrar smittspridning av coronaviruset

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad:
Till toppen
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se