För dig som medarbetare

Använd samma rutiner för att förebygga och förhindra spridning vid covid-19 som vid influensa och andra luftvägsvirus.

Senast uppdaterad: