"rootPage" is not defined.

För dig som medarbetare

2022-02-09. Från och med den 9 februari rekommenderar arbetsgivaren inte längre distansarbete på grund av pandemin. Det kan dock finnas anledning att fatta lokala beslut om undantag eller successiv återgång.

Från och med den 9 februari rekommenderar arbetsgivaren inte längre distansarbete på grund av pandemin. Det kan dock finnas anledning att fatta lokala beslut om undantag eller successiv återgång. Möjligheten till distansarbete varierar mellan olika verksamheter och befattningar och det är verksamhetens behov som avgör om distansarbete är möjligt. Beslut om distansarbete fattas alltid av chef.

Återgången till arbetsplatserna bör ske successivt för de som arbetat hemifrån, för att motverka omfattande smittspridning och sjukfrånvaro i dessa grupper. Hur den successiva återgången bäst sker är upp till verksamheterna att bestämma utifrån den specifika arbetsplatsens förutsättningar.

Viss service har varit nedprioriterad och kan vid återgången ha svårt att hålla vanliga nivåer på grund av hög sjukfrånvaro bland exempelvis städpersonal.

När det gäller fysiska möten eller resor ser arbetsgivaren inte heller att några restriktioner behöver kvarstå. Skellefteå kommun hänvisar till riktlinjer för möten och resor och att behov av arbetsresor alltid ska vägas mot nyttan och att digitala alternativ alltid ska övervägas.

Under stora delar av pandemin har drygt 1000 medarbetare arbetat på distans. Arbetsgivaren vet att det för vissa arbetsuppgifter och verksamheter har fungerat mycket bra. Men många medarbetare längtar också tillbaka till en mer social tillvaro tillsammans med arbetskamraterna.

Instruktion för distansarbete (Insidan) Länk till annan webbplats.

De flesta åtgärder mot covid-19 upphör 9 februari (Folkhälsomyndigheten) Länk till annan webbplats.

Stanna hemma och undvik nära kontakt med andra om du är sjuk, och/eller har symtom som kan vara covid-19.

Om vaccination mot Covid-19 behöver ske på arbetstid ska medarbetaren ha en dialog med chef om och när det passar bäst för verksamheten.

Som arbetsgivare vill Skellefteå kommun underlätta för medarbetare att vaccinera sig. Om vaccinering behöver ske på arbetstid, ska medarbetaren kontakta sin chef för en dialog om och när det passar bäst för verksamheten. Om vaccinationen sker på arbetstid så ska det ske utan löneavdrag (reseersättning utgår inte).

Om medarbetare vaccinerar sig på sin fritid utgår ingen ersättning från arbetsgivaren, undantaget anställda som arbetar vårdnära/brukarnära inom Socialkontoret: De får en timmes lönekompensation för vaccination på ledig dag.

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad: