Frågor och svar om corona för dig som chef

Här hittar du som HR-chef och chef frågor och svar gällande hanteringen av situationer som kan uppstå som en konsekvens av Coronaviruset och covid-19. OBSERVERA att svaren kan ändras utifrån att läget förändras. Sidan uppdateras regelbundet.

Stanna hemma och undvik nära kontakt med andra om du är sjuk med symtom som kan vara covid-19. Efter den 9 februari behöver du inte stanna hemma om någon i familjen är sjuk, om du själv är symptomfri.

Om du eller någon i familjen har blivit sjuk (Folkhälsomyndigheten) Länk till annan webbplats.

Du är ansvarig att hålla dig uppdaterad om vad som gäller vid resor, det gör du genom att ta del av information länken nedan.

Läs mer om vad som gäller på Folkhälsomyndighetens sida Länk till annan webbplats.

Skyddsutrustning och basala hygienartiklar (se exempel listade nedan) beställs numer via e-tjänst.

Läs hur du gör på sidan Beställa skyddsutrustning/basala hygienartiklar (på Insidan). Länk till annan webbplats.

Exempel på produkter som ska beställas via e-tjänsten:

Visir
Munskydd
Engångsförkläde
Skyddsrock
Handskar
Alcogel
Handsprit
Ytdesinfektion

Då verksamheten är hårt ansträngd och det är svårt att få bemanningen att räcka till, kan arbetsgivaren för att upprätthålla verksamheten bli tvungen att till exempel:

  • förskjuta arbetstid
  • beordra övertid och nödfallsövertid
  • beordra jour och beredskap
  • återkalla beviljad semester.

Arbetstagaren har en skyldighet att:

  • byta schema
  • förskjuta arbetstiden
  • arbeta övertid och mertid
  • fullgöra jour och beredskap
  • vikariera för andra
  • inom ramen för anställningsavtalet arbeta på annan arbetsplats.

Sveriges kommuner och regioner

.Arbetsledning och personalförsörjning | SKR Länk till annan webbplats.

Hur kan arbetsgivare hantera arbetstagare som vägrar ha kontakt med personer som riskerar vara smittade eller sjuka i Covid-19?

Arbetsgivaren ansvarar för verksamheten och behöver alltid säkra att det finns tillräcklig bemanning inom exempelvis hälso- och sjukvård. I en situation där arbetstagare vägrar utföra arbetsuppgifter, kan det vara lämpligt att understryka att oro för smitta inte arbetsrättsligt är ett giltigt skäl att vägra att utföra sina arbetsuppgifter eller inte infinna sig till arbetet.

Men arbetsgivaren behöver självfallet ta hänsyn till om det finns enskilda arbetstagare som är i en särskilt utsatt position. Det kan exempelvis handla om personer som är extra infektionskänsliga eller har anhöriga som är det. Det behöver därför göras en individuell prövning i varje situation där arbetstagare signalerar stark oro eller vägran att arbeta.

Som arbetsgivare är det viktigt att respektera och bemöta oron för smitta hos medarbetare för att komma i kontakt med personer som är smittbärare eller sjuka i Covid-19. Arbetsgivaren behöver ta tid för att ha en dialog med sin personal om hur arbetet ska utföras på ett säkert sätt. Samtliga på arbetsplatsen bör ta del av den information som Folkhälsomyndigheten publicerar, det regionen och smittskyddsläkare informerar om status i länet samt de riktlinjer och råd som finns framtagna gällande bemötande av smittade eller sjuka i Covid-19.

Ja, då ett stort antal arbetstagare plötsligt blir sjuka och verksamheten inte kan fortgå utan att arbetstagaren avbryter sin semester, då kan arbetsgivaren återkalla redan beviljad semester. Frågan bör dock givetvis lösas på frivillig väg så långt det är möjligt.

Arbetsgivaren ska innan man avbryter en pågående beviljad semester, ha vidtagit åtgärder för att lösa situationen på annat sätt, bl.a. genom att ha beordrat övrig personal övertid och med stöd av bemanning försökt lösa situation genom interna personalomflyttningar.

När chef har uttömt alla möjligheter enligt ovan kontaktar chef medarbetare, förklarar läget och att medarbetaren beordras återgå i arbete (avbryta pågående semester).

Läs mer på SKR om semester Länk till annan webbplats.

Från och med den 9 februari upphör de allmänna råden om att enskilda som har möjlighet ska arbeta hemma. Återgången till arbetsplatserna bör dock ske successivt för de som arbetat hemifrån för att motverka omfattande smittspridning. Vi rekommenderar därför att chef och medarbetare för en dialog utifrån verksamhetens behov och förutsättningar hur detta bäst kan genomföras.

Skellefteå kommun ställer sig positiv till distansarbete, med tillägg att möjligheten till distansarbete grundar sig i verksamhetens behov och medarbetarens individuella förutsättningar. En förutsättning för distansarbete är att chef och medarbetare kommer överens om detta och att denna instruktion för distansarbete följs.

Distansarbete Länk till annan webbplats.

För dos 3: Om vaccinering behöver ske på arbetstid, ska medarbetaren kontakta sin chef för en dialog om och när det passar bäst för verksamheten. Vaccinationen på arbetstid ska ske utan löneavdrag (men reseersättning utgår inte).

Om medarbetare vaccinerar sig på sin fritid utgår ingen ersättning från arbetsgivaren, undantaget anställda som arbetar vårdnära/brukarnära inom Socialkontoret: De får en timmes lönekompensation för vaccination på ledig dag.

Läs mer på Sveriges kommuner och regioner Länk till annan webbplats.

Var noggrann med din handhygien och stanna alltid hemma om du har symtom.

Olika verksamheter har olika förutsättningar att undvika nära kontakt, men vi behöver göra vad vi kan, och ta personligt ansvar, för att förhindra smittspridning.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar vuxna personer som inte har vaccinerat sig att vidta särskilda försiktighetsåtgärder. Det innebär att dessa personer bör undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus.

Läs mer på www.folkhälsomyndigheten.se Länk till annan webbplats.

Att det är viktigt med systematiskt arbetsmiljöarbete i arbetslivet blir extra tydligt just nu. Arbetsgivaren ska regelbundet undersöka och riskbedöma arbetsmiljön för att se efter vilka risker som finns och hur de kan undvikas.
Kommunhälsan erbjuder stöd i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Hör av dig för konsultation till Kommunhälsan Direkt, 0910-73 52 00 eller kommunhalsan@skelleftea.se

Om ni föredrar kan vi leverera tjänster genom onlinebesök eller telefon.

Alla förvaltningar ska använda frikoden ”6700 Covid -19” . Det är av yttersta vikt att alla förvaltningar använder den gemensamma frikoden annars kan man gå miste om framtida ersättning.

Sveriges kommuner och regioner Länk till annan webbplats. beskriver arbetsgivares ansvar vid epidemi- eller pandemiutbrott.

För att en skada ska räknas som en arbetsskada ska skadan ha uppstått i samband med att du utför arbetsuppgifter. Skadas du i arbetet ska du anmäla det till din chef och uppsöka läkare för att få skadan dokumenterad.

Här kan du som chef göra en arbetsskadeanmälan Länk till annan webbplats.

Mer information på

Om din skada gäller ett olycksfall ska du själv anmäla skadan till AFA försäkring via deras hemsida Länk till annan webbplats.

Om du på grund av skadan inte kan utföra arbete ska du sjukanmäla dig enligt gällande rutin, blir du fortsatt arbetsoförmögen efter sjuklöneperioden ska du skicka in ett läkarintyg till arbetsgivaren intyg@skelleftea.se och försäkringskassan. Kom ihåg att rapportera in fortsatt sjukskrivning via självservice och enligt gällande rutin vid sjukskrivning.

För information och ansökan om ersättning via AFA försäkring. Länk till annan webbplats.

Från och med den 9 februari finns inte längre några råd/begränsningar för resor med allmänna kommunikationsmedel eller begränsningar av att anordna/delta i större sammankomster. För de som inte är vaccinerade så kvarstår råden att undvika större folksamlingar.

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad: