Smitta på arbetsplatsen

Här kan du läsa om vad som gäller när en medarbetare blir sjuk, om en medarbetare tillhör riskgrupp samt hur du informerar om smitta i arbetsgruppen.

Här förtydligas hur vi agerar om vi får covid-smitta på våra arbetsplatser.

  • Region Västerbottens smittskyddsenhet ansvarar för smittspårning. Det vanligaste är att den konstaterat smittade själv kontaktar den eller de personer de varit i kontakt med. När det gäller grupper av smittade så kontaktar Region Västerbotten även chefer och ledare via brev.
  • Tillägg januari 2022: På grund av den höga smittspridningen prioriterar Region Västerbotten smittspårning där sköra individer vistas, såsom hälso- och sjukvård och vård och omsorg, samt personal inom vård och omsorg.
  • Medarbetare med bekräftad covid-19-smitta ska informera sin närmaste chef.
  • Namn på smittade medarbetare ska inte spridas med hänsyn till den enskilde och med respekt för patientsekretessen.
  • Chefer ansvarar för det smittförebyggande arbetet på arbetsplatsen genom implementering av åtgärder som är beslutade.

Om det finns oro om Coronavirus i personalgruppen är det viktigt att du som chef pratar med dina medarbetare om detta. Kommunhälsan erbjuder samtalsstöd för oroliga medarbetare. Ta kontakt med kommunhälsan via mail eller telefon 0910-73 52 00.

Stödmaterial

Presentation för arbetsplatsträffar (pptx) , 492.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Kommunikationstips till dig som chef i Corona-tider (pdf) , 83.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Hur man rapporterar Covid-19 i Stella (pdf) (Uppdaterat 2021-02-12) , 228.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Har medarbetaren fått förhållningsregler av läkare eller av Vårdhygien att inte arbeta, vara i karantän och inte kan arbeta hemifrån, ska medarbetaren ansöka om smittbärarpenning hos Försäkringskassan.

Men i vissa fall kan chef behöva stänga av medarbetare för att förhindra spridning av smitta (enligt AB § 10 mom. 4), ta då stöd av HR-specialist och från och med 1 juli krävs att chef genomför överläggning innan beslut om avstängning fattas. 

Länk till mall för avstängning pga. smitta (Word) , 27.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Ett snabbt beslut om avstängning ligger i både arbetsgivarens och medarbetarens intresse. Vid avstängning för att förhindra smittspridning behåller medarbetaren lön och andra förmåner enligt kollektivavtalet.

Chef kan besluta om sådan åtgärd även om beslut av smittskyddsläkare inte föreligger eller kan förväntas enligt smittskyddslagen eller annan lagstiftning.

Under avstängningen är medarbetaren fortfarande i tjänst och står till arbetsgivarens förfogande. Medarbetaren ska om möjligt utföra arbete på distans. Arbetsgivaren kan med kort varsel avbryta en avstängning och om så sker ska medarbetaren återgå i arbete.

Om arbetstagaren blir sjuk under avstängningen ska avstängningen avbrytas och frånvaron hanteras som sjukledighet.

Om beslut enligt smittskyddslagen fattas är arbetstagaren istället berättigad till smittbärarpenning från Försäkringskassan. Beviljas medarbetaren smittbärarpenning utgår inte avlöningsförmåner från arbetsgivaren. Avstängningen bryts och frånvaron hanteras som sjukledighet.

Ha kontakt med din medarbetare under avstängningen.

Riksdagen har fattat beslut om villkor och ersättningar för personer som tillhör riskgrupp. Medarbetare som måste avstå från arbete för att undvika att smitta en närstående som ingår i riskgrupp kan också ha rätt till ersättning.

Medarbetare som via läkare fått ett läkarintyg som uppfyller kriterierna för riskgrupp ska skicka in detta till

intyg@skelleftea.se

Lönecenter kommer att registrera arbetstagaren som tjänstledig under perioden.

Ersättningen betalas ut med ett schablonbelopp på som mest 810 kronor före skatt under perioden 1 januari–30 april 2021. Ansökan om ersättning kan göras på Försäkringskassans hemsida via e-tjänst på ”Mina sidor”.

Föräldrar kan få tillfällig föräldrapenning om de behöver avstå från arbete för att de har barn som nyligen har varit allvarligt sjuka och som behöver skyddas så de inte insjuknar i covid-19.

Läs mer på

Försäkringskassans hemsida Länk till annan webbplats..

Stödmaterial

Hantering av medarbetare som tillhör riskgrupp eller har sjukdom som innebär ökad risk för allvarlig sjukdom vid smitta av Covid-19 , 90.4 kB, öppnas i nytt fönster. (pdf, nytt fönster)

Folkhälsomyndigheten

Enligt folkhälsomyndigheten har vissa grupper rapporterats ha ökad risk för allvarligare symtom vid smitta.

Läs mer under Folkhälsomyndighetetens frågor och svar för riskgrupper. Länk till annan webbplats.

Läs mer under Folkhälsomyndighetens frågor och svar för gravida. Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: