Arbetsmiljö och Corona

Här kan du ta del av vad du bör tänka på när det gäller arbetsmiljö och det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Arbetsgivaren ska regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall i arbetet. Där ingår också att undersöka om det finns risker för att arbetstagare kan utsättas för smittämnen.

I det ansvaret ingår att:

  • undersöka arbetsmiljön,
  • bedöma riskerna för att någon kan komma till skada
  • åtgärda det som behöver åtgärdas
  • följa upp att åtgärderna gett avsedd effekt.

Kontakta din HR-specialist eller Kommunhälsan för stöd vid riskbedömningar.

Checklistor du kan använda vid riskbedömning.

Prevent: Smittrisker - Prevent Checklistor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Arbetsmiljöverket: Smittrisker - hygien, checklista (av.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Riskbedömning för gravidas arbetsmiljö

Chef ska göra en riskbedömning av den gravida medarbetarens arbetsmiljö.

Gravidas arbetsmiljö - Insidan Skellefteå kommun (skelleftea.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Riskbedömning för minderårigas arbetsmiljö

Chef ska alltid göra en riskbedömning inför att minderårig (under 18 år) anställs eller gör praktik.

Minderårig - Insidan Skellefteå kommun (skelleftea.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Som stöd i riskbedömning och beslut om åtgärder kan åtgärdstrappan följas.

För att minska smittspridning ska vi i första hand ta bort risken, i andra hand begränsa risken och i sista hand skydda i de risksituationer som inte går att undvika.

Åtgärdstrappan för coronapandeminFörstora bilden

Steg 1: Åtgärden ska ta bort risken för smittspridning

Ta bort, skjut fram i tid eller förändra arbetsuppgifter så att risken för smittspridning elimineras. De medarbetare som kan arbeta hemifrån på distans ska göra det.

Steg 2: Åtgärden ska begränsa risken för smittspridning

Här handlar det om förebyggande åtgärder, som att:

  • Påminna om att hålla avstånd m.m. – det ska vara lätt att göra rätt.
  • Säkerställa att det finns tydlighet kring hygienrutiner.
  • Säkerställa avstånd i gemensamma utrymmen såsom fika/ lunchrum. Tänk på möblering, max antal individer i ett rum, schemaläggning mm.
  • Undvik att träffa nya individer, blanda inte grupper.
  • Digitala möten.

Steg 3: Åtgärden ska skydda i de situationer där det finns risk för smittspridning

I inomhusmiljöer där arbetsuppgift eller situation innebär att nära kontakt (mindre än 2 meter) inte går att undvika används munskydd som en skyddande åtgärd. Munskydd fungerar som ett mekaniskt hinder för droppsmitta från personal vid moment som innebär att man arbetar nära en individ.

Senast uppdaterad: