För dig som jobbar inom förskola och skola

Här har vi samlat information till dig som jobbar inom förskola, grundskola, gymnasieskola och vux.

Från och den 9 februari så försvinner flera av restriktionerna efter beslut av Folkhälsomyndigheten. Förskolor och skolor kommer att successivt avveckla de åtgärder som funnits på plats under pandemin, men fortfarande gäller att vi behöver hjälpas åt att förhindra smitta. Därför kommer flera av de restriktioner som förekommer inom förskola och skola att fortsätta ett tag framöver.

Varje enhet inom Utbildning och arbetsmarknad ska, genom ansvarig chef, se över vilka anpassningar som behöver göras i den egna verksamheten.

Kom ihåg att sjukanmäla dig

Kom ihåg att sjukanmäla dig vid frånvaro, det gör du på personec självservice på Skellefteå kommuns internsida. Länk till annan webbplats.

Omfördelning av personal på
för- och grundskolan

De senaste veckornas intensifierade krisledningsarbete, med täta möten och avstämningar kring bland annat bemanning och fördelning av personal, kommer att fortsätta under en kortare period framöver.

Personalläget inom framför allt för- och grundskolan är fortfarande ansträngt till följd av hög frånvaro på grund av sjukdom eller familjekarantän. På grund av detta kan personalstyrkan i vissa fall behöva omfördelas för att täcka upp på förskolor och skolor.

Omfördelning av personal sker i nuläget efter dialog med närmsta chef och på frivillig basis. Utgångspunkten är att fördela om personal på ett sådant sätt att närundervisning kan fortsätta bedrivas så långt det är möjligt.

Möjligheter till fjärr- och distansundervisning

Som ytterligare steg, om inte omfördelning av personal räcker till, så kan fjärr- och distansundervisning användas för att säkerställa att undervisning kan fortgå. Huvudregeln är dock fortfarande att undervisningen ska vara skolförlagd.

Beslut om fjärrundervisning kan inte tas på rektorsnivå.

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad: