Digitala verktyg

Här hittar du som jobbar inom skolan information om digitala verktyg

Intresserad av verktyg för distansundervisning?

Vill du ha tips och idéer för distansundervisning och Teams? Gå med i teamet O-Digitalisering UTB som är ett team för alla medarbetare på utbildning och arbetsmarknad

O-digitalisering UTB Länk till annan webbplats.

Använd redan kända verktyg

Det finns en mängd olika digitala verktyg att använda och många leverantörer går ut med att skolan får använda dem gratis, men de kräver inloggning med personuppgifter. Tänk på kommunens GDPR policy! Det kan vara frestande att testa nya verktyg, men vi råder dig att begränsa antalet verktyg och använd redan kända verktyg så långt det är möjligt.

Se till att elever och vårdnadshavare känner till de rutiner och verktyg du kommer att använda. Skicka information hem till elever och vårdnadshavare om hur du tänker arbeta med dina elever vid en skolstängning.

Komplettera med Online-möten i Teams

Funderar du på att ha möten/genomgångar online med dina elever? Inventera först möjligheterna för alla elever att ansluta hemifrån. Undervisar du elever som har en egen skoldator kan du använda möjligheten till online-möten.

Länk till bra information för alla pedagoger

Här finns konkreta råd och stöd för skolor att hantera konsekvenser av pandemin (RISE på uppdrag av Skolverket). Länk till annan webbplats.

Behöver du hjälp?

Mejla dina frågor till oss


Här hittar du frågor och svar för vuxenutbildningen kopplade till digitala tjänster och distansundervisning.

Vilka möjligheter har vi att fjärrsända lektioner?

Vi har sändningsrum med fyra arbetsstationer där vi kan fjärrsända lektioner och vi har en inspelningsstudio för att spela in lektioner/föreläsningar.

Hur gör jag om jag vill använda sändningsrummet eller inspelningsstudion?

Hur gör jag om jag vill använda sändningsrummet eller inspelningsstudion?

Du bokar dessa via expeditionen.

Vilken teknik ska vi använda i undervisningen?

Vilken teknik ska vi använda i undervisningen?

Vi nyttjar vår lärplattform Samarbeta i så stor utsträckning som möjligt. Men vi kommer att behöva använda olika lösningar för de olika utbildningar vi bedriver. Det kan till exempel vara e-post, telefon eller vanlig post.

Hur ska vi hantera de elever som inte kan få sin undervisning tillgodosedd via distans/fjärr?

De elever som inte kan få sin undervisning tillgodosedd via distans/fjärr är i dagsläget välkomna till VUX för instruktioner, stöd och support samt genomförande av vissa moment. Examinationer och praktiska moment som inte går att förlägga på distans – kan i undantagsfall genomföras och då i mindre grupper i ett fullstort klassrum.

Vad har arbetsgivaren för möjligheter och befogenheter att hantera omfattande personalfrånvaro?

Då verksamheten är hårt ansträngd och det är svårt att få bemanningen att räcka till, kan arbetsgivaren för att upprätthålla verksamheten bli tvungen att till exempel:

  • förskjuta arbetstid
  • beordra övertid och nödfallsövertid
  • beordra jour och beredskap
  • återkalla beviljad semester.

Arbetstagaren har en skyldighet att:

  • byta schema
  • förskjuta arbetstiden
  • arbeta övertid och mertid
  • fullgöra jour och beredskap
  • vikariera för andra
  • inom ramen för anställningsavtalet arbeta på annan arbetsplats.

Sveriges kommuner och regioner

.Arbetsledning och personalförsörjning | SKR Länk till annan webbplats.

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad: