2023-01-16: Rutin för provtagning och att stanna hemma från jobbet uppdaterad

16 januari uppdaterade Vårdhygien rutinen för personal vad gäller egenprovtagning och stanna hemma-regler. På så vis kan vi enhetligt hantera att flera olika luftvägssmittor förekommer samtidigt. Här följer en sammanfattning om vad som gäller.

Sjukdomsläget just nu

Det är fortsatt många fall av både influensa och covid i länet, men vi ser en viss minskning och hoppas att toppen är passerad. Däremot ökar RS-virus och calici.

Det viktigaste för att skydda äldre och sköra är åtgärder som förebygger att smitta kommer in på boendet.

  1. Ny rutin (2023-01-16) för att vara frisk på jobbet gäller.
  2. Rutin för munskydd i vårdnära situationer är viktig (för att hindra smitta innan man vet att man är sjuk). Vid smitta på boende används kontinuerligt munskydd!
  3. Vi är tacksamma om medarbetare vaccinerar sig mot både covid-19 och influensan, både för att skydda de vi är till för och sig själva.

Rutin för att vara frisk på jobbet

Sammanfattning av rutinen:

  • Medarbetare som har symtom på luftvägsinfektion, och samtidigt har högre än 38 graders feber eller inte mår tillräckligt bra för att gå till jobbet, ska stanna hemma och kontakta sin chef.
  • Återgång till arbetet kan ske när man minst ett dygn känt sig tillräckligt bra för att arbeta (även om torrhosta eller nästäppa kvarstår).
  • Den rutinmässiga provtagningen för covid-19 hos personal upphör.
  • Verksamhetschef kan fortsatt rekommendera personal att ta prov på sig själva t.ex. vid klustersmitta på en enhet.

Rutin för att stanna hemma från jobbet 2023-01-16.pdf (regionvasterbotten.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Rutin för munskydd viktig - Hindra smittan innan du vet att du är sjuk

Munskydd är fortsatt en mycket viktig åtgärd när man arbetar fysiskt nära brukare, eftersom man är som mest smittsam just innan man får symtom, kring symtomdebuten och under de följande 5 dagarna.

OBS! Vid smitta på boende används kontinuerligt munskydd!

När ska man misstänka influensa hos brukare?

Feber högre än 38°C och influensaliknande symtom (två eller fler av följande symtom; hosta, ont i halsen, snuva, muskel-/ledvärk, huvudvärk).

Person med luftvägssymtom (hosta, snuva, halsont, andningsbesvär) med eller utan feber handläggs initialt enligt rutin Covid-19 – vårdhygieniska rutiner inom särskilda boendeformer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Personer med symtom ska isoleras från övriga boende, helst i eget rum med stängd dörr. Om det är möjligt ska de vårdas med särskild avdelad personal (sk kohortvård).

Kontakta ansvarig sjuksköterska som bedömer om provtagning behöver ske.
Influensa och andra luftvägsvirus inom kommunal vård 2021-11-29.pdf (regionvasterbotten.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vårdhygiens sida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hittar du alla uppdaterade rutiner samt kontakter.

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad: