Arbetsgång Covid-19

Här finns rutinerna för hur vi arbetar vid misstänkt eller konstaterad smitta. Samt hur vi arbetar med eftervård efter genomgången covid.

För all personal/teamet runt individen

Under Covid-19-smitta

Ytterligare rutiner

Efter Covid-19 - Eftervård

Riktat till chef

Riktat till sjuksköterska

Riktat till fysio- eller arbetsterapeut

Vårdhygiens rutiner för kommunal vård och omsorg

Skellefteå kommun följer Region Västerbotten och Vårdhygiens riktlinjer och rutiner gällande Covid-19. Våra verksamhetsanpassade rutiner bygger på deras.

Aktuella rutiner hittas alltid på Vårdhygiens sida Länk till annan webbplats.

Under rubriken Rutiner inom kommunal vård och omsorg finns bl.a.:

  • Checklista vid Covid-19 på Säbo
  • Vårdhygieniska rutiner inom Säbo respektive hemtjänsten

Rutiner vid smittspårning återfinns under rubriken Råd för chefer vid smittspårning.

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad: