Eftervård och återhämtning efter Covid-19

Här finns information om eftervård och konkreta råd hur man ger stöd för återhämtning till individ efter Covid-19. På sidan finns även riktad information till chef om daglig styrning.

Stöd för återhämtning efter Covid-19

Vanliga besvär efter Covid-19 är allvarlig trötthet och nedsatt fysisk förmåga, men även kognitiva besvär, som akuta förvirringstillstånd, påverkan på minnet, kommunikation och förmåga att läsa. Andra symtom som beskrivs är röstproblem, förändrad smak och lukt samt syn- och hörselbesvär med ökad ljus- och ljudkänslighet.

Även personer som inte drabbats av covid-19 kan ha tappat i förmåga under pandemin pga. minskad social, fysiskt och mental aktivitet. Se över genomförandeplan även för dessa, och kontakta rehab vid behov.

Nedan får du som omsorgspersonal konkreta råd hur du kan ge stöd för återhämtning till individ efter Covid-19.

Dessa råd återfinns även i Stöd för återhämtning efter Covid-19 (pdf) , 119.1 kB.

Mobilisering och fysisk träning samt aktiviteter i dagliga livet

Uppmuntra till så upprätta positioner som möjligt, samt att röra axlar, skuldror och bröstrygg så mycket man kan.

Uppmuntra till aktivt deltagande i vardagliga aktiviteter, tex vid förflyttningar, klädsel och hygien. Bedömning av hjälpmedelsbehov kan behövas, liksom anpassad förflyttningsteknik.

Var uppmärksam på hur personen reagerar under mobilisering och vardagliga aktiviteter (yrsel, andningssvårigheter eller andra symtom). Om möjligt, kontrollera syresättning (samråd med sjuksköterska) under mobilisering och aktivitet.

För den som tappat mycket ork efter covid-19 är det bättre att vara lite aktiv under en längre tid, tex sitta upprätt och se på TV, än att anstränga sig mer under kortare tid. Kontakta fysioterapeut för bedömning.

Förlorad muskelmassa efter långvarigt sängläge medför sämre balans och ökad risk för fall, inte bara för de som haft Covid-19. Vad står det i genomförandeplanen om aktivitet och träning? Behöver den uppdateras?

Mer information:
Instruktion för mobilisering och andning (pdf) , 186.3 kB.

Kognition och psykologisk påverkan

Var tydlig med vem du är, vad du ska göra och varför du gör det. Upprepa information, eller ge även skriftlig information, om du tror att personen inte förstår. Kontakta arbetsterapeut för utredning av nytillkomna problem.

Röst och kommunikation

Kan personen påkalla uppmärksamhet och kommunicera? Vid problem att tala kan bildstöd, skrivtavlor eller annat behövas. Kontakta arbetsterapeut för utredning.

Erbjud hjälp att hantera och använda mobiltelefon, surfplatta etc.

Svårt att äta och svälja, måltider

Covid-19 kan medföra svårigheter att äta och svälja samt nedsatt lukt och smak, dessa problem kan finnas kvar under lång tid. En bra sittställning (upprätt och lutad över tallriken om möjligt) vid ett matbord ger bättre förutsättningar för att tugga och svälja.

Personer med försämrad aptit och viktnedgång av covid-19 kan vara i behov av nutritionsstöd under lång tid. Uppmuntra och erbjud därför små protein- och energirika måltider ofta. Om intaget av kalorier och protein är för lågt försämras möjligheten till mobilisering och tillfrisknade. Mer information: Rutin för nutritionsbehandling vid Covid-19 (pdf) , 178.5 kB.

Ge stöd i att äta i lugnt tempo och att tänka på andningen. Anpassad konsistens kan ibland behövas. Kontakta sjuksköterska eller dietist (hälsocentralens dietist för ordinärt boende) för bedömning.

Anpassa eller avstå aktiviteter just före måltiden så det finns ork kvar att äta.

Kontakta arbetsterapeut/fysioterapeut

Kontakta dem t.ex. om utredning och åtgärder för mobilisering, förflyttningsteknik och ökad aktivitetsförmåga, anpassat träningsprogram och hjälpmedelsförskrivning.

Vård – och omsorgsboenden och ordinärt boende:

Använd gröna knappen på gamla Insidan Länk till annan webbplats.

LSS-boende:

Mejla till funktionsbrevlådorna för Arbetsterapeuter resp. Fysioterapeuter Stöd och service, eller sök dem på telefon via Internservice.

Information till dig som chef

Även efter covid-smitta är det viktigt med kontinuerliga träffar och daglig styrning.

De flesta medarbetare, oavsett profession, har behov att få reflektera över situationen tillsammans med sin chef. Ett stöd kan vara Kommunhälsans Samtalskort för reflektion (pdf) , 665.2 kB..

Erfarenheter av eftervård visar att respektive profession har följande fokus i omvårdnad, vård och rehabilitering:

Omsorgspersonal

 • Individernas individuella behov av nutrition, vila och aktivitet.
 • Identifiera risker hos andra individer som inte eftervårdas.

Sjuksköterska

 • Individernas individuella behov av nutrition, vila och aktivitet. Tillsammans med läkare planera symtomkontroll och observationer.
 • Identifiera risker hos andra individer som inte eftervårdas.

Rehab

 • Individernas individuella behov av nutrition, vila och aktivitet. Tillsammans med teamet planera/utvärdera aktivitet och funktion.
 • Prioritera att genomföra hembesök hos individer i eftervård.
 • Identifiera risker hos andra individer som inte eftervårdas.

Chefer och medarbetare i teamet som genomför eftervård

 • Gemensamma träffar för samarbete, prioriteringar.
 • Få en bild av individernas behov tillsammans med teamet.
 • Vid behov kan dietist involveras i de gemensamma träffarna.

Förslag på text att kopiera/klistra in i mötesinbjudan för daglig styrning

Hej!
Inför träffen vill vi att du förbereder dig genom att:

Välkommen till Daglig styrning. Mötet består av två delar:
Först en Gemensam avstämning av läget. Teamet kring enheten deltar inklusive chefer. Därefter lämnar omsorgspersonal, hälso- och sjukvårdspersonal.
Chefer för professionerna i verksamheten samtalar om Prioriteringar, bemanning och samarbete.

Agenda Gemensam avstämning

 1. Medicinskt läge:
  Fokus utifrån symptomkollen; försämringar, behov av läkarkontakt mm.
 2. Omvårdnadsläge:
  a. Utgå gärna från Återhämtning efter covid-19 , 119.1 kB. och/eller Mobilisering och andning , 186.3 kB.
  b. Risker som identifieras?
  c. Behöver teamträff bokas för någon individ?
  d. Om ja, behöver dietist delta?

Agenda Prioriteringar, bemanning och samarbete

 1. Vilka prioriteringar behöver genomföras och hur kan vi hjälpas åt?
 2. Vilka risker finns för andra brukare/patienter?
 3. Hur ser bemanningsläget ut och vad behöver genomföras?

Ta del av webbinarium om post-covid-19

Under våren 2021 har lunchwebbinarium hållits nästan varje torsdag om post-covid-19 från NUS. Det går att ta del av de inspelade sändningarna i efterhand på Region Västerbottens webb: Aktuellt (regionvasterbotten.se) Länk till annan webbplats.

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad: