Förebyggande provtagning vid inflytt i verksamhet samt vid utskrivning från sjukhus

Provtagningen syftar till att tidigt hitta personer som är smittade, även de som har mycket milda eller inga symptom. Läs igenom Region Västerbottens dokument Provtagning vid ankomst till olika boendeformer i kommunal vård och omsorg Länk till annan webbplats., dokumentet hittar du under rubriken ”Rutiner inom kommunal vård och omsorg”.

Screeningen gäller för individer som:

  • Flyttar in till särskilt boende oavsett var man kommer från
  • Bor på särskilt boende, vistats på sjukhus en period och ska hem till boendet igen
  • Kommer för korttidsvistelse
  • Kommer hem från sjukhus med hemtjänst och/eller hemsjukvård

Från hemmet till boende eller korttidsvistelse

Boendechef: meddelar den Hälsocentral individen tillhör innan inflyttning att provtagning ska göras i nära anslutning till inflyttningsdagen eller korttidsvistelsen.
Hälsocentralen: ansvarar för provtagning/screening enligt rutin.
Sjuksköterska boende: bevakar provsvaret som inkommer, enligt rutin provsvar Covid-19. Meddelar svaret till personal på enheten.

Från korttidsvistelse till boende

Sjuksköterska korttidsplats: meddelar den Hälsocentral individen tillhör innan inflyttning att provtagning ska göras i nära anslutning till inflyttningsdagen.
Hälsocentralen: beställer provtagning via mobila primärvårdsteamet eller bokar in individen för provtagning på hälsocentralen.
Sjuksköterska boende: bevakar provsvaret som inkommer, enligt rutin provsvar Covid-19. Meddelar svaret till personal på enheten.

Från sjukhus till boende eller korttidsvistelse

Vårdavdelning sjukhus: ansvarar för provtagning innan utskrivning för individ som skrivs ut till särskilt boende eller korttidsplats.
Sjuksköterska boende: bevakar provsvaret, enligt rutin provsvar Covid-19. Meddelar svaret till personal på enheten.

Återkommande korttidsvistelse

Prov för covid-19 tas vid första inskrivning på korttids om det inte skett dagarna innan i hemmet sedan görs en plan för provtagning, läs mer här Provtagning vid ankomst till olika boendeformer i kommunal vård och omsorg Länk till annan webbplats., dokumentet hittar du under rubriken ”Rutiner inom kommunal vård och omsorg”.

Boendechef och sjuksköterska korttids: bestämmer tillsammans vem som meddelar den Hälsocentral individen tillhör att provtagning ska göras i nära anslutning till korttidsvistelsen.
Hälsocentralen: beställer provtagning via mobila primärvårdsteamet eller bokar in individen för provtagning på hälsocentralen.
Sjuksköterska korttidsvistelse: bevakar provsvaret, enligt rutin provsvar Covid-19. Meddelar svaret till personal på enheten.

I väntan på provsvar screening särskilt boende/korttidsvistelse:

  • Provtagning görs så nära inflyttningsdagen/korttidsvistelsen/åter boende som möjligt.
  • Provsvar ska helst finnas när individen kommer till boendet eller korttidsplatsen, det är dock inte ett krav om det saknas klinisk misstanke om covid-19.
  • Vid avsaknad av aktuellt provsvar isoleras individen efter ankomst till boendet/korttidsplats i sin lägenhet/sitt rum i väntan på provsvar.
  • Basala hygienrutiner gäller, ingen förstärkt skyddsutrustning behövs vid vård av symtomfri individ som provtagits vid byte mellan olika vårdformer

Vid utskrivning från sjukhus eller från korttidsvistelse till hemmet med insatser från hemtjänst och/eller hemsjukvård

Provet för covid-19 tas normalt dagen innan utskrivning från sjukhus. Ett färdigt provsvar är inte ett krav för hemskrivning när det saknas klinisk misstanke om covid-19. För symtomfri patient gäller basala hygienrutiner utan tillägg av extra skyddsutrustning vid provtagningen.
Sjuksköterska hemvård: bevakar provsvaret, enligt rutin provsvar Covid-19. Meddelar svaret till hemtjänstgruppen.

Dokumentation av provsvar

Sjuksköterska dokumenterar provsvaret i hälso- och sjukvårdsjournal.

Den personal på enheten/i hemtjänstgruppen som får information om provsvaret dokumenterar det i social journal under rubrik ”Provsvar Covid-19”.

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad:
Till toppen
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se