Provsvar Covid-19 rutin

Rutin vid provsvar från det att provsvaret kommer in tills samtliga berörda aktörer är meddelade och vet vilka insatser som gäller hos individen gällande mat, städ, skyddsmaterial med mera.

Provsvar bevakas av ordinarie läkare dagligen måndag-fredag och meddelar kommunens sjuksköterska.

Provsvar som förväntas komma under helgen eller röda dagar kan efterfrågas av kommunens personal på Hälsodigitalen mellan kl. 13.00-14.00 på telefon: 090-785 12 95.

När provsvar fås under helgen via Hälsodigitalen, ska den som tar emot provsvaret ringa jourhavande sjuksköterska som dokumenterar i hälso- och sjukvårdsjournalen. Undersköterskan som ringer dokumenterar provsvaret och att man kontaktat sjuksköterska i social journal, samt meddelar den verksamhet som har insatser hos individen.

Provtagen patient på vård och omsorgsboende: Ordinerande läkare meddelar provsvar. Sjuksköterska meddelar positiv Covid-19 till patient/anhörig. Boendechef/annan kan meddela negativt provsvar. Vårdhygien står för smittspårning.

Provtagen patient hemsjukvård: Läkare meddelar patient samt kommunens sjuksköterska. Sjuksköterska i hemsjukvård kontaktar anhöriga vid behov vid positivt Covid-19. Vårdhygien står för smittspårning.

Observera: Under helg, kvällar och röda dagar

Sjuksköterska:

 • tar kontakt med verksamheten för att stämma av hälsotillstånd hos patient och meddelar provsvar till personal.
 • meddelar positivt provsvar till anhöriga (negativt provsvar kan meddelas av annan).

Personal tar vid behov kontakt med chef och samplanerar eventuella åtgärder.

Observera: Längre ner beskrivs mer detaljerat hur provsvaret ska meddelas under ordinarie arbetstid resp. under kväll, helg, röd dag.

 • Hemtjänst/matlådor/trygghetslarm: Kontakta samordnare/hemtjänstchef i aktuellt område.
 • Vård och omsorgsboende: Kontakta boendechef.
 • Stöd och service SOL/LSS boende:
  Positiva provsvar meddelas av sjuksköterska till patient/anhöriga.
  Negativa provsvar brukare stöd och service:
  Mail till chef och sjuksköterska.
  Ring personal på gruppbostaden/servicebostaden, telefonnummer finns i brukares personbild i Lifecare.

 • Hemtjänst/trygghetslarm: Ring larmtelefonen i hemtjänstområdet (hemtjänstpersonal tar vid behov kontakt med chef).
 • Vård och omsorgsboende: Ring personal på boendet
  (boendepersonal tar vid behov kontakt med chef).
 • Stöd och service SOL/LSS boende: Ring personal på boendet:
  - På journalens första sida ser du om patienten har beslut om SoL Bostad (Bostad med service) eller LSS Bostad.
  - Klicka på Person på journalens första sida, personbilden visas.
  - Klicka på fliken Uppgifter Person. I rutan Boende längst ner hittar du telefonnummer till personal på boendet.

Provtagning i hemtjänst

Vid beslut om provtagning på brukare, där kommunens sjuksköterska inte varit involverad, ansvarar hemtjänstpersonal för att meddela sjuksköterska att provtagning ordinerats. Sjuksköterskan dokumenterar enligt rutin.

Dokumentera information i Social journal under den nya rubriken Provsvar Covid-19:

Frastext - Bekräftad smitta Covid-19. Provsvar rapporterat av (ange källa).

Frastext – Viktigt att följa förstärkta hygienrutiner och använda den förstärkta skyddsutrustningen som finns på arbetsplatsen.

Frastext - Negativt provsvar Covid-19. Provsvar rapporterat av (ange källa).

Bekräftad smitta lördag-söndag

När SOL-personal under helgen fått meddelande om att en brukare är smittad ska SOL-personal meddela chef.

Samordnare/Hemtjänstchef på aktuellt område ansvarar och planerar leverans av matlådor. Kallmat informeras om förändringar var maten ska levereras. Om den ska levereras till dörren eller hemtjänstlokal.

Vid misstanke om Covid -19 ändras leveransadress till hemtjänstlokal. Detta ska gå via hemtjänstchef som är ansvarig. Personal meddelar vårdtagaren att matlådorna finns utanför dörren. Följ rutin ”om personen inte svarar”.

Beställningar inhämtas via Matilda-appen, eller via telefon på de områden där man inte använder appen. Personal fyller i beställningarna åt kunden under telefonsamtalet.

Vid positiva provsvar för Covid-19 på boende ska boendechef snarast meddela måltid samt städ, så de kan ändra sina rutiner.

Skyddsmaterial lämnas ut enligt rutin från gruppen som hanterar skyddsutrustning.

När det inte finns något behov av skyddsmaterial meddelar boendechef /hemtjänstchef /samordnare gruppen som hanterar skyddsutrustning. Skyddsmaterial kan hämtas av Solkraft vid behov. Brutna förpackningar ska inte skickas tillbaka.

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad: