Provtagning vid inflytt i verksamhet samt vid utskrivning från sjukhus

Provtagning av covid-19 vid utskrivning eller byte av boendeform görs endast när individ har exponerats för smitta eller om smittutredning pågår på den enhet som individen lämnar.

Den tidigare rekommendationen att provtagning för covid-19 ska ske när personer skrivs ut från sjukhusvård till särskilt boende för äldre och korttidsboende, samt när man byter boendeform inom kommunal vård upphörde den 12 november.

Det är fortsatt viktigt att utskrivande avdelning alltid informerar om det finns smittspridning på avdelningen, eller om den som skrivs ut blivit exponerad för covid-19 eller annan smittsam sjukdom. Kontakta gärna Vårdhygien i de situationerna.

Som mottagande vårdenhet ska man också försäkra sig om att man har den information man behöver för att göra en riskbedömning gällande smittsamhet när man tar emot en vårdtagare.

Efterfråga vaccinationsstatus

Sjuksköterska ska efterfråga vaccinationsstatus för covid-19 och säsongsinfluensa, samt stämma av med hälsocentralen så att uppgifterna stämmer, när individ blir inskrivning i hälso- och sjukvård i hemmet eller flyttar in på boende inom Vård och omsorg/Stöd och service.

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad: