Provtagningsanvisning PCR Covid-19

Från den 7 april 2021 ansvarar hälsocentralerna för provtagning på patienter. Sjuksköterskor inom hemvård och särskilt boende kommer att utföra provtagning på individer som uppvisar symtom på Covid-19 i vård- och omsorgsboende, gruppbostad, SoL bostad och i kommunal hemsjukvård. Vid ordination av PCR Covid-19-test på helg tas provet närmaste vardag.
All screening/smittspårning som utgår från vårdhygien utförs av hälsocentralerna.

Provtagning i vård- och omsorgsboende, gruppbostad, SoL bostad och hos patient i kommunal hemsjukvård

Beslutat 21-04-14

Kommunens sjuksköterska

  • kontaktar ansvarig läkare på hälsocentral vid misstanke om covid-19 (som tidigare)
  • utför provtagning

Observera: Vid ordination av PCR Covid-19-test på helg tas provet närmaste vardag, på grund av att RoS-etikettmärkning ska utföras av hälsocentralen.

Se rutin nedan för hantering av remiss, rör, märkning och transport.

Hälsocentralen ansvarar för att provtagningskitt levereras till vård- och omsorgsboenden och hemvård som inte ligger i anslutning till hälsocentralen.

Transport av PCR covid-19-test för patient med symtom, taget av sjuksköterska i kommunen

Beslutat 21-04-21

1. Testet märks med patientens namn och personnummer, namn på den sjuksköterska som tagit provet samt i vilken verksamhet provet är taget, till exempel Klockarhöjden alternativt Hemvård Bureå.
Medarbetare på hälsocentralen ansvarar för att märka provet med RoS-etikett när provet kommer dit.

2. Testet transporteras av medarbetare i kommunen till hälsocentralen.
- Provet lämnas in på hälsocentral om den ligger nära.
- För Boenden och hemvård som inte ligger nära hälsocentralen: Boka taxi för transport till hälsocentralen och lämna koden: SOKHTAG.

Packa provet enligt Transport av patientprover med frågeställning covid-19 (folkhalsomyndigheten.se), se sidan 5 Länk till annan webbplats.. Använd plasthylsa med absorberande material att stoppa provröret i. Ytterförpackning/kartong med förtrycket etikett UN 3373 beställs via Economa, beställnings nr: 4939.

Provtagning för individer som endast har insatser med hemtjänst

Hälsocentralen ansvarar för och utför provtagning.

Screening/smittspårning

Hälsocentralen ansvarar för och utför provtagning.

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad:
Till toppen
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se