Provtagningsanvisning PCR Covid-19

Kommunens hälso- och sjukvård ansvarar i vissa fall för PCR-provtagning på uppdrag av regionen. Vid ordination av PCR Covid-19-test på helg tas provet närmaste vardag.

Sjuksköterskor inom kommunens hälso- och sjukvård ansvarar för:

 • PCR provtagning för individer på vård- och omsorgsboende, Skellefteå korttidscentra/SKC, stöd- och serviceboende och individer inskrivna i hemsjukvård som uppvisar symtom på Covid 19. Provet tas av sjuksköterska som först kontaktar ansvarig läkare på HC som tar ställning till om prov ska tas och ansvarar för att en provbeställning läggs in i RoS. När provet är taget lämnas provet till hälsocentralen som skickar prov och sänder remiss.
 • PCR provtagning när vårdhygien beslutat om screening av Covid-19 på grund av exponering utan känd Covid 19 smitta på vård- och omsorgsboende.

Regionens hälsocentraler ansvarar för:

 • PCR provtagning när vårdhygien beslutat om screening av Covid 19 på grund av exponering utan känd Covid 19 smitta för individer på stöd- och serviceboende.
 • PCR provtagning när vårdhygien beslutat om screening av Covid 19 smitta på grund av exponering utan känd Covid 19 smitta för individer inskrivna i hemsjukvård eller har hemtjänst som inte utan svårigheter kan ta sig till anvisat provtagningsställe.
 • PCR provtagning när vårdhygien beslutat om fortlöpande screening vid känd Covid 19 smitta på vård- och omsorgsboende eller stöd- och serviceboende.

Utredningsteamet Provtagning Covid -19 Måndag-Fredag 13-16

För att vi ska kunna säkerställa att de patienter som finns inom vår verksamhet screenas i den utsträckning som vårdhygien rekommenderar så kommer Utredningsteamet att gå in och hjälpa oss och Hälsocentralerna. Tanken är att de framförallt ska stötta sjuksköterskor/undersköterskor där provtagning behövs i mängd alltså när vi har smitta antingen hos personal eller hos patienter som gör att många prover behöver tas.

Tillvägagångssätt

 1. Sjuksköterska/Hemtjänstchef tar i första hand kontakt med Hälsocentral för att få hjälp att ta prover enligt gängse rutin, se ovan.
 2. Om Hälsocentralen har behov av stöttning/fördelning av Covid-19 provtagning tas kontakt med Planerare Utredningsteamet via telefon 0910-71 27 81 dagtid. Utredningsteamet planerar utifrån tillgängliga resurser och meddelar om det är möjligt.
 3. Sjuksköterska/Hemtjänstchef tar kontakt med hälsocentralen för at få ROS-etiketter utskrivna på de patienter som är tänkta att provtas. Observera att listan på personer som ska provtas ej får skickas med E-post utan antingen måste lämnas till hälsocentral eller ringas in. Överenskom med hälsocentralen hur av vem provet ska skickas i ROS.
 4. Planerare Utredningsteamet meddelas vilka dagar samt på hur många patienter provtagning är aktuell, kontaktuppgifter till Sjuksköterskor och/eller Enhet samt var ROS-etiketter (etiketter) och provtagningsmaterial finns/kan hämtas.
 5. Förbered på plats så att provtagning kan ske smidigt och enkelt. Avdela en sjuksköterska eller undersköterska på vård och omsorgsboendet som kan följa med för att identifiera de boende samt eventuellt hjälpa till med provtagning.
 6. Proverna ska märktas med ROS-etiketter och transporteras direkt till C-labb där de kan lämnas senast kl 17.

Rutin vid PCR-provtagning

Kommunens sjuksköterska

 • kontaktar ansvarig läkare på hälsocentral vid misstanke om covid-19 (som tidigare)
 • utför provtagning

Observera: Vid ordination av PCR Covid-19-test på helg tas provet närmaste vardag, på grund av att RoS-etikettmärkning ska utföras av hälsocentralen.

Se rutin nedan för hantering av remiss, rör, märkning och transport.

Hälsocentralen ansvarar för att provtagningskitt levereras till vård- och omsorgsboenden och hemvård som inte ligger i anslutning till hälsocentralen.

Transport av PCR covid-19-test för patient med symtom, taget av sjuksköterska i kommunen

1. Testet märks med patientens namn och personnummer, namn på den sjuksköterska som tagit provet samt i vilken verksamhet provet är taget, till exempel Klockarhöjden alternativt Hemvård Bureå.
Medarbetare på hälsocentralen ansvarar för att märka provet med RoS-etikett när provet kommer dit.

2. Testet transporteras av medarbetare i kommunen till hälsocentralen.
- Provet lämnas in på hälsocentral om den ligger nära.
- För Boenden och hemvård som inte ligger nära hälsocentralen: Boka taxi för transport till hälsocentralen och lämna koden: SOKHTAG.

Packa provet enligt Transport av patientprover med frågeställning covid-19 (folkhalsomyndigheten.se), se sidan 5 Länk till annan webbplats.. Använd plasthylsa med absorberande material att stoppa provröret i. Ytterförpackning/kartong med förtrycket etikett UN 3373 beställs via Economa, beställnings nr: 4939. Skriv på ytterförpackningen/kartongen vilken hälsocentral som är mottagare. Detta för att om den av någon anledning kommer på villovägar ska en utomstående person kunna leverera den korrekt och inte behöva öppna den för att försöka hitta ytterligare information.

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad: