Rutin för sjuksköterskor vid misstänkt Covid-19 infektion

Här följer verksamhetsanpassade rutiner för handläggning av individer med misstänkt Covid-19 infektion för sjuksköterskor.

Version 4.0 Datum 2020-12-21
Beslutad av Louise Lundholm, MAS, och Sarah Lundberg, verksamhetschef
Rutinen bygger på dokumentet ”Handläggning av misstänkta fall av Covid -19…” på följande sida Länk till annan webbplats..

Observera!

Vid alla hembesök behöver du alltid ta ställning till om skyddsutrustning ska användas. Ha alltid akut-kit tillgängligt!

 • Bedömning av den kliniska bilden (minst 2 meter ifrån patienten).
 • Ta stöd av frågorna nedan inför hembesök i dialog med omsorgspersonal eller patient/anhörig.
 • Till stöd använd Välj rätt skyddsutrustning , 171.8 kB.

Var tydlig i kommunikationen till patient och eventuell omsorgspersonal som är närvarande då du använder skyddsutrustning. Tydliggör för omsorgspersonalen efter bedömning av symtom om du har eller inte har fortsatt misstanke om Covid-19 så personalen kan skydda sig på rätt sätt.

Rutin för sjuksköterska handläggning misstänkt Covid-19

Rutin för sjuksköterska på särskilt boende, i hemvård samt sjuksköterska i samordningen som bedömer misstänkt Covid-smitta och handlägger fallet tillsammans med läkare.

Bedömning på distans

När omsorgspersonal/anhöriga eller patienten själv kontaktar sjuksköterska och Covid–19-smitta misstänks av den som tar kontakt, används följande till stöd i bedömningen:

 • Temp
 • Om individen nyligen börjat hosta, hur ofta (ibland/ofta/hela tiden, torrhosta/slemhosta)
 • Om individen nyligen fått andningsbesvär (i vila/vid lätt ansträngning/andnöd hela tiden)
 • Allmän ork (om försämrad hur?)
 • Om individen varit i kontakt med någon som är smittad av Coronaviruset
 • Fråga också vilka typer av insatser personalen utför hos individen, kan ge bra information till läkaren i dialogen om nivå av skyddsutrustning.

Om sjuksköterska fortsätter bedömning på distans kan Google Duo användas för att bedöma symtom som till exempel eventuellt hosta.

Omsorgspersonal får stöd av sjuksköterska att bedöma behov av förstärkt skyddsutrustning innan kontakt med läkare utifrån patientens symtom för att kunna genomföra de kontroller som sjuksköterskan efterfrågar eller för att omsorgspersonalen ska kunna genomföra det stöd som besöket kräver. Det lokala förstärkta skyddsutrustningskittet hämtas eller utrustning beställs akut via rutin.

Om debut och klinisk bild starkt tyder på misstänkt Covid -19 kontaktas läkare direkt (dagtid ska akutnumret gå direkt till läkaren, inte via sjuksköterska).

Det här ska vara klargjort innan samtalet med läkaren är över:

Beslut av läkare om individen ska hanteras som misstänkt smittad.

Om beslut att individen ska hanteras som smittad; beslut att provtagning ska genomföras. Rutin provtagning 21-04-14

Om beslut att individen ska hanteras som smittad; Riskbedömning av smittsamhet hög/låg; hög smittsamhet är till exempel en klinisk bild av frekvent hosta. Beroende på nivå av smittsamhet bestäms nivå på skyddsutrustning:

 • Basal hygien-nivå
 • Förstärkt skyddsutrustning

OM läkaren gör bedömning att förstärkt skyddsutrustning behövs och det lokala kittet av förstärkt skyddsutrustning har använts rådgör med omsorgspersonalen om vem som beställer skyddsutrustning enl. rutin på den här sidan.

Bedömning av patient på plats

Samma frågor som ovan används för att få en förståelse för den kliniska bilden om det inte genomförts före hembesök. Om hembesök behövs för att komplettera den kliniska bilden ska ViSam användas.

Skyddsutrustning tas på efter bedömning av den kliniska bilden (minst 2 meter ifrån patienten).

Ta hjälp av: Välj rätt skyddsutrustning , 171.8 kB.

Var tydlig i kommunikationen till patient och eventuell omsorgspersonal som är närvarande varför du använder skyddsutrustning. Tydliggör för omsorgspersonalen efter bedömning av symtom om du har eller inte har fortsatt misstanke om Covid-19 så personalen kan skydda sig på rätt sätt.

Finns risk för droppsmitta på grund av att patienten hostar frekvent? Ge patienten en pappersnäsduk/hushållspapper att hosta i. Undvik att stå direkt framför patientens ansikte.

Efter bedömning följ stegen under rubriken Bedömning på distans, dvs läkarkontakt osv.

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad: