Förhindra smitta

Vi behöver påminna varandra om att hela tiden arbeta förebyggande för att förhindra smitta. Samma rutiner gäller för att förhindra smittspridning av såväl covid-19 som influensa och andra luftvägsvirus.

23-11-01: Rutiner för att förhindra och behandla covid-19, influensa och andra luftvägsvirus.

Rutinerna uppdaterades under oktober 2023 och nytt är att rutiner för covid och influensa i så stor utsträckning som möjligt är likriktade.

På vårdhygiens hemsida finns de dokument som är aktuella. Se till att alltid kontrollera att du har den senaste versionen om du har en pappersutskrift.

Gå direkt till Vårdhygiens sida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för uppdaterade rutiner och kontakt.

Rapportera direkt när brukare får luftvägssymtom

Minska risken för utbrott bland brukare och personal genom att vara uppmärksam på luftvägssymtom! Berätta omedelbart för din chef eller sjuksköterskan när du ser att en brukare har misstänkta symptom. Snabb rapportering vid första misstanke kan hindra smittspridning till flera brukare.

Så här kan du tänka för att hitta misstänkt infektion:
Brukaren har minst ett av följande symptom:

  • Hosta
  • Ont i halsen
  • Andfåddhet
  • Rinnande näsa
  • Feber
  • Ont i magen/diarré

Vård och omsorg fortsätter att arbeta enligt de rutiner som finns på Vårdhygiens hemsida.

"Rutin för att stanna hemma från jobbet" finns på Vårdhygiens webbplats Länk till annan webbplats., under Rutiner för personal.

Arbetsgivaren ska regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall i arbetet. Där ingår också att undersöka om det finns risker för att arbetstagare kan utsättas för smittämnen.

I det ansvaret ingår att:

  • undersöka arbetsmiljön,
  • bedöma riskerna för att någon kan komma till skada
  • åtgärda det som behöver åtgärdas
  • följa upp att åtgärderna gett avsedd effekt.

Kontakta din HR-specialist eller Kommunhälsan för stöd vid riskbedömningar.

Checklistor du kan använda vid riskbedömning.

Prevent: Smittrisker - Prevent Checklistor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Arbetsmiljöverket: Smittrisker - hygien, checklista (av.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Riskbedömning för gravidas arbetsmiljö

Chef ska göra en riskbedömning av den gravida medarbetarens arbetsmiljö.

Gravidas arbetsmiljö - Insidan Skellefteå kommun (skelleftea.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Riskbedömning för minderårigas arbetsmiljö

Chef ska alltid göra en riskbedömning inför att minderårig (under 18 år) anställs eller gör praktik.

Minderårig - Insidan Skellefteå kommun (skelleftea.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad: