Förhindra smitta

Vi behöver påminna varandra om att hela tiden arbeta förebyggande för att förhindra smitta. Nu när samhället öppnar upp behöver vi vara fortsatt försiktiga och uppmärksamma på luftvägssymtom.

21-10-11: Rapportera direkt när brukare får luftvägssymtom

Minska risken för utbrott bland brukare och personal genom att vara uppmärksam på luftvägssymtom! Det är extra viktigt nu när samhället har öppnat upp. Berätta omedelbart för din arbetsledare eller sjuksköterskan när du ser att en brukare har misstänkta symptom. Snabb rapportering vid första misstanke kan hindra smittspridning till flera brukare och i slutändan rädda liv. Luftvägsproven som analyseras hittar flera olika virussjukdomar, inte bara covid-19 utan även influensa och det nu ökande RS-viruset.

Så här kan du tänka för att hitta misstänkt infektion:
Brukaren har minst ett av följande symptom som har börjat de senaste tio dagarna och du misstänker infektion: Hosta, ont i halsen, andfåddhet eller rinnande näsa.

21-09-29: Fortsatt försiktighet för att förebygga smittspridning

Den 29 september försvinner många av folkhälsomyndighetens coronarestriktioner. Men vi som arbetar nära brukare och träffar människor i riskgrupp fortsätter med samma arbetsrutiner som tidigare.

Nu när samhället öppnar upp behöver vi skynda långsamt och vara försiktiga. Det kommer att dröja ett tag innan vi kan se vad den ökade öppenheten ger för konsekvenser på smittspridningen.

Därför förlänger socialkontorets ledningsgrupp nuvarande arbetssätt till den 31 oktober för alla verksamheter och yrkesroller som träffar personer i riskgrupp.

Detta innebär, förutom att vi fortsätter med våra inarbetade arbetsrutiner för att förhindra smitta, att vi är fortsatt restriktiva med externa besökare och fysiska träffar på arbetsplatsen. Vi tar också hänsyn till folkhälsomyndighetens nya allmänna råd som betonar vikten av vaccination samt vikten av att stanna hemma och testa sig vid symtom även som fullvaccinerad.

Anhöriga som är helt friska och utan förkylningssymptom är som tidigare välkomna att besöka våra boenden. De fortsätter att boka in sina besök, fylla i en hälsodeklaration vid ankomst och i övrigt följa råden om munskydd och att hålla avstånd.

Städa med rengöringsmedel med tensid och vatten eller yt-desinfektion. OBS! Förvara yt-desinfektionen säkert utom räckhåll för till exempel barn.

Städa dagligen (även helgdagar) i boenden och ”tagytor” i hemtjänst i samband med daglig omvårdnadsinsats. Var extra noga med exempelvis rollatorhandtag och armstöd på rullstolar, området vid sängen, dörrhandtag, kranar, i brukarens rum och på toaletten, spolknopp och toalettsits.

Avfall, som plastförkläde, handskar, inkontinenshjälpmedel med mera, samlas i soppåse inne i brukare/patients rum innan det placeras i sopkärl.

Kläderna du har på jobbet byts dagligen och ska tvättas i minst 60 grader. Obs! Arbetskläder ska tvättas på arbetsplatsen. Brukare/patienters kläder tvättas var för sig i minst 60 grader för de material som tål detta.

Tvätta arbetskläderna – tänk på:

 • Rena och smutsiga kläder förvaras åtskilt, men kan förvaras i
  samma rum.
 • Arbetskläder tvättas för sig, dvs inte blandat med annan tvätt.
 • Tvätta arbetskläderna i 60 grader i normallångt program.
 • Kraftigt nedsmutsande arbetskläder tvättas separat så snart som
  möjligt. Fast förorening tas bort med papper före tvätt.
 • Kör regelbundet tvättmaskinen tom i 90-95 grader.
 • Lokala rutiner för regelbunden rengöring av tvättmaskinen ska
  finnas ex. filter och bälg.

Tvättstuga – utformning och utrustning:

 • Separata ytor ska finnas för oren och ren tvätthantering.
 • Eventuell förvaring i tvättstugan ska ske i stängt skåp.
 • Plats för soppåse/sopsäck, tvättsäck, tvättkorgar.
 • Tvättställ med tillhörande utrustning.
 • Vägghängd hållare för förpackningar med engångshandskar och
  engångsplastförkläden.
 • Plats för låsbart skåp till tvättmedel, ytdesinfektionsmedel och
  liknande.
 • Lokala rutiner för regelbunden städning av tvättstugan ska
  finnas av ex. filter och bälg.

21-08-17: Påminn om vikten av att besökare är friska och helt symtomfria vid besök. På grund av att smittspridningen har ökat igen efter sommaren och på grund av deltavarianten, måste vi vara fortsatt restriktiva med gruppaktiviteter på boendena. Följ Vårdhygieniska rekommendationer gällande besök i särskilda boendeformer för äldre och aktiviteter på särskilda boenden 210610 (pdf) Länk till annan webbplats.

Två typer av entréskyltar finns, en som uppmanar till säkra besök, och en som sätts upp när Covid-19 finns på boendet.

Personer som vaccinerats mot covid-19 kan två veckor efter andra dosen ta emot besökare utan munskydd i den egna lägenheten. Besökaren ska dock vara symtomfri och hålla god hand- och hosthygien. Regeln om att hålla två meters avstånd gäller fortfarande vid kontakt med personal samt andra boende.

Även personer som inte vaccinerats mot covid-19 kan ta emot besökare i lägenheten, men då ska besökaren bära munskydd och hålla två meters avstånd.

För vård- och omsorgsboenden

Det är viktigt att vi informerar och har dialog med anhöriga och de boende om dessa riktlinjer, så de förstår vikten av att följa dem.

Riktlinjer för säkra besök hos den som vaccinerats (två veckor efter andra dosen):

• Besökare ska vara friska och symtomfria.
• Be besökare svara på frågorna i hälsodeklaration , 111.4 kB. vid varje besök. Papperet kasseras direkt efter besöket.
• Besökare ringer boendet innan och bokar besök.
• Undvik helst besök under morgon- och kvällsarbetet samt under måltider.
• Besöket kan ske inne i lägenheten eller utomhus under en promenad. På en del boenden finns även möjligheten att träffas inomhus vid plexiglas.
• Besökare spritar sina händer direkt vid ankomst.
• Besökare möts upp av personal i entrén och följs till den boende.
• Det är inte tillåtet för anhöriga att vara i de allmänna utrymmena.
• Besökare påminns om att hålla avståndet till andra personer på boendet.
• Om det inte går att hålla avstånd till andra boende och personal på väg till/från den egna lägenheten ska besökaren använda munskydd under den period besökaren vistas utanför lägenheten.*

Tillägg, för besök hos den som inte vaccinerats:

• Besökare bär munskydd under hela besöket.*
• Besökare håller ett fysiskt avstånd på två meter under hela besöket.
• Gör inte aktiviteter som kräver att munskyddet tas av, till exempel äta eller fika tillsammans.

* Informera besökare om att inte röra vid sitt munskydd så länge hen har det på sig. Visa var munskydden kastas när besökare lämnar boendet och förklara att händerna ska spritas både före och efter att de tagit av munskyddet.

Dessa riktlinjer kan ändras vid lokala utbrott av covid-19.

Checklista samt Informationsmaterial

Frisörbesök och fotvård

Planera besöket för frisör eller fotvård. Följ respektive checklista nedan för att göra besöken säkra.

Frisör

 • Tjänsten rekommenderas att ske i personens lägenhet.
  (Frisören följs den kortaste vägen till lägenheten.)
 • Säkerställ att frisör inte har förkylningssymtom eller träffat person med sjukdom de senaste 10 dagarna.
 • Planera för att frisör kan tvätta händer/sprita händer innan.
 • Informera om att ni håller avstånd till varandra så långt det är möjligt.
 • Andra brukare får hjälp att hålla minst 2 meters avstånd till besökaren.
 • Frisör får inte vistas i de allmänna utrymmena förutom när hen följs till/från lägenhet.
 • Frisör använder munskydd och plastförkläde när hen arbetar nära brukaren och byter dessa mellan varje kund. Frisör tar även handdesinfektion mellan varje kund.
 • Inga besök om enheten har misstänkt eller pågående smitta.

Fotvårdsspecialist

 • Säkerställ att fotvårdsspecialist inte har förkylningssymtom eller träffat person med sjukdom de senaste 10 dagarna.
 • Planera för att fotvårdsspecialist kan tvätta händer/sprita händer innan ingång på enhet.
 • Tjänsten genomförs i fotvårdslokal eller i brukarens lägenhet. (Fotvårdare följs den kortaste vägen till brukarens lägenhet.)
 • Informera om att ni håller avstånd till varandra.
 • Andra brukare får hjälp att hålla minst 2 meters avstånd till besökaren.
 • Basala hygienrutiner följs, inklusive munskydd och byte av skyddskläder mellan varje behandling (plastförkläde, munskydd och handskar).
 • Efter behandlingen sker desinfektion av fotvårdsstol och ytor som tidigare med ytdesinfektion.
 • Inga besök om enheten har misstänkt eller pågående smitta.

Förebyggande medicinsk fotvård erbjuds till personer med hemtjänst och hemsjukvård samt för personer inom stöd och service.

För grupp- och servicebostäder SoL- och LSS-boenden

Be anhöriga att undvika fysiska besök vid minsta förkylningssymtom. Rekommendera istället andra sätt att mötas - via telefon eller videochat.

Vid besök inomhus gäller att:

 • Besökare ska vara friska och symtomfria.
 • Besökare införskaffar eget munskydd inför besök. Informera om att inte röra vid munskyddet så länge hen har det på sig.
 • Besöket planeras tillsammans med kontaktperson eller sjuksköterska,
 • Den besökande får hjälp av personal att ta sig till lägenheten och att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Merparten av personalen och brukarna är fullvaccinerade, men samhällsspridningen av Covid-19 är fortfarande pågående och smitta kan trots vaccin spridas. Just nu dominerar deltavarianten som är extra smittsam.

På daglig verksamhet träffas många brukare från olika boendeformer, varför smittförebyggande åtgärder är av stor betydelse, dels på den dagliga verksamheten men även inför brukares arbetspass.

Viktiga smittförebyggande rutiner för brukare med insats daglig verksamhet:

 • Personal i brukares hem är observanta på om brukare uppvisar symtom för Covid-19 inför varje arbetsdag. Vid minsta symtom (förkylningssymtom, huvudvärk, yrsel, magproblem) stannar brukaren hemma och åker ej till daglig verksamhet.
 • Personal bör ha koll på om brukaren kan ha exponerats av coronavirus, genom att ha som rutin att fråga regelbundet. Vid exponering stannar brukaren hemma och kontakt tas med vårdhygien för rådgivning.
 • Vid uppkomna symtom under arbetsdagen åker brukaren skyndsamt hem till sin bostad.

Det är vanligare med spridning av Covid-19 mellan anställda än från en anställd till en patient, visar erfarenheterna från smittspårning i Västerbotten. Det betyder att bättre hygienrutiner behövs även när man inte möter patient.

Rutiner:

 • för att stanna hemma från jobbet,
 • för att förebygga spridning mellan anställda,
 • efter exponering för Covid-19 utan skyddsutrustning samt
 • vid inresa till Sverige från utomnordiskt land

finns på Vårdhygiens sida, under Rutiner för personal Länk till annan webbplats..

Vårdhygien på Region Västerbotten är kommunens expertinstans när det gäller smittskydd och vi följer deras riktlinjer. Deras vårdhygieniska specialister utgår från myndigheternas rekommendationer och analyserar läget just nu och just här hos oss när de tar fram riktlinjerna.

Påminn varandra om att dessa åtgärder ger bästa möjliga skydd:

 • att personal stannar hemma om de har symptom
 • att man som personal håller avstånd till varandra
 • att vårdpersonal arbetar med ett begränsat antal personer och framför allt
 • att följsamheten till basala hygienrutiner är hög.

I samband med Covid-19 behöver varje chef lokalt undersöka arbetsförhållandena och identifiera riskkällor (göra en riskbedömning och handlingsplan).

Efter genomförd riskbedömning, fortsätter chef att dagligen stämma av arbetsmiljön genom runda på enheterna (där det är praktiskt möjligt) och annars via telefon med skyddsombud eller annan medarbetare i tjänst.

Ta stöd av Covid-handledarna utifrån deras uppdrag att jobba med egenkontroll med hjälp av checklistor och ”Covidronder”.

Det är viktigt att säkerställa att ingen personal arbetar med infektionssymptom. Inför start av varje arbetspass ska medarbetaren därför svara på om hen har symptom som kan tyda på Covid-19. Du som chef bör stämma av detta med personalen i din dagliga avstämning.

För personal som återvänder till Sverige från utomnordiskt land, finns särskilda rutiner.

Här nedan finns mallar för riskbedömning och handlingsplan. Till stöd finns även ett dokument med exempel på åtgärder samt frågor vid daglig avstämning.

Kontakta din HR-specialist eller Kommunhälsan för stöd vid riskbedömningar.
Kontakta gärna Kommunhälsan för råd att hantera oro.

Riskbedömning för minderårigas arbetsmiljö
Chef ska alltid göra en riskbedömning inför att minderårig (under 18 år) anställs eller gör praktik.

Checklistan baseras på erfarenheter från de verksamheter som hanterat Covid-19-smittan. Den kompletterar riskbedömningen av arbetsmiljön som ska genomföras.

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad:
Till toppen
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se