"rootPage" is not defined.

Förhindra smitta

Vi behöver påminna varandra om att hela tiden arbeta förebyggande för att förhindra smitta. Vi måste fortsätta vara försiktiga och noga följa de rutiner som gäller, även om samhället i övrigt har öppnat upp.

När patient med symtom testas för Covid-19 får vi veta om det istället är RS-virus. Den rutin vi ska använda vid RS och andra luftvägsvirus på särskilt boende är Riktlinjer influensa och andra luftvägsvirus (regionvasterbotten.se). Länk till annan webbplats.

Finns två eller fler individer med konstaterad RS på ett särskilt boende vill Vårdhygien att sjuksköterska meddelar dem för kännedom, ingen smittspårning behövs. Mejla i dessa fall Vårdhygien samt MAS.

Rapportera direkt när brukare får luftvägssymtom

Minska risken för utbrott bland brukare och personal genom att vara uppmärksam på luftvägssymtom! Det är extra viktigt nu när samhället har öppnat upp. Berätta omedelbart för din arbetsledare eller sjuksköterskan när du ser att en brukare har misstänkta symptom. Snabb rapportering vid första misstanke kan hindra smittspridning till flera brukare och i slutändan rädda liv.

Så här kan du tänka för att hitta misstänkt infektion:
Brukaren har minst ett av följande symptom:

  • Hosta
  • Ont i halsen
  • Andfåddhet
  • Rinnande näsa
  • Feber
  • Ont i magen/diarré

Vård och omsorg fortsätter att arbeta enligt de rutiner som finns på Vårdhygiens hemsida och smittspårningsplikt gällande covid-19 kvarstår inom vård och omsorg.

Vårdhygiens webbplats Länk till annan webbplats.

Telefonlinje till Vårdhygien:
Vardagar mellan 9-16 på telefonnummer 090-785 95 70

Rutinen "Förebygg spridning av covid-19 och andra luftvägsvirus mellan anställda på arbetsplatsen" finns på Vårdhygiens sida Länk till annan webbplats., under Rutiner för personal.

"Rutin för att stanna hemma från jobbet" finns på Vårdhygiens webbplats Länk till annan webbplats., under Rutiner för personal.

Läs vad som gäller för bl. a. sjukpenning och smittbärarpenning på Försäkringskassans webbplats Länk till annan webbplats.

Anställd som exponerats eller misstänks ha exponerats för covid-19 ska följa "Rutin för anställda och studenter efter exponering eller misstänkt exponering för covid-19" som finns på Vårdhygiens webbplats Länk till annan webbplats., under Rutiner för personal.

I samband med Covid-19 behöver varje chef lokalt undersöka arbetsförhållandena och identifiera riskkällor (göra en riskbedömning och handlingsplan). Detta regleras av Arbetsmiljöverket och är en viktig del i att förebygga ohälsa och sjukdom bland medarbetare.

Efter genomförd riskbedömning, fortsätter chef att dagligen stämma av arbetsmiljön genom runda på enheterna (där det är praktiskt möjligt) och annars via telefon med skyddsombud alternativt annan medarbetare i tjänst.

Här nedan finns mallar för riskbedömning och handlingsplan, en tom och en med stödfrågor. Till stöd finns även ett dokument med exempel på åtgärder samt frågor för daglig avstämning.

Kontakta din HR-specialist eller Kommunhälsan för stöd vid riskbedömningar.

Mall riskbedömning Covid-19 tom , 34 kB.

Mall riskbedömning Covid-19 med stödfrågor , 34 kB, öppnas i nytt fönster.

Exempel på åtgärder vid riskbedömning , 15.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Frågor vid daglig avstämning , 14.4 kB, öppnas i nytt fönster.

SKR:s uppdaterade råd för riskbedömning

26 juni gick Sveriges kommuner och regioner ut med uppdaterade råd för riskbedömning vid covid-19. Ta del av dessa här Länk till annan webbplats..

Riskbedömning för gravidas arbetsmiljö

Chef ska göra en riskbedömning av den gravida medarbetarens arbetsmiljö.

Mall riskbedömning och handlingsplan för gravida Covid-19 , 25.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Riskbedömning för minderårigas arbetsmiljö

Chef ska alltid göra en riskbedömning inför att minderårig (under 18 år) anställs eller gör praktik.

Mall riskbedömning minderårig inkl. Covid-19 med stödfrågor , 23.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Exempel på åtgärder riskbedömning minderårig , 13.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad: