Användning av visir i förebyggande syfte

Medarbetare inom avdelningen Stöd och service kan upphöra med visir när de fått två doser vaccin och det har gått två veckor efter andra dosen. Medarbetare inom Vård och omsorgsavdelningen har slutat med visir eftersom vaccineringen i verksamheterna är klara. Samtliga medarbetare fortsätter använda munskydd kontinuerligt.

För färdigvaccinerade medarbetare med fullgott skydd

  • Visir används fortsatt vid misstänkt/konstaterad Covid-19 som en del av skyddsutrustning.
  • Visir används fortsatt som en del av arbetssätt vid risk för stänk enligt rutinen för basala hygienrutiner, läs mer i Vårdhandboken Länk till annan webbplats..
  • Kontinuerligt visir kan fortsatt användas av medarbetare som själv önskar det, efter överenskommelse med chef.

Kontinuerligt munskydd i förebyggande syfte ska fortsätta användas.

För medarbetare som inte är färdigvaccinerade inom Stöd och service

Så här används visir

Visir är förstahandsalternativ för skydd av ögon och används i kombination med kontinuerligt munskydd.

Engångsvisir

  • Visiret används på liknande sätt som kontinuerligt munskydd klass IIR i arbete med brukare/patient.
  • Samma visir kan användas till flera brukare/patienter. Visiret ska bytas om det blir smutsigt eller om man tar av sig det.
  • Sprita händerna när du tar av och på skyddsutrustningen.

Flergångsvisir

Flergångsvisiret kan utifrån konstruktion upplevs lättare att arbeta i. Flergångsvisiret är personbundet. Märk det med namn.

Det kan användas mellan olika brukare utan att rengöras. Flergångsvisiret rengörs om det blir smutsigt eller när man tagit av sig det.

Hantering:

  1. Utför handdesinfektion och ta på skyddshandskar
  2. Använd alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensid på rent torkpapper eller engångsduk och bearbeta stänkskyddets resårband och alla plastdelar
  3. Placera stänkskyddet för torkning på avsedd plats eller torka det torrt.
  4. Kassera skyddshandskar och utför handdesinfektion.

Flergångsvisiret kasseras när plasten blir dimmig (=svår att se igenom). OBS En del flergångsvisir levereras med utbytbara skärmar.

Skyddsglasögon

Visir är förstahandsvalet. Skyddsglasögon finns att beställa via Raindance*. Skyddsglasögon hanteras som flergångsvisir. Observera att tillgången inte är god på skyddsglasögon. Bör prioriteras till medarbetare som testat att arbeta i engångs/flergångsvisir men av olika anledningar inte kan göra det.

*De modeller som är godkända och ska beställas heter:
Ahlsell - Skyddsglasögon UVEX Super OTG 9169.260 utanpå glasögon
Ahlsell - Skyddsglasögon UVEX I3 KLAR 9190.283 HCAF antiim reptålig

OBS! Vid misstänkt/bekräftad smitta ska visiret bytas enligt rutin för skyddsutrustning vid smitta , 612.3 kB..

Frågor och svar

Vi har visir för att skydda oss mot smitta. Personal som inte har visir är klara med sin vaccinering och har ett skydd mot sjukdomen.

Nej, visiret kan användas mellan flera brukare som med munskyddet. Engångsvisiret kastas om det blir smutsigt och flergångsvisiret rengörs om det blir smutsigt eller när man tar av sig det.

Nej.

Tänk på trafiksäkerheten och att du ska ha god sikt. Kör inte bil med visir.

Nej, munskydd och visir ger olika skydd och ska kombineras. Visiret skyddar dina ögon.

Testa att använda imskydd, går att köpa på t.ex. sportbutiker.

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad:
Till toppen
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se