Material till hygienombud (Covid-handledare)

Hygienombud (Covid-handledare) fungerar som ett stöd till kolleger och chef så att arbetssätt och rutiner vid Covid-19, influensa och andra luftvägsinfektioner fungerar i praktiken på arbetsplatsen.

Hygienombudet (Covid-handledaren) ska:

  • Ge stöd till kollegor och chef i att få arbetssätt och rutiner att fungera i praktiken på arbetsplatsen.
  • Tillsammans med chef säkra skyltning i lokalerna med information till kollegor, individer och anhöriga.
  • Fungera som stöd vid egenkontroll och påminnare utifrån rutin-checklista.

Material

Checklista för Covid-handledare VoO (pdf) , 261 kB.

Checklista för Covid-handledare SSF (pdf) , 234.9 kB.

Utbildning

Socialstyrelsen har tagit fram en ny webbutbildning i basala hygienrutiner, speciellt anpassad till arbete inom hemtjänst, särskilt boende, LSS-boende och SoL-bostad.

Som Covid-handledare bör du, tillsammans med chef, planera in utbildningen i verksamheten.

Utbildningen tar ca en timme att genomföra och ska helst göras i grupp, t.ex. på en APT eller liknande.

Socialstyrelsens utbildning Basala hygienrutiner i vård och omsorg Länk till annan webbplats.

Stödmaterial till dig som ska planera utbildningen (pdf) , 1.1 MB.

Vad krävs för att åstadkomma beteendeförändring

All washed up! (film på 6 minuter) Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: