Provtagning för covid-19 inom vård, omsorg och stöd

Nya rutiner för provtagning inom vård, omsorg och stöd efter rekommendation av Vårdhygien. Screening av symtomfri personal sker enbart på enheter med verifierat eller starkt misstänkt pågående utbrott av covid-19.

Provtagning för covid-19

Individer

Provtagning vid symtom och utredning av utbrott fortsätter ske med PCR-testning via ordination av läkare och med beställning i Region Västerbottens vanliga system.

Medarbetare

Medarbetare med symtom ska provtas med egenprovtagning med PCR. Medarbetaren ombesörjer själv att provtagningskit hämtas,

  • på Heimdalls hälsocentral i centrala stan.
  • på lokal hälsocentral i ytterområden.

Ange som tidigare arbetsplatskod.

Under period av utbrott ska medarbetare utan symtom erbjudas antigentestning minst två gånger i veckan på arbetsplatsen.

När enheten har ett verifierat eller starkt misstänkt pågående utbrott av covid-19:

  • Kontakta MAS och Vårdhygien vid misstanke om utbrott.
  • Informera alla berörda yrkesgrupper när det finns misstanke för utbrott på enheten.
  • För enheter med pågående utbrott ska personal utan symtom provta sig med antigentest på arbetsplatsen.

Definition av pågående utbrott

  • Minst två individer med pågående covid-19 på samma enhet, där man misstänker att smittspridningen har skett mellan vårdtagare som bor på enheten eller mellan vårdtagare och personal.
  • Positiva fall av covid-19 som bedöms oberoende av varandra. (Om besökare hälsat på vårdtagare och smittat dem räknas det alltså inte som utbrott.)
  • Minst 3 individer eller medarbetare som varit på enheten under samma tidsperiod har insjuknat med misstänkta symtom på covid-19 inom 72 timmar. (Dvs. misstanke finns att smittan skett på enheten.)

Ett utbrott är över när det inte blivit några nya fall med symtom på 10 dagar.

För chef inom VoO finns information om logistiken kring antigentest på Teams för Chef i beredskap.

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad: