Rutin för provtagning av personal två gånger per vecka inom Stöd och service

Från september fortsätter endast Barn- och ungdomsverksamheten med egenprovtagning två gånger i veckan.

Egenprovtagning (PCR-tester) identifierar symtomfria medarbetare med Covid-19. Denna regelbundna screening är av stor betydelse för att hindra smittspridning, oavsett om personal och brukare är vaccinerade eller inte.

Regelbunden screening av personal är en av flera skyddsåtgärder för att skydda personal och omsorgstagare och för att tidigt bryta eventuella smittkedjor.

Vem ska testa sig?

Tjänstgörande (schemalagd) personal testar sig två dagar/vecka.

Observera! Om du har haft bekräftad Covid-19 de senaste 6 månaderna ska du inte testa dig.

När ska du testa dig?

Provtagning av tjänstgörande personal sker enligt nedan:

Hur provtagning sker

När

Hur

Söndag / Onsdag kväll

Personal som arbetar kväll tar prov just innan passet slutar.

Måndag / Torsdag morgon

Personal som arbetar natt tar prov just innan passet slutar.

Personal som arbetar dag tar prov då passet börjar.

Testa dig max 2 gånger per vecka och så ”glest” som möjligt. Testa dig till exempel inte både söndag kväll och måndag morgon.

Vid provtagning

  • Var noga med att följa instruktionen för provtagning.
  • Lämna provet i kylskåpet.
  • När du registrerar provet, ange verksamhetskod: i ett ord, inga mellanslag och skriv ”kontroll” därefter.
    Exempel: SK007Kontroll

Instruktion för egenprovtagning (pdf) , 402.5 kB.
(Denna instruktion ska sitta uppe på varje provtagningsställe.)

Vad händer efter provtagning?

Provet skickas för analys. Du fortsätter att arbeta som vanligt fram till provsvar. Om du får symtom på Covid-19 stannar du hemma enligt rutin. Meddela chef omgående om provsvaret visar att du har Covid-19.

Hämtning och lämning av färdiga prov

Färdiga prov hämtas måndagar och torsdagar från kl. 09:00 och lämnas senast kl. 15 på Skellefteå lasarett. På torsdagar levereras nya provtagningskit för kommande veckas provtagningar.

Hur ska proverna packas innan de skickas?

Varje prov packas enligt instruktionen, innan samtliga prover läggs i den stora zip-påsen. Viktigt att ni samlar ihop och packar proverna, märker den stora zip-påsen med rätt antal prov, och lämnar den i entrén på fastställd adress före kl. 09:00 måndagar och torsdagar.

Om antal provkit per vecka behöver ändras

Fyll i antal provkit per vecka för er arbetsplats i det Excel-dokument som Centrallagret har delat till samtliga enhetschefer.

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad:
Till toppen
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se