Utbildning och stöd

Här hittar du som medarbetare utbildningar och olika kunskapsstöd. Här samlar vi även goda exempel från olika verksamheter, för erfarenhetsutbyte och spridning av goda idéer.

22-12-20: Informationsträff med vårdhygien om senaste riktlinjer för hantering av Covid, säsongsinfluensa och vinterkräksjuka Länk till annan webbplats.

Länk till bildspelet från informationsträffen (pdf) , 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Webbutbildning i basala hygienrutiner

Basala hygienrutiner i vård och omsorg (Socialstyrelsen) Länk till annan webbplats., speciellt anpassad till arbete inom hemtjänst, särskilt boende, LSS-boende och SoL-bostad.
Utbildningen tar ca en timme och genomförs med fördel i grupp.

Utbildning i antigentest

Utbildning i antigentest , 1.9 MB, öppnas i nytt fönster.


Så här används munskydd, andningsskydd och övrig skyddsutrustning

Användning av munskydd med bildstöd (pdf) , 133.4 kB.

Användning av andningsskydd med bildstöd (pdf) , 238.5 kB.

Instruktionsfilm: Så här tar du på dig skyddsutrustning Länk till annan webbplats.

Instruktionsfilm: Så här tar du av dig skyddsutrustning Länk till annan webbplats.

Introduktionsutbildning

Introduktionsutbildning för dig som ska arbeta inom socialkontorets verksamhet.

Gå till Introduktion inom socialkontoret.

Mer information och fördjupningar

LSS. Arbetssätt vid Covid-19 inom Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS.

Informationsblad. Hur minska smittspridning (resultatet av IVO:s tillsyn):

Informationsmaterial. Socialstyrelsens utbildningspaket om Covid-19. Länk till annan webbplats.

Film. Föreläsning om Covid-19 i kommunal vård och omsorg Länk till annan webbplats. av Vårdhygien Västerbotten.

E-utbildning. Ta gärna del av Utbildning 1 – hindra smittspridning och skydda personal… Länk till annan webbplats. av Karolinska Institutet.

Checklistorna baseras på erfarenheter från de verksamheter som hanterat Covid-19-smittan.

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad: