Välkommen till oss på Stöd och service

I den här introduktionen har vi samlat information som du behöver ta del av innan du börjar jobba hos oss. På din nya arbetsplats fortsätter introduktionen. Välkommen till oss!

Inom Stöd och service ger vi stöd till personer med funktionsnedsättning. Vi arbetar utifrån personens egna förutsättningar och stärker det som fungerar bra. Målet är att personen ska bli så självständig som möjligt och kunna göra egna val. I vårt arbete följer vi LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Den här introduktionen är grundläggande – en fördjupad introduktion får du på din arbetsplats. Där anpassas den utifrån dina tidigare erfarenheter och kompetens.

För att skydda dig själv och de du ger stöd från smittor är det viktigt att du jobbar på ett hygieniskt säkert sätt och använder rätt skyddsutrustning. I introduktionen finns därför ett särskilt avsnitt om basala hygienrutiner.

Avdelningens uppdrag

  • På Stöd och service arbetar vi för att alla invånare med sina förmågor ska kunna bidra till ett bättre Skellefteå där varje person ses som intressant och kompetent utifrån sin unika person.​
  • En person med en funktionsnedsättning ska kunna få stöd att ta del av samhällets möjligheter, stöd att söka den insats som just denna person behöver.​
  • På Stöd och service vill vi arbeta offensivt med tidiga stärkande och stödjande insatser; att informera, lotsa och coacha individer. Vi vill ge ett stöd som ska leda till att individen, utifrån sin förmåga blir självständig i vardagen, delaktig i samhället med valmöjligheter i livet.​

För att skydda dig själv och personer som du ger stöd från smittor, är det viktigt att du jobbar på ett hygieniskt säkert sätt och använder rätt skyddsutrustning. Ta del av följande information om basala hygienrutiner

Introduktion och ansvar

Introduktionen delas upp på dig som medarbetare, dina kollegor och chef.

För att du och de brukare du kommer möta ska känna trygghet är det viktigt att du har en övergripande kunskap om de arbetssätt och metoder vi använder i det dagliga arbetet på Stöd och service.

Du som medarbetare ska ta del av:

Bemötande:

Se och reflektera kring arbetssätt och metoder:

Arbetsteknik och förflyttningar – utbildning som du genomför om det finns ett behov av det i ditt arbete. Din chef kommer informera dig om detta är nödvändigt.

​Dokumentation:​

LifeCare

Procapita

Dina kollegor ger dig mer information om:

  • Lokala rutiner ​
  • Arbetssätt på den specifika arbetsplatsen​
  • Hantering av medicin
  • Dokumentation
  • Brandinformation kring den aktuella verksamheten

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad:
Till toppen
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se