Välkommen till oss på Vård och omsorg

Är du nyfiken och vill veta mer om hur det är att arbeta inom vård och omsorg? Här hittar du filmer, kortare texter och länkar som ger en grundläggande bild av vårt arbete. Om det sedan blir aktuellt att börja jobba hos oss får du en introduktionsutbildning i vår nya lärmiljö på Lärcentra.

Lärcentra är en lärmiljö och upplevelseverkstad på vård- och omsorgsboendet Brogården, med egen ingång på älvssidan.

Psst! På digitaliseringswebben kan du läsa mer om Lärcentra och om andra exempel hur digitaliseringen bidrar till vår vision Leva livet bäst möjligt och Jag vill kunna klara mig själv.
Digitalisering i Skellefteå kommun - Skellefteå kommun (skelleftea.se) Länk till annan webbplats.

I våra verksamheter kommer du att få ge individer stöd i att leva vardagsliv. Det handlar om att äta, tvätta sig, klä sig, gå på toa och andra saker du själv gör varje dag. Det som är viktigt att tänka på är att de flesta vi ger stöd till är sköra äldre, vilket kan göra dessa aktiviteter lite extra utmanande. Det kan handla om svårigheter att ta sig upp ur sängen, ibland kan det behövas två personer för att hjälpa till, se mer om detta under rubriken arbetsteknik. Det kan också handla om att personen har en demenssjukdom eller andra funktionsvariationer som gör det svårare att kommunicera med andra. Här kan du behöva anpassa ditt bemötande för att det ska gå lättare, se mer under avsnittet om bemötande.

Individen kan också behöva stöd kring måltider. Här är det viktigt att tänka på att alla kanske inte klarar av att äta all sorts mat utan behöver anpassad mat, t.ex. mosad mat om individen har sväljsvårigheter. Individen kan också behöva speciellt stöd vid toabesök då denne kanske har inkontinensskydd och har svårt att klara sig själv på toaletten.

Alla är olika och stödet behöver utformas individuellt. I våra verksamheter använder vi något som kallas genomförandeplan, förkortas ofta GP. Varje individ vi ger stöd har sin egen genomförandeplan där det ska finnas en detaljerad beskrivning av vilket stöd den behöver i sin vardag. Läs genomförandeplanen innan du går in till individen!

För att skydda dig själv och de du ger stöd från smittor är det viktigt att du jobbar på ett hygieniskt säkert sätt och använder rätt skyddsutrustning. Ta del av informationen nedan:

Många som vi ger stöd har någon typ av demenssjukdom. Ibland kan det vara svårt att veta hur man ska bemöta en individ med demenssjukdom men det finns några grundläggande förhållningssätt du kan läsa om nedan, se sedan filmerna längre ned.

Se följande klipp om demenssjukdomar, att leva med en demenssjukdom och att bemöta individer med en demenssjukdom. Dessa filmer kan hjälpa dig att bättre förstå och veta hur du ska bemöta de individer du ska ge stöd. (ca 18 minuter totalt)

Nedanstående information hjälper dig att arbeta på ett sätt som gör att du inte riskerar att skada dig själv eller den individ du hjälper.

Läs nedanstående instruktioner först och se sen filmerna i länkarna nedan. Har du möjlighet kan du träna en del förflyttningar med någon vän så att du får omsätta teori till praktik. Lycka till!

Generella principer vid personförflyttningar:

Naturligt rörelsemönster
Tänk efter hur du skulle ha utfört rörelsen och försök hjälpa individen med samma rörelsemönster.

Ex. Vid uppresning från stol kan du hjälpa individen att dra fötterna något bakåt och hjälp dem att luta överkroppen framåt via deras armar eller överkropp, då blir det mycket lättare att resa sig upp. Prova själv att ställa dig upp från en stol med fötterna längre fram respektive längre bak så känner du vilken skillnad det gör.

Gångstående (se bild nedan)

Visar rörelsemönster

Försök att vid alla förflyttningar stå med benen isär lite framåt-bakåt samt lite isär åt sidorna, som att du tar ett steg. Försök hålla ryggen rak. Använd styrkan i dina ben genom att flytta tyngden från det främre benet till det bakre enligt bilderna. Håll dina armar stilla i största möjliga utsträckning.

Kraftriktning
När du hjälper någon att flytta sig är det viktigt att hålla dina fötter, dina höfter och din näsa i samma riktning som de ska förflyttas. På så sätt kan du skjuta på eller dra utan att behöva vrida din kropp. Ex. När du flyttar någon högre upp i säng står du längs med sängen i mesta möjliga mån. Står du vänd rakt mot sängen kommer du att behöva vrida kroppen under belastning och riskera att skadas.

Bevara förmågor
Låt individen du hjälper göra så mycket som den klarar av själv – det underlättar för dig och är bra för individen!

Händer
Arbeta med raka handleder och fingrarna ihop, en lätt skålad hand. Se bild nedan gällande var det är OK att ta i en annan människa vid omvårdnadsarbete. Grönt = ok, Rött= inte ok.

Illustration på en kropp

Instruktionsfilmer (strax under 15 minuter totalt)

Kom ihåg! Vid förflyttningar till och från rullstol ska rullstolen alltid vara låst!
Är du osäker inför en förflyttning - ta hjälp av en erfaren kollega!
Du som ny medarbetare kommer att få introduktion på din arbetsplats

Mer information finns på Vårdhandboken:
https://www.vardhandboken.se/arbetssatt-och-ansvar/arbetsteknik-och-forflyttningskunskap/ Länk till annan webbplats.

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad: