Provtagning för covid-19 för medarbetare i Skellefteå kommun

Testa dig för Covid-19 vid symtom, om du ingår i smittspårning eller har varit utomlands.

Läs mer om vad som gäller på region Västerbottens sida om Egenprovtagning:
Egenprovtagning för covid-19 i Västerbotten - 1177 Vårdguiden Länk till annan webbplats.

Provtagningen handlar om att identifiera smittade personer, så att de kan undvika att smitta andra. Provtagningen är alltså inte ett antikroppstest utan ett test för att se om en person har en pågående smitta.

Vid allvarligare symtom ska medarbetare inte genomföra självtest utan kontakta sjukvården, som patient.

Här kan du se aktuella platser och tider för egenprovtagning. Länk till annan webbplats.

Ditt ansvar som chef är att:

  • Rekommendera egenprovtagning för medarbetare som uppvisar symtom som kan tyda på covid-19. Symptomen ska ha pågått i minst 24 timmar före provtagning för ett säkrare test. Testet är frivilligt.
  • Försäkra dig om att medarbetare, med symtom som kan tyda på Covid-19, inte vistas på arbetsplatsen och riskerar att smitta andra.

Du som är medarbetare och ska provtas:

  • skickar någon frisk person att hämta egenprovtagningskitet.
  • utför själv egenprovtagningen enligt medföljande instruktion.
  • skickar frisk person att lämna tillbaka provröret som använts och utförts enligt instruktion.
  • registrerar själv ditt prov och legitimerar dig med BankID. När provsvaret är klart (vanligtvis inom 48 timmar), får du ett sms och kan logga in på direkttest.se för att se ditt provsvar.
  • meddela provsvaret till din chef, oavsett om svaret visat positivt eller negativt.

Om testresultatet visat negativt ska medarbetaren ändå stanna hemma från jobbet om medarbetaren har feber, hosta, sjukdomskänsla eller andra mer påtagliga symtom. Medarbetaren stannar hemma till den känner sig helt frisk. Vid utebliven förbättring av symtom, eller mycket uttalade symtom, kan man överväga förnyad provtagning. Om medarbetaren däremot har mycket milda symtom, exempelvis lite rinnsnuva, kan den vid ett negativt prov återgå till arbetet när den känner sig pigg.

För personal inom stöd, vård och omsorg och de som arbetar med personer i riskgrupp för allvarlig sjukdom på grund av Covid-19 gäller Region Västerbottens anvisningar kring återgång till arbetet. Läs mer om detta på Vårdhygiens Coronasida, under Rutiner för personal Länk till annan webbplats..

Vid positivt svar kommer Region Västerbotten kontakta den smittade direkt för att ge förhållningsråd. De kan också initiera smittspårning genom att ta kontakt med personer den smittade varit nära.

Frågor och svar

Frågor och svar

För att göra provet behöver du tillgång till mobilt Bank-ID.

Nej, egenprovtagningen är kostnadsfri.

Egenprovtagning syftar till att minska smittspridningen genom att individer med positivt provsvar (smittade) stannar hemma från arbetet eller jobbar på distans.

Vid milda symptom som kan tyda på covid-19 kan du göra ett egentest.

Den som är allvarligt sjuk ska kontakta 1177 eller sin hälsocentral.

Helst ska en symtomfri person hämta ut testet till den som behöver testa sig.

Egenprovtagning är frivillig men Folkhälsomyndigheten och Region Västerbotten rekommenderar att alla med symtom ska testa sig.

Proverna skickas för analys. När provsvaret är klart (vanligtvis inom 48 timmar), får den som lämnat prov ett sms och kan logga in på direkttest.se för att se sitt provsvar. Meddela provsvaret till din chef, oavsett om svaret visat positivt eller negativt.

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad: