Frågor och svar för företag

För närvarande finns här avtalsfrågor som rör kommunen och upphandlande leverantörer.

Frågor och svar

Frågor och svar

När det gäller leveranser av varor och tjänster följer Skellefteå kommun Folkhälsomyndighetens råd. Så länge det inte funnits några restriktioner i Sverige är vår tolkning att alla leverantörer har fullt leveransåtagande enligt ingångna avtal. Om Folkhälsomyndigheten skulle ge råd att vissa situationer ska undvikas även här i Sverige kan det ändras.

Du som är entreprenör med arbetsuppgifter på ett vård- och omsorgsboende eller gruppbostad hos Skellefteå kommun: Personal med luftvägsbesvär, hosta eller feber får inte vistas i lokalerna. Förbudet mot att vistas i sådana lokaler gäller även vid lindriga besvär. Här bor samhällets mest sårbara personer, och smittspridning kan vara förödande.
En person med sjukdomssymtom ska ersättas med en frisk person innan arbetet på boendet utförs.
Exempel på arbetsuppgifter kan vara byggarbete, vvs, elarbete eller annat underhåll. Om dörren är låst, ring då det telefonnummer finns anslaget på porten.

På Folkhälsomyndighetens webbplats kan du läsa mer om vad du kan göra för att förhindra smittspridning.
https://www.folkhalsomyndigheten.se/ Länk till annan webbplats.

Om en leverantör inte kan leverera enligt avtal, och om Skellefteå kommun har ett akut behov, har kommunen möjlighet att köpa varan eller tjänsten hos valfri leverantör. När den avtalade leverantören har meddelat Skellefteå kommun via mejl att den åter har leveranskapacitet kommer kommande behov att beställas hos den avtalade leverantören.

Vite eller annan kompensation kommer inte att utkrävas med automatik. Det görs en bedömning i varje enskilt fall. Kontakta kundtjänst 0910-73 50 00

Avbeställning, oavsett anledning, är möjligt om avtalet tillåter det.

Avbeställning som görs i enlighet med avtal medger ingen ersättning. I andra fall är det viktigt att ha en nära dialog med den verksamhet som har beställt.

Om du har frågor som rör leverans av varor och tjänster, kontakta kundtjänst 0910-73 50 00.

I mer specifika fall, kontakta den verksamhet som har beställt.

Du som är entreprenör med arbetsuppgifter på ett vård- och omsorgsboende eller gruppbostad hos Skellefteå kommun: Personal med luftvägsbesvär, hosta eller feber får inte vistas i lokalerna. Förbudet mot att vistas i sådana lokaler gäller även vid lindriga besvär. Här bor samhällets mest sårbara personer, och smittspridning kan vara förödande.
En person med sjukdomssymtom ska ersättas med en frisk person innan arbetet på boendet utförs.
Exempel på arbetsuppgifter kan vara byggarbete, vvs, elarbete eller annat underhåll. Om dörren är låst, ring då det telefonnummer finns anslaget på porten.

På Folkhälsomyndighetens webbplats kan du läsa mer om vad du kan göra för att förhindra smittspridning.

Aktuell information med anledning av coronaviruset finns på www.skelleftea.se/coronavirus Länk till annan webbplats. och på Folkhälsomyndighetens webbplats. Länk till annan webbplats.

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad:
Till toppen
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se