Sammanfattning av mötet

Sammanfattning från det digitala informationsmötet ”Insatser mot covid-19 på Northovolt” 11 februari 2021.

Detta är en del av de frågor som berördes. Hela mötet går att se via kommunens och näringslivskontorets Facebooksidor samt på www.norran.se Länk till annan webbplats. .

Medverkande

Stephan Stenmark, Region Västerbotten

Jesper Wigardt och Emma Sundelin, Northvolt

Patrik Nilsson och Anja Palm, Skellefteå kommun.

Sedan årsskiftet har Northvolt genomfört över 4 000 Corona-tester bland personalen på Northvoltområdet. I genomsnitt var ca 5 % covid-positiva. Den 11/2 genomfördes 200 tester varav 6% var positiva.

Vid lunchtid på torsdagen gick Northvolt ut med skärpta åtgärder för att minska smittan där batterifabriken byggs. Northvolt analyserar nu vad åtgärderna innebär, men sannolikt tror Jesper Wigardt att mindre än hälften av dagens 1100 kommer att kunna jobba vidare på bygget. Åtgärden gäller i första hand till den 25 februari.

”Vi har en tät dialog med både Region Västerbotten och Skellefteå kommun för att skapa bra rutiner för testning och på olika sätt försöka begränsa smittspridningen”, säger Jesper Wigardt på Northvolt. Sedan drygt en vecka kommer ingen person som uppvisar ett positivt test in på området.

Vi var tidigt ute med att införa distansarbete. Det är dock lite svårare i Skellefteå som är i en uppbyggnadsfas. Vi arbetar med olika informationsinsatser både mot våra egna som underleverantörer och deras familjer. Vi försöker också begränsa in- och utflöden av människor.

Emma Sundelin, projektledare på Northvolt: ”Vi arbetar tätt med företagen, skyddsombud och de olika fackliga ombuden för att hitta bra lösningar. Vi har exempelvis sett över baracker och olika utrymmen för att skapa möjligheter att känna sig trygga och kunna hålla avstånd. Det kan handla att se över hyllor i kylskåp till att äta måltider i mindre grupper. Detta samtidigt som vi kört covidtester”.

På frågan om regionen kan tänkas sig omfördela vaccinationer för att prioritera de som arbetar på Northvolt ETT eller låta Northvolt köpa egna tester svarar Stephan Stenmark: ”Nej, det är inte aktuellt. Regionen kan inte sälja tester vidare i sin tur. Däremot undersöker man möjligheten att sätta upp en vaccinationsenhet på Northvolts site”.

Skellefteå kommuns säkerhetssamordnare Patrik Nilsson svarar: Kommunen fokuserar på samordning mellan de olika aktörerna, Northvolt, Region Västerbotten med flera. Vårt uppdrag är att bistå med olika samhällsinformation, informativa hemsidor, QR koder mm. Information som Northvolt framförallt kunnat använda till alla olika gästarbetare.

”Vi utgår från att våra samarbetspartners ersätter sin personal enligt svensk lagstiftning. Vi kommer även att kolla upp detta”, svarade Jesper Wigardt.

”Det är vårt ansvar”, säger Jesper Wigardt.” Sedan de nya rekommendationerna att inte röra sig i samhället har vi försökt hitta lösningar. Exempelvis bidra med matleveranser, begränsa antalet personer som handlar, begränsa inköpsställen”.

”Vi kan inte leva våra vanliga liv, vi måste alla anpassa oss! Det är upp till varje individ att ta ansvar för detta. Vi försöker i vår tur informera så mycket vi bara kan. Vi informerar dessutom på flera olika språk. Denna vecka har vi också lagt ytterligare fokus på detta”.

”Kommunen har tydliga rekommendationer runt det”, säger Patrik Nilsson, säkerhetschef på Skellefteå kommun. ”Barnen ska hämtas utomhus”.

Stephan Stenmark, smittskyddsläkare Region Västerbotten; ”Det finns klara rekommendationer för hela landet om vad som gäller för in och utresor från Sverige. För inresa till Sverige gäller 7 dagar i karantän”.

”Beslut togs att montera fler bodar för att öka avstånd. Vi har separerat olika företag, arbetare får äta i omgångar. Vi har ökat på med städning, inte bara den vanliga städningen utan mer fokus på desinfektion”, säger Emma och Jesper.

”Säkerheten går först, men vi hoppas att vi kan skapa en säker arbetsplats så att arbetet kan fortsätta och därmed också undvika byggförseningar”, svarar Jesper Wigardt.

”Vi tar detta på största allvar! Vi fortsätter att säkerställa rutiner och att se till att rätt information finns på plats. Vi kommer också att ha en fortsatt tät dialog med företagen, regionen och Skellefteå kommun om vad vi kan förbättra. Sedan är vi tacksamma för alla tips och förslag vi får på hur vi kan förbättra våra rutiner.

Förslaget om en varubuss på området var ett bra exempel vi ska titta närmare på”.

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad:
Till toppen
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se