För invånare

Från 1 juni 2021 gäller inga regionala rekommendationer i Västerbotten. De nationella råden gäller som vanligt tills annat meddelas.

Information om gällande rekommendationer

25 augusti 2021. Du följer de nationella rekommendationerna genom att

 • undvika trängsel i alla sammanhang
 • umgås smittsäkert
 • resa smittsäkert
 • arbeta hemifrån om du kan
 • stanna hemma när du är sjuk
 • testa dig vid symtom
 • tvätta händerna
 • vara försiktig när du besöker personer som är 70+ eller tillhör en riskgrupp.

Detta gäller just nu i Västerbotten (länsstyrelsen) Länk till annan webbplats.

Detta gäller just nu i Sverige (Krisinformation.se) Länk till annan webbplats.

Skellefteå kommuns samhällsservice är igång som vanligt under hösten. Pandemin sätter dock sin prägel på kommunen, och de olika funktionerna ser noga till att smittsäkra sina verksamheter. Här ges några exempel.

Hösten 2021: Kommunen bedriver så normal verksamhet som möjligt

Vid allmänna frågor om coronaviruset vänd dig i första hand till Folkhälsomyndighetens frågor och svar (FAQ) eller Krisinformation.se.

Smittskydd: Nationellt är Folkhälsomyndigheten ansvarig för frågor som rör smittskydd. På deras webbplats finns information om viruset, smittspridning och en frågor och svar-lista.

Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats.

Smittspårning och vaccination: Region Västerbotten ansvarar för smittspårning och vaccination.

Vårdguiden 1177 Länk till annan webbplats..

Covidbevis. EU:s digitala covidbevis, även kallat vaccinationsbevis, är ett kostnadsfritt bevis på att du är vaccinerad mot covid-19.

Covidbevis.se Länk till annan webbplats.

Centrum mot våld är en verksamhet som erbjuder stöd till personer som lever eller har levt i förhållanden där det förekommer våld.

Telefonnummer

Make a call if you are exposed to domestic violence.

Centrum mot våld Skellefteå 020-61 60 60
Guldstadens kvinnojour 0910-150 03
Nationella Kvinnofridslinjen 020-50 50 50 (Interpreter is available)

Här finns information, råd och tips kring psykisk hälsa i kristider, i samband med covid-19. Materialet är anpassat för olika målgrupper och behov.

Här finns tips och länkar riktade till barn upp till 12 år Länk till annan webbplats.

Här finns tips och länkar riktade till ungdomar 12-25 år Länk till annan webbplats.

Här finns tips och länkar riktade till vuxna Länk till annan webbplats.

Här finns tips och länkar riktade till äldre Länk till annan webbplats.

Orolig för ett barn

Är du orolig för att ett barn utsätts för våld, försummelse eller på något annat sätt far illa?

Här får du några tips

Frågor och svar om covid-19

Frågor och svar om covid-19

Snabbtester kan inte användas för att utesluta covid-19 hos personer som har symtom. Testen har för låg känslighet, det är PCR-test som gäller för att utesluta covid-19

Nej, om det är mindre än 6 månader sedan du hade covid-19 bedöms du ha immunitet. Detta kan revideras om annan kunskap skulle framkomma angående immunitetens effektivitet.

Smittspårning sköts av regionens personal, dvs från den enhet där provet är taget. Hur omfattande smittspårningen blir bedöms från fall till fall. Arbetsgivare blir kontaktade när det bedöms nödvändigt.
I det läge vi nu befinner oss i med allmän smittspridning i samhället och allas skyldighet att stanna hemma vid luftvägssymtom, så begränsas oftast smittspårningen till information om att vara observant på även lindriga symtom hos närkontakter. Endast i undantagsfall kan provtagning i smittspårningssyfte bli aktuell, då vid symtom till exempel hos äldre på äldreboende som utsatts för smitta och som får symtom inom 14 dagar efter exponering.

Region Västerbottens smittskyddsenhet har bestämt att i Västerbotten ska alla stanna hemma som bor tillsammans med någon som har bekräftad covid-19. Det gäller samtliga personer oavsett ålder, även barn.

Barn som har symtom ska stanna hemma tills de har varit feberfria och mår bra samt i ytterligare två dygn.

Om barnet har haft en luftvägsinfektion och fortfarande har symtom som lite hosta eller lätt snuva kan hen gå tillbaka till förskola eller skola när allt följande gäller:

 • Barnet mår tydligt bättre.
 • Barnet har varit feberfri i två dygn.
 • Det har gått minst sju dygn sedan barnet blev sjuk.

Läs mer på 1177 Länk till annan webbplats.

Tillägg 9 december 2020: Har man varit sjuk i konstaterad covid-19 under de senaste 6 månaderna omfattas man inte av familjekarantän. Då bedöms man ha immunitet.

Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du låta bli att träffa andra människor. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk. Gå in på webbplatsen 1177.se för att se vad som gäller för provtagning för covid-19.

1177 Västerbotten Länk till annan webbplats.

Utförligare information hos Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats.

Personer med konstaterad covid-19 som håller sig isolerade i hemmet kan bedömas som smittfria efter minst två dygns feberfrihet och allmän förbättring, när det dessutom gått minst sju dygn sedan insjuknandet.

I flera länder har det upptäckts nya varianter av viruset som orsakar Covid-19 som lättare sprids. Reser du in i Sverige från utlandet är det viktigt att du följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och testar dig för covid-19. Läs mer på Folkhälsomyndighetens sida:

Folkhälsomyndighetens rekommendationer till dig som reser in i Sverige från utlandet. Länk till annan webbplats.

Enligt smittskyddslagen har var och en skyddsplikt. Det innebär att den person som misstänker att hen bär en smittsam sjukdom är skyldig att själv vidta åtgärder för att minska smittspridningen.

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad:
Till toppen
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se