"rootPage" is not defined.

För invånare

2022-02-09. De flesta nationella åtgärder mot covid-19 upphörde 9 februari. Fortfarande gäller dock två myndighetsrekommendationer:

Stanna hemma och undvik nära kontakt med andra om du är sjuk med symtom som kan vara covid-19.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar vuxna personer som inte har vaccinerat sig att vidta särskilda försiktighetsåtgärder. Det innebär att dessa personer bör undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus. De ovaccinerade som tillhör en medicinsk riskgrupp löper större risk för allvarlig sjukdom. Risken för allvarlig sjukdom ökar även i takt med stigande ålder.


Centrum mot våld är en verksamhet som erbjuder stöd till personer som lever eller har levt i förhållanden där det förekommer våld.

Telefonnummer

Make a call if you are exposed to domestic violence.

Centrum mot våld Skellefteå 020-61 60 60
Guldstadens kvinnojour 0910-150 03
Nationella Kvinnofridslinjen 020-50 50 50 (Interpreter is available)

Här finns information, råd och tips kring psykisk hälsa i kristider, i samband med covid-19. Materialet är anpassat för olika målgrupper och behov.

Här finns tips och länkar riktade till barn upp till 12 år Länk till annan webbplats.

Här finns tips och länkar riktade till ungdomar 12-25 år Länk till annan webbplats.

Här finns tips och länkar riktade till vuxna Länk till annan webbplats.

Här finns tips och länkar riktade till äldre Länk till annan webbplats.

Orolig för ett barn

Är du orolig för att ett barn utsätts för våld, försummelse eller på något annat sätt far illa?

Här får du några tips

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad:
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se