Omsorg och stöd

Spridningen av Covid-19 är inte över än. För att bromsa smittan gör kommunen anpassningar i verksamheterna som ger vård, omsorg och stöd.

Hemtjänst och covid-19

Personalen inom hemtjänsten är van att arbeta med infektioner och smittor. Du som får hemtjänst ska få vård och omsorg ä...

Kommunal personlig assistans och covid -19

Kommunens personliga assistenter är mycket noga med hygienen och följer Folkhälsomyndighetens råd för att hindra smittsp...

Privat personlig assistans och covid-19

Här finns information och råd till dig som är kund, samt till dig som jobbar inom privat personlig assistans.

Besök hos närstående på kommunens boenden

Om du besöker ett boende är det viktigt att du är frisk, symtomfri, har god handhygien och bär munskydd där det behövs.

Om personen du besöker vaccinerats mot covid-19 och det gått två veckor efter andra dosen behöver du inte bära munskydd eller hålla två meters avstånd när du vistas i personens lägenhet. Däremot behöver du bära munskydd i gemensamhetsutrymmen samt hålla avstånd till övriga boende samt till personalen.

Även personer som inte vaccinerats mot covid-19 kan ta emot besökare i den egna lägenheten. Men då ska besökaren bära munskydd och hålla två meters avstånd.

Detta gäller vid besök på vård- och omsorgsboende:

 • Du som besöker boendet ska vara frisk och symtomfri, och får inte heller ha träffat någon med Covid-19 under de senaste 10 dagarna.
 • Införskaffa eget munskydd inför besöket. (Om den du besöker vaccinerats mot covid-19 och det gått två veckor efter andra dosen behöver du inte bära munskydd i personens lägenhet.)
 • Ring boendet och boka ditt besök.
 • Undvik helst besök under morgon- och kvällsarbetet samt under måltider.
 • Vid ankomst spritar du dina händer, möts upp av personal i entrén och följs till den boende. Det är inte tillåtet för anhöriga att vara i de allmänna utrymmena.
 • Vi kommer att be dig fylla i en kort hälsodeklaration vid varje besök. Papperet kasseras direkt efter besöket.

Vid misstänkt och/eller bekräftad smitta isoleras enheten och information anslås på dörren.

Detta gäller vid besök på grupp- och servicebostäder:

Det är fortsatt allas vårt ansvar att hindra smittspridning och att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vid minsta förkylningssymtom ber vi dig därför att undvika fysiska besök på boendet. Då kan ni istället välja andra sätt att mötas - via telefon eller videochat.

Vid besök inomhus gäller att:

 • Du som besöker boendet ska vara frisk och symtomfri.
 • Införskaffa eget munskydd inför besöket. Rör inte vid munskyddet så länge du har det på dig.
  (Om den du besöker vaccinerats mot covid-19 och det gått två veckor efter andra dosen behöver du inte bära munskydd i personens lägenhet.)
 • Besöket planeras tillsammans med kontaktperson eller sjuksköterska.
 • Den besökande får hjälp av personal att ta sig till lägenheten och att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
Till toppen
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se