Omsorg och stöd

Smittspridningen är betydligt lägre och Covid-19 klassas inte längre som en allmänfarlig sjukdom. Däremot behöver vi alla fortsätta att vara rädda om varandra och göra kloka val.

Kommunal personlig assistans och covid -19

Här finns information och råd till dig som har kommunal personlig assistans.

Privat personlig assistans och covid-19

Här finns information och råd till dig som är kund, samt till dig som jobbar inom privat personlig assistans.

Hemtjänst och covid-19

Här finns information och råd till dig som har hemtjänst.

Besök hos närstående på kommunens boenden

Från 1 april 2022 klassificeras covid-19 inte längre som en samhällsfarlig och allmänfarlig sjukdom. Samhällsspridningen är lägre och vaccinationsgraden högre. Däremot behöver vi alla fortsätta att vara rädda om varandra och göra kloka val!

Detta gäller för besök på kommunens boenden:

  • Inget krav på munskydd för besökare.
  • Inget krav på att fylla i hälsodeklaration.
  • Inget krav på tidsbokning.
  • Det är allas egna ansvar att följa rekommendationer för att minska risker för smittspridning.
  • Besök inte boendet om ni har infektionssymtom eller träffat någon med covid-19 under de senaste 10 dagarna.
  • För att undvika trängsel bör ni inte vara för många i samma sällskap när en person besöks på boendet.

Observera att besöksrutinerna kan förändras vid lokala utbrott eller ökad samhällsspridning. Förändringar gällande besöksrutiner sker alltid i dialog med Vårdhygien och Smittskydd vid Region Västerbotten.