Aktuellt läge, socialkontoret

Här hittar du uppdaterad information om smittläget i socialkontorets verksamheter. I tabellen anges antalet invånare med bekräftad smitta som är smittbärare i just den verksamheten. Tabellen uppdateras en gång i veckan.

20 januari 2022

Bekräftade smittade

Verksamhet

Totalt antal invånare som är bekräftat covid-19

Hemtjänst/hemsjukvård

4 personer

Vård- och omsorgsboende

17 personer

Bostad inom stöd och service (SoL, LSS)

1 personer

Tabellförklaring

I Skellefteå kommun har cirka 1550 personer beviljad hemtjänst och/eller hemsjukvård.

Cirka 848 personer har beviljat beslut om vård och omsorgsboende. Gällande korttidsboende finns smittade personer med i statistiken antingen i kategorin för vård- och omsorgsboende eller hemtjänst/hemsjukvård.

Inom avdelningen för stöd och service finns cirka 474 beviljade beslut i olika boendeformer. Statistiken omfattar inte de som har stöd i eget boende genom stöd och service.

Data till sammanställningen uppdateras en gång i veckan men kan snabbt förändras. Siffrorna ger dock en indikation om det övergripande smittoläget i verksamheterna.

För att få information specifika boenden, kontakta kundtjänst på telefonnummer 0910-73 50 00.

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad:
Till toppen
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se