Frågor och svar om covid-19 för dig som får hemtjänst

Personalen inom hemtjänsten är van att arbeta med infektioner och smittor. Du som får hemtjänst ska få vård och omsorg även om vissa saker förändras under en period. Vid hög sjukfrånvaro bland personalen kan hemtjänsten behöva prioritera de allra viktigaste insatserna. Du som får hemtjänst kan vara trygg med att ingen inom hemtjänsten jobbar när hon eller han är sjuk.

Hemtjänsten följer Folkhälsomyndighetens och Region Västerbottens råd och riktlinjer. Vi följer också grundläggande hygienrutiner för att hindra smittspridning. Personalen vet vad som ska göras om de misstänker att någon är smittad.

Frågor och svar

Frågor och svar

Skellefteå kommuns hemtjänst är van att hantera smitta och infektioner. Dagligen möter vi både äldre och personer med sjukdomar som är särskilt utsatta när smittor sprids. Hemtjänsten arbetar ständigt med att hindra smittspridning, av alla slag. Vi har upparbetade rutiner för att hindra att smitta sprids vidare.

De mest effektiva sätten att skydda sig själv och andra mot covid-19 och andra liknande smittor är att:
• Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten.
• Hosta och nysa i armvecket.
• Undvik att röra ögon, näsa och mun.
• Undvik kontakt med sjuka människor.

Om du känner dig sjuk bör du i första hand stanna inne tills du varit symtomfri i två dagar. Covid-19 har symptom som: hosta, snuva, halsont, huvudvärk, illamående, muskel- och ledvärk och/eller feber. Meddela hemtjänsten att du är sjuk så hittar vi tillsammans en lösning så att du får den hjälp du behöver. Får du insatser från hemsjukvården så kontaktar hemtjänstpersonalen ansvarig sjuksköterska.
Behöver du få sjukvårdsrådgivning kan du ringa 1177. Vid svåra symtom ring 112.
Tänk också på att följa de vanliga hygienråden som att tvätta händerna noga och nysa i armvecket.

Personal med förkylningssymptom ska stanna hemma tills de varit symptomfria i två dagar. Om någon ur personalen blir sjuk under arbetsdagen ska den avsluta arbetspasset direkt och gå hem.

Hemtjänsten har sedan v. 18 ett speciellt Covidteam, som enbart arbetar med smittade eller misstänkt smittade vårdtagare. Teamet har centrala Skellefteå med omnejd som primärt arbetsområde. Vid behov kan fler team startas upp.
Hemtjänsten arbetar tillsammans med hemsjukvården och följer särskilda rutiner. Vi är noga med att inte sprida smitta vidare. Vi har exempelvis mycket god handhygien och vi använder skyddsutrustning.

Då kommer hemtjänsten att prioritera de allra viktigaste uppgifterna under en period. De viktigaste uppgifterna är mat, mediciner och personlig hygien.

Den som har hemtjänst har fått ett kontaktnummer till hemtjänsten. De som inte har hemtjänst, men har behov av det, kan kontakta Skellefteå kommuns kundtjänst på 0910-73 50 00, tryck 1.

Ja, du kan tacka nej. Prata gärna med hemtjänsten om hur du får hjälp på annat sätt.

Alla hemtjänsttagare ska få ett informationsblad om vad som är viktigt att veta. Det finns också information på kommunens webbsida skelleftea.se. Det går även att ringa Skellefteå kommuns kundtjänst 0910-73 50 00, tryck 1, eller direkt till hemtjänsten.

Om vi får många medarbetare som är sjuka så behöver hemtjänsten prioritera de viktigaste insatserna; mat, medicin och personlig hygien. Det kan innebära att du inte får alla dina insatser utförda under denna period. Hemtjänsten gör individuella bedömningar och kontaktar dig så du vet vilka insatser du får, och vad som behöver ställas in.

Individuella bedömningar görs, men vi kan inte garantera att du får tillbaka ett inställt besök vid ett senare tillfälle. Du betalar bara för den tid som hemtjänsten varit hos dig, och inte för ett inställt besök.

Skellefteå kommun och Region Västerbotten samarbetar kring skyddsutrustning så den kan användas där den behövs.

Det är viktigt att alla hjälps åt för att minska smittspridningen. Därför ska du som anhörig inte besöka din närstående om du har symptom som hosta, snuva, halsont, huvudvärk, illamående, muskel- och ledvärk och/eller feber. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att personer över 70 år ska begränsa sociala kontakter så långt det går. Om du ändå behöver besöka din anhöriga - kom ihåg att tvätta händerna noggrant med tvål och varmt vatten före och efter varje besök.

Hemtjänst ges till personer som inte kan handla på egen hand. Men om du på grund av Folkhälsomyndighetens rekommendationer inte kan handla själv finns andra lösningar. Här är några förslag: Vissa mataffärer har särskilda öppettider för riskgrupper, kolla mataffären där du bor. Många mataffärer kör också hem mat på beställning. Det finns även butiker på nätet som kör hem mat.

Tänk på att bara göra nödvändiga besök och om du gör besök - var säker på att du inte har några förkylningssymptom. Var noga med handhygienen. Du kan också ringa istället för att göra ett besök. Ett sätt att hjälpa till kan vara att lära din anhöriga att handla på nätet eller lämna varor vid dörren.

Belastningen på hemtjänsten kan under tiden virus och andra sjukdomar sprids bli väldigt hög. Det kan hända att vi behöver pausa insatser en period. Då prioriterar hemtjänsten det allra viktigaste. Med det menas mat, mediciner och personlig hygien. Det innebär också att besök kan ersättas av telefonsamtal eller tekniska lösningar. Hemtjänsten gör individuella bedömningar och kontaktar dig så att du vet vilka insatser du får och vad som behöver ställas in.
För mer information om insatser och stöd vid hög belastning, ring Skellefteå kommuns kundtjänst på telefon 0910-73 50 00, tryck 1.

Om läget blir riktigt ansträngt kan vi behöva hjälp av släkt och anhöriga. Det kan handla om att sova över och hjälpa till med praktiska saker som att åka till affären. Kommer vi i ett sådant läge hör vi av oss.
För mer information om vad anhöriga kan hjälpa till med vid ansträngt läge, ring kommunens kundtjänst på telefon 0910-73 50 00, tryck 1.

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad:
Till toppen
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se