Kommunal personlig assistans

Kommunens personliga assistenter är mycket noga med hygienen och följer Folkhälsomyndighetens råd för att hindra smittspridning. Personalen vet vad de ska göra om de misstänker att någon är smittad.

Det här erbjudandet gäller dig över 18 år som får stöd enligt LSS eller har personlig assistans.

Covid-19 är en smittsam sjukdom. Vaccination är det mest effektiva sättet för att undvika att bli allvarligt sjuk eller dö av sjukdomen.

Vaccination kan också hjälpa till att minska smittspridningen av covid-19. Därför är det viktigt att så många personer som möjligt vaccinerar sig.

Det är gratis och du bestämmer själv om du ska vaccinera dig. Du får vaccinet med en spruta i armen. Du behöver få två sprutor.

Du får sprutorna vid olika tillfällen. När du får din första spruta får du
information om när du kan få den andra sprutan.

Boka tid

Det är Region Västerbotten som ansvarar för vaccinationerna.

Du bokar tid genom att ringa till den hälsocentral som du vill bli vaccinerad på. För att boka tid på vaccinationsmottagningen på Skellefteå Kraft Arena ringer du till valfri hälsocentral. När du ringer kan du berätta att du får stöd enligt LSS eller har personlig assistans.

Mer information om vaccinationen finns på 1177s webbplats Länk till annan webbplats.

  • I varje möte följer vi basala hygienrutiner.
  • Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att hindra smittspridning.
  • Vi jobbar inte när vi är sjuka.
  • Vi är hemma två symptomfria dagar efter sjukdom.

Lättläst information om Corona med bildstöd (pdf) , 641 kB.

  • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten.
  • Hosta och nys i armvecket.
  • Försök undvika att röra ögon, näsa och mun.
  • Ät bra!
  • Förbered dig på att du kan få vissa insatser utförda av personal som inte är inskolade hos dig och att det i yttersta krisläge kan handla om punktinsatser för dina absolut viktigaste behov (mat, medicin och hygien).

Om du känner dig sjuk bör du stanna inne tills du varit symtomfri i två dagar. Covid-19 har symptom som: hosta, snuva, halsont, huvudvärk, illamående, muskel- och ledvärk och/eller feber.

Om du får insatser från hemsjukvården så kontaktar dina assistenter ansvarig sjuksköterska.

Behöver du få sjukvårdsrådgivning kan du ringa 1177. Vid svåra symtom ring 112.

Vad händer om mina assistenter blir sjuka? Jag vill inte släppa in någon som är sjuk till mig.

Vi följer Folkhälsomyndighetens råd. Det innebär att den som är frisk ska gå till jobbet som vanligt men den som är sjuk ska stanna hemma. Om dina assistenter blir sjuka så kommer vi att sätta in vikarier.

Vad händer om jag vägrar ta emot assistenter pga rädsla för smitta?

Du har alltid rätt att tacka nej till assistans. Den assistent som är frisk kan jobba som vanligt medan den som är sjuk ska stanna hemma. Om du inte vill ta emot en frisk assistent är det ditt eget val. Om du tackar nej till assistans innebär det att det är du själv som har ansvar för att få dina behov tillgodosedda och att ta nödvändiga kontakter. Vi kommer då att dokumentera i journalen att du tillfälligt avsagt dig din personliga assistans. När det lugnat ner sig och smittan försvunnit så återgår du till att ha personlig assistans.

Hur arbetar ni om många personliga assistenter blir sjuka samtidigt?

Belastningen på våra personliga assistenter kan komma att bli väldigt hög under en tid. Det kan hända att du måste välja bort vissa aktiviteter som normalt ingår i ditt stöd. Då kommer vi att prioritera det allra viktigaste – dina grundläggande behov. Med det menas mat, mediciner och personlig hygien.

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas. Vill du rapportera bristande tillgänglighet? Gör det här.

Senast uppdaterad:
Till toppen
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se