Frågor och svar

Här har vi samlat vanliga frågor och svar för dig som har barn i förskola, grundskola och gymnasieskolan.

För dig som är elev i gymnasiet

Undervisningen är från och med höstterminen 2021 skolförlagd. Om smittläget förändras kan nya direktiv komma.

Elev i grundskolan

Från och med hösten 2021 är undervisningen skolförlagd.

Samhällsviktig funktion

Regeringen har förberett för att skolor, fritidshem och förskolor i Sverige ska kunna stängas på grund av coronaviruset,...

Till dig som vuxen

För många barn och ungdomar är skolan den trygga platsen. Nu när dom istället är hemma krävs det lite mer av oss vuxna r...

Utbildning - för dig som vårdnadshavare eller elev

Senaste nytt

Öppna förskolan

Under rådande läge finns vi tillgängliga utomhus eller via bokade besök.

Läs mer på våra sidor om öppna förskolor och familjecentraler

Grundskolan

21-08-17 Undervisningen är fr.o.m. höstterminen 2021 skolförlagd. Om smittläget förändras kan nya direktiv komma.

Gymnasieskolan

21-08-17 Undervisningen är fr.o.m. höstterminen 2021 skolförlagd. Om smittläget förändras kan nya direktiv komma.

21-08-17 Alla ungdomar uppmanas att boka tid för vaccination via 1177: Vaccination covid-19 - Region Västerbotten (regionvasterbotten.se) Länk till annan webbplats.

Bra att veta

Den viktigaste åtgärden är att alla som är sjuka och har symtom som vid covid-19 stannar hemma.

Utbredd provtagning är ett viktigt verktyg för att snabbt få signaler om eventuell smitta i en skola. Genom att tidigt identifiera personer med covid-19 kan vi snabbt börja med smittspårning och begränsa spridningen så mycket som möjligt. Därför bör alla som känner symtom som kan tyda på covid-19 testa sig.

Här kan du läsa Folkhälsomyndighetens råd för hur du minskar risken för att smittas och smitta Länk till annan webbplats.

Så vet du om ditt barn kan gå till förskolan/skolan

Läs mer om när vuxna och barn ska stanna hemma på 1177 Västerbottens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Råd från Folkhälsomyndigheten för att hindra smittspridning i förskola och skola. Länk till annan webbplats.

Skellefteå kommun tillämpar funktionsstädning, där städmetod väljs utifrån verksamhet, lokaltyp och graden av nedsmutsning. Städverksamheten följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer för städning.

På förskola och fritidshem torkas pekskärmarna regelbundet av med en lätt fuktad microfiberduk. Toaletter städas varje dag.

Om arbetsplatser kan ta emot PRAO-elever så går det bra att genomföra planerad PRAO. I de fall arbetsplatser inte har möjlighet att ta emot elever återvänder eleverna till sin skola.

Om det fattas beslut om att stänga skolor eller annan pedagogisk verksamhet för barn kommer vårdnadshavare som deltar i samhällsviktig verksamhet, under vissa förutsättningar, erbjudas omsorg för barn så att samhällets funktionalitet kan upprätthållas.

Information om vad som gäller finns på Myndigheten för samhällsberedskaps, MSB, webbplats Länk till annan webbplats.

Läs mer om samhällsviktiga funktioner

Här finns information, råd och tips kring psykisk hälsa i kristider, i samband med covid-19. Materialet är anpassat för olika målgrupper och behov.

Här finns tips och länkar riktade till barn upp till 12 år Länk till annan webbplats.

Här finns tips och länkar riktade till ungdomar 12-25 år Länk till annan webbplats.

Här finns tips och länkar riktade till vuxna Länk till annan webbplats.

Här finns tips och länkar riktade till äldre Länk till annan webbplats.

Orolig för ett barn

Är du orolig för att ett barn utsätts för våld, försummelse eller på något annat sätt far illa?

Här får du några tips Länk till annan webbplats.

Till toppen
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se