Utbildning - för dig som vårdnadshavare eller elev

Senaste nytt

Öppna förskolan

21-03-05: Öppna förskolor pausar verksamheten tillsvidare på grund av den allmänna smittspridningen. Familjecentralerna erbjuder viss ökad service digitalt och via telefon. Vi avvaktar med fysiska träffar och sammankomster tills läget har stabiliserats i samhället.

Grundskolan

21-04-12: Utifrån aktuellt smittläge fortsätter varje enskild skola att göra riskbedömning med utgångspunkt från sin situation när det gäller undervisning i skolan. Det innebär att vissa skolor i kommunen kan komma att bedriva undervisningen för årskurs 7-9 delvis via fjärrundervisning medan andra går tillbaka till närundervisning. Varje enskild skola informerar sina elever och vårdnadshavare om undantag från ordinarie närundervisning ska gälla.

Elever med särskilda behov, Resurscenter och grundsärskolan erbjuds vara i skolan som vanligt.

Simskola pågår som vanligt.

Gymnasieskolan

21-04-26 Delvis fjärr- och distansundervisning för de kommunala gymnasieskolorna har förlängts till 30 maj under förutsättning att inga andra nationella eller regionala beslut tas. Avgångsklasser och högskoleförberedande program är prioriterade grupper. Under maj månad kommer 30-40 procent av eleverna ges möjlighet till närundervisning.

Fortsatt skolförlagd undervisning gäller för gymnasiesärskolan, vissa praktiska utbildningsmoment samt enskilda elever i behov av stöd.

21-04-26: Vuxenutbildningen har till övervägande del fjärr- och distansundervisning till 30 maj.

Frågor och svar

Här har vi samlat vanliga frågor och svar för dig som har barn i förskola, grundskola och gymnasieskolan.

För dig som är elev i gymnasiet

Delvis fjärr- och distansundervisning för gymnasieskolorna har förlängts till 30 maj under förutsättning att inga andra ...

Elev i grundskolan

Varje skola har gjort upp egna planer kring hur de ska bedriva distansundervisning. Det betyder att undervisningen kan b...

Samhällsviktig funktion

Regeringen har förberett för att skolor, fritidshem och förskolor i Sverige ska kunna stängas på grund av coronaviruset,...

Till dig som vuxen

För många barn och ungdomar är skolan den trygga platsen. Nu när dom istället är hemma krävs det lite mer av oss vuxna r...

Bra att veta

Den viktigaste åtgärden är att alla som är sjuka och har symtom som vid covid-19 stannar hemma.

Utbredd provtagning är ett viktigt verktyg för att snabbt få signaler om eventuell smitta i en skola. Genom att tidigt identifiera personer med covid-19 kan vi snabbt börja med smittspårning och begränsa spridningen så mycket som möjligt. Därför bör alla som känner symtom som kan tyda på covid-19 testa sig.

Här kan du läsa Folkhälsomyndighetens råd för hur du minskar risken för att smittas och smittalänk till annan webbplats

I väntan på provsvar

Om du som vårdnadshavare väntar på provsvar eller är hemma med barn som testat sig så rekommenderar Smittskydd i Västerbotten att övriga syskon i hushållet också är hemma i avvaktan på provsvar. Detta för att undvika fler fall som eventuellt insjuknar i anslutning till att de varit på förskolan/skolan. Blir det ett positivt provsvar (Att det är Covid-19) så omfattas alla i hushållet av hemkarantän. Det innebär att alla ska stanna hemma, oavsett ålder, även barn. (Det kallar vi familjekarantän)

Så vet du om ditt barn kan gå till förskolan/skolan

Det är du som förälder som känner ditt barn bäst och det är du som avgör om ditt barn är friskt och kan gå till förskola och skola.

På Folkhälsmyndighetens sida kan man läsa som svar på frågan vem som ska stanna hemma: ”Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du försöka låta bli att träffa andra människor. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk. Du ska inte gå till jobbet eller skolan. Det är viktigt att inte riskera att smitta andra."

Råd från Folkhälsomyndigheten för att hindra smittspridning i förskola och skola.länk till annan webbplats

Folkhälsomyndigheten säger att barn, elever och personal, liksom alla andra i samhället, ska stanna hemma så länge man känner sig sjuk, plus två extra dagar, innan man får gå tillbaka till förskolan/skolan. För närvarande rekommenderas att alla barn i ett hushåll ska stanna hemma om vårdnadshavare eller syskon väntar på provsvar för covid-19. Det gäller barn från förskola till gymnasieskola.

Här kan du läsa mer om vad som gäller.länk till annan webbplats

Skellefteå kommun tillämpar funktionsstädning, där städmetod väljs utifrån verksamhet, lokaltyp och graden av nedsmutsning. Städverksamheten följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer för städning.

På förskola och fritidshem torkas pekskärmarna regelbundet av med en lätt fuktad microfiberduk. Toaletter städas varje dag.

Om arbetsplatser kan ta emot PRAO-elever så går det bra att genomföra planerad PRAO. I de fall arbetsplatser inte har möjlighet att ta emot elever återvänder eleverna till sin skola.

Om det fattas beslut om att stänga skolor eller annan pedagogisk verksamhet för barn kommer vårdnadshavare som deltar i samhällsviktig verksamhet, under vissa förutsättningar, erbjudas omsorg för barn så att samhällets funktionalitet kan upprätthållas.

Information om vad som gäller finns på Myndigheten för samhällsberedskaps, MSB, webbplatslänk till annan webbplats

Läs mer om samhällsviktiga funktioner

Här finns information, råd och tips kring psykisk hälsa i kristider, i samband med covid-19. Materialet är anpassat för olika målgrupper och behov.

Här finns tips och länkar riktade till barn upp till 12 årlänk till annan webbplats

Här finns tips och länkar riktade till ungdomar 12-25 årlänk till annan webbplats

Här finns tips och länkar riktade till vuxnalänk till annan webbplats

Här finns tips och länkar riktade till äldrelänk till annan webbplats

Orolig för ett barn

Är du orolig för att ett barn utsätts för våld, försummelse eller på något annat sätt far illa?

Här får du några tipslänk till annan webbplats

Till toppen
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se